ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

Хімія – універсальний довідник

ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

ПРЕДМЕТ ХІМІЇ

Які фізичні та хімічні явища і процеси позначені цифрами?

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ

Назвіть хімічні елементи, позначені символами, або запишіть символи названих елементів, відсотковий вміст яких в організмі людини зазначено на малюнку.

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

КІЛЬКІСНІ СПІВВІДНОШЕННЯ В ХІМІЇ

Поясніть дослід М. В. Ломоносова (1748 р.) і напишіть рівняння реакції, яке відбулося у цьому досліді.

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

КИСЕНЬ

1.

Заповніть схему, написавши формули конкретних речовин.

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

Позначення: Е – хімічний елемент, М – метал, неМ – неметал, n – валентність.

2. Використовуючи схему “Хімічні властивості кисню”, напишіть рівняння відповідних реакцій

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

3. Напишіть рівняння реакцій, які відповідають схемі, вкажіть умови їх проведення

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

ВОДЕНЬ

Використовуючи схему “Застосування водню у промисловості”, напишіть рівняння відповідних реакцій

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

ВОДА. ВОДНІ РОЗЧИНИ

Напишіть

хімічні формули і рівняння реакцій до схеми “Хімічні властивості води”

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

Позначення: М – метал, неМ – неметал.

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

1. Конкретизуйте схему “Класифікація неорганічних речовин”, записавши формули речовин

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

Позначення: Е – хімічний елемент, М – метал, неМ – неметал, R – кислотний залишок, р – розчинні, нр – нерозчинні.

2. Конкретизуйте схему “Оксиди та їх хімічні властивості”, записавши формули речовин і відповідні рівняння реакцій.

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

Позначення: Е – хімічний елемент, М – метал, неМ – неметал, R – кислотний залишок.

3. Конкретизуйте схему “Кислоти та їх хімічні властивості”, записавши формули речовин і відповідні рівняння реакцій. Вкажіть забарвлення індикаторів у розчині кислот.

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

Позначення: М – метал, R – кислотний залишок.

4. Доповніть і конкретизуйте схему “Склад і хімічні властивості кислот”.

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

Позначення: Е – хімічний елемент, М – метал.

5. Конкретизуйте схему “Генетичний зв’язок класів неорганічних речовин”, записавши формули речовин.

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

Позначення: М – метал, неМ – неметал, R – кислотний залишок.

6. Конкретизуйте схему “Генетичний зв’язок класів неорганічних речовин”, записавши формули речовин.

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

Позначення: М – метал, неМ – неметал, R – кислотний залишок.

7. Конкретизуйте схему хімічних перетворень, записавши формули речовин і відповідні рівняння реакцій.

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

Позначення: М – метал, неМ – неметал, R – кислотний залишок.

ТИПИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Заповніть таблицю на основі даних, наведених у першій графі.

Загальна схема рівняння хімічної реакції

A+B → AB

1) AB → A+B

2) ABC → A+B+C

AB+C → A+CB

AB+CD → CB+AD

Тип хімічної реакції

Приклади рівнянь хімічної реакції

БУДОВА АТОМА

Класифікуйте речовини, виходячи із типу хімічного зв’язку в них:

СН4, KCl, CS2, Н2, F2, S8, HBr, CaO, Н2O, CaF2, CH3Cl, РН3, Аl2O3

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

Вставте пропущені слова в текст схеми, яка відображає будову періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва і періодичність зміни їх властивостей.

Номер періоду = … Номер групи = … на зовнішньому

Енергетичному рівні атома

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

ГАЛОГЕНИ

1. Використовуючи схему “Перетворення галогенів (Наl) та їх сполук”, напишіть рівняння відповідних реакцій.

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

2. Напишіть рівняння реакцій, які відповідають перетворенням:

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

ЛУЖНІ МЕТАЛИ

Використовуючи схему “Перетворення натрію і його сполук”, напишіть рівняння відповідних реакцій.

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

ЕЛЕКТРОЛІТИ

Використовуючи діаграму, напишіть рівняння дисоціації для конкретних речовин 1-6 і формули речовин-неелектролітів 7-10.

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

Позначення: Е – хімічний елемент, М – металічний елемент, R – кислотний залишок.

ВІД НАТРІЮ ДО АРГОНУ

Заповніть таблицю, узагальнюючи відомості про вищі оксиди і гідроксиди хімічних елементів 3-ого періоду періодичної системи Д. І. Менделєєва.

Символ

23 11Na

24 12Mg

27 13Al

28 14Si

31 15P

32 18S

35 17Cl

40 18Ar

Електронна формула зовнішнього енергетичного рівня

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

Формула вищого оксиду

Характер хімічних властивостей вищого оксиду

Формула гідроксиду

Характер хімічних властивостей гідроксиду

ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

1. Використовуючи схему “Сірка і її сполуки”, напишіть молекулярні рівняння реакцій 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15, повні і скорочені іонні рівняння реакцій 5, 9, 10, 11, 12, 13. Поясніть окисно-відновний процес, який відповідає рівнянням реакцій 1, 2, 8.

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

2. Використовуючи схему “Азот і його сполуки”, напишіть рівняння реакцій (1-13). Поясніть окисно-відновні процеси, позначені зірочкою.

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

3. Використовуючи схему “Фосфор і його сполуки”, напишіть рівняння реакцій 1-9. Поясніть окисно-відновні процеси, позначені зірочкою.

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

4. Використовуючи схему “Вуглець і його сполуки”, напишіть рівняння реакцій 1-16.

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

5. Використовуючи схему “Силіцій і його сполуки”, напишіть рівняння реакцій 1-9.

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Напишіть рівняння реакцій, які відповідають наступним перетворенням:

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

1. Використовуючи схему “Загальні хімічні властивості металів”, напишіть рівняння реакцій 1-8. Поясніть окисно-відновні процеси, позначені зірочкою.

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

Позначення: М – метал, неМ – неметал, R – кислотний залишок.

2. Використовуючи схему “Алюміній і його сполуки”, напишіть рівняння реакцій 1-9.

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

3. Використовуючи схему “Кальцій та його сполуки”, напишіть рівняння реакцій 1-14.

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

4. Використовуючи схему “Залізо та його сполуки”, напишіть рівняння реакцій 1-18.

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

УЗАГАЛЬНЮЮЧА СХЕМА ДО КОРОТКОГО КУРСУ

Наведіть приклади застосування продуктів хімічного виробництва.

 ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ - Довідник з хімії


ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ