ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МОВИ (“Числівник”, “Займенник”). МОВНА ТЕМА № 3

Мета: перевірити знання учнів за темами “Числівник”, “Займенник”; розвивати мислення, пам’ять; виховувати самостійність, культуру оформлення письмових робіт.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

III. ПЕРЕВІРНА РОБОТА

1 варіант

1. Займенник – це:

А) частина мови, що вказує на предмет, але не називає його;

Б) частина мови, яка називає предмет;

В) службове слово.

2. У якому рядку записані тільки займенники?

А) Один, я, ви, вона, дерево;

Б) я, ти, вона, воно, ми, ви, вони;

В)

він, птах, шість, п’ятий.

3. Займенники з прийменниками пишуться:

А) окремо;

Б) разом;

В) разом або окремо.

4. До першої особи належать займенники:

А) ти, ви, вас;

Б) я, ми, мене, нас;

В) він, вона, воно, вони.

5. Утворіть і запишіть словосполучення словами: 9 (зошит), о 16 (година), 5 (брат), 18 (сестра).

6. Запишіть приклади словами, вживаючи прийменники від, до.

90 – 37 = 53

65 + 96 = 161

7. Випишіть займенники. Визначте особу і число.

Про що співаєм ти і я? Про маму і про мир.

8. Поставте займенники в потрібному відмінку, запишіть словосполучення.

Усміхнувся до (вона), згадав

про (він), радію за (вона).

2 варіант

1. Що таке числівник?

А) Частина мови;

Б) частина слова;

В) цифра.

2. Особові займенники відповідають на ті самі питання, що й;

А) дієслово;

Б) іменник;

В) прикметник.

3. До другої особи належать займенники:

А) ти, ви, вас;

Б) я, ми, мене, нас;

В) він, вона, воно, вони.

4. Числівник 16 пишеться правильно так:

А) шіснадцять;

Б) шіснадцят;

В) шістнадцять.

5. Утворіть і запишіть словосполучення словами: 9 (парта), о 14 (година), 5 (вікно), 11 (зошит).

6. Запишіть приклади словами, вживаючи прийменники від, до.

90 – 56 = 34

68 + 12 = 80

7. Випишіть займенники. Визначте особу і число.

Хліб ми їмо з вами кожного дня. А як роблять хліб, ви, мабуть, не знаєте?

8. Поставте займенники в потрібному відмінку, запишіть утворені словосполучення.

Дивитися на (ми), приходити до (ти), розсердився на (ви).

Кожне завдання першого типу (1-4 завдання) оцінюється одним балом, другого типу (5-8 завдання) – двома балами (якщо таке завдання виконане частково, то учневі зараховується один бал).

Фізкультхвилинка

IV. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

1. Встав займенник у речення.

Прийшла весна, а з… і тепло настало,

А) Вона;

Б) нею;

В) мені.

2. Спиши. Підкресли займенники,

Ми є діти українські, хлопці та дівчата. Уклін чолом народу, що рідну мову нам зберіг.

3. Спиши. Займенники, подані в дужках, постав у потрібній формі.

Всім серцем любіть Україну свою – і вічні ми будемо з (вона).

4. Прочитай загадку та відгадай її. Спиши, вставляючи замість крапок потрібний займенник. Визнач особу і число займенників.

Я кругленька, червоненька,

З хвостиком тоненьким.

На городі… рвуть

І до столу подають.

5. Спиши текст, замінивши займенники 1-ї особи однини займенниками 2-ї особи множини.

Я люблю відпочивати в селі. Там у мене є багато друзів, з Якими я ходжу в ліс. Вечорами я слухаю бабусині казки.

6. Познач речення з числівниками.

А) Сергійкові минуло десять років.

Б) Минулий тиждень був цікавим на події.

В) Влітку один тиждень рік годує.

7. Знак м’якшення пишеться у кінці числівників:

А) 7 і 8;

Б) 5, 6, 9, 10, 11, 12, 30;

В) 100, 90.

8. Познач речення, у якому числівник виступає головним членом.

А) Тарасик першим виконав завдання.

Б) Чотири книжки потрібно прочитати Оленці за канікули.

В) До двадцяти кілометрів проїхали на велосипеді учасники естафети.

9. Познач речення з числівниками.

А) Швидкість ворони може досягати шістдесяти кілометрів за годину.

Б) Наступного місяця наш клас поїде на екскурсію.

В) В Україні є двадцять заповідників.

10. Знак м’якшення не пишеться у середині числівників:

А) 50, 60, 600, 900;

Б) 150, 200, 170, 143;

В) 700, 800, 30.

11. Познач речення, в якому числівник виступає другорядним членом.

А) Тиждень складається з семи днів.

Б) Три товариші взяли участь у концерті.

В) Вистава у шкільному театрі розпочинається о четвертій годині.

12. Прочитай вірш. Підкресли займенники, надпиши особу.

Нам гарно й весело рости, ми дружим – я і ти.

І скрізь, по нашій всій землі, у нас живуть брати.

М. Пригара

13. Склади речення на основі математичних виразів. Запиши їх.

50 + 6 = 56

16 : 2 = 8

14. Склади твір-мініатюру “Ким я мрію стати”. Введи у розповідь займенники.

15. Прочитай вірш. Підкресли займенники, надпиши особу.

Дасть мені матуся скибку:

– Хлопчику, гляди!

Ти ж на вулицю гуляти з хлібом не іди!

Бо упустиш ненароком, стопчеш чобітьми,

В буханець отой пахучий душу вклали ми.

Л. Компанієць

16. Склади речення на основі математичних виразів. Запиши їх.

60 – 9 = 51

9 • 5 = 45

V. ПІДСУМОК УРОКУ

– Чи вдалося вам успішно впоратися з усіма завданнями?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МОВИ (“Числівник”, “Займенник”). МОВНА ТЕМА № 3 - Плани-конспекти уроків по українській мові


ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МОВИ (“Числівник”, “Займенник”). МОВНА ТЕМА № 3