Перевага ліквідності

Перевага ліквідності – вибір між можливими варіантами, за якого надасться перевага попиту на гроші порівняно з малоліквідними активами. Запроваджений у науковий обіг англійським економістом Дж. Кейнсом.
Перевага ліквідності