Перевірте, чого навчилися, опановуючи тему “Спілкуймося з відкритими серцями”

ТЕМА III. “СПІЛКУЙМОСЯ З ВІДКРИТИМИ СЕРЦЯМИ”

УРОК 24 Перевірте, чого навчилися, опановуючи тему “Спілкуймося з відкритими серцями”.

Тема. Перевірте, чого навчилися, опановуючи тему “Спілкуймося з відкритими серцями”.

Мета:перевірити рівень знань учнів із теми.

Обладнання: дошка, крейда, робочі зошити, завдання.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання рівня засвоєння знань.

Структура уроку

I. Вступна частина.

1. Вітання.

2. Мотивація навчальної діяльності.

3. Представлення теми уроку й очікуваних

навчальних результатів.

II. Основна частина.

1. Контрольна робота.

2. Правила поведінки в церкві.

III. Завершальна частина.

Висновки.

IV. Домашнє завдання.

Хід уроку

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА.

1. Вітання.

Учитель. Здрастуйте, діти. Сьогодні ми підбиваємо підсумки вивчення матеріалу із теми “Спілкуймося з відкритими серцями”. Які уроки цієї теми вам запам’яталися? (Відповіді дітей.)

2. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. На уроці ми перевіримо те, як ви засвоїли знання з теми, поняття, терміни, правила. Ви теж зможете перевірити свій рівень знань.

3. Представлення

теми уроку й очікуваних навчальних результатів.

Учит ель. Письмова робота, яку вам належить виконати, складатиметься з двох частин: 1-а частина – вікторина, а в 2-й частині ви маєте викласти правила поведінки в церкві; визначити скарбниці морального досвіду людства й назвати 10 біблійних заповідей.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

1. Контрольна робота.

Учитель читає визначення, діти записують на аркушах відповідні поняття.

1) Вияв внутрішнього світу людини, здатність до створення духовного світу, самовдосконалення. (Духовність.)

2) Безкорислива турбота про благо інших людей, готовність заради цього зректися власних інтересів. (Альтруїзм.)

3) Відсутність поваги. (Зневага.)

4) Доброзичливе, терпиме ставлення до чиїхось думок, поглядів, почуттів тощо. (Толерантність.)

5) Зухвала поведінка людини, яка нехтує будь-якими моральними приписами, нормами. Нахабство, зухвалість. (Хамство.)

6) Бажання допомогти кожному, хто потребує допомоги, без вигоди від цього. (Милосердя.)

7) Духовні прагнення людства, втілені у найкращих людських якостях і взаєминах, таких, як добро, краса, справедливість, милосердя. (Загальнолюдські цінності.)

8) Норми та приписи поведінки у стосунках людей одне з одним і в суспільстві. (Мораль.)

9) Почуття, ставлення до когось, яке грунтується на визнанні його гідності, чеснот, заслуг тощо; вияв такого почуття. (Повага.)

10) Той, хто вірить у Бога і старанно виконує релігійні обряди; заснований на релігії. (Релігійний.)

11) Людина, яка нехтує інтересами інших людей заради власних. (Егоїст.)

12) Різноманітні релігійні течії. (Конфесії.)

2. Правила поведінки в церкві.

Діти самостійно формулюють правила поведінки в церкві та 10 біблійних заповідей.

Десять Божих заповідей

(за Біблією)

1) Я є Господь Бог твій; нехай не буде в тебе інших Богів, крім мене. (Віра в єдиного Бога.)

2) Не твори собі кумира і всякої подоби того, що (ти бачиш) на небі вгорі, на землі внизу й у воді під землею; не поклоняйся їм і не служи їм.

3) Не вимовляй імені Господа Бога твого марно.

4) Пам’ятай день суботній, щоб святити його. Шість днів працюй і роби всякі діла твої; а день сьомий – субота – Господу Богу твоєму.

5) Шануй батька твого і матір твою, щоб продовжилися дні твої на землі.

6) Не вбивай.

7) Не перелюбствуй.

8) Не кради.

9) Не свідчи неправдиво на ближнього твого.

10) Не бажай дому ближнього твого; не бажай дружини ближнього твого; ні раба його, ні рабині його, ні вола його, ні осла його, нічого, що є в ближнього твого. (Не заздри.)

Правила поведінки в церкві

1) У церкву входять поволі, осяявши себе хресним знаменням.

2) Під час богослужіння не розмовляють, не ходять. Прикладаються до ікон перед початком богослужіння й після нього у встановлений час.

3) У храмі вітаються мовчазним уклоном, не обмінюються рукостисканнями, ні про що не розпитують.

4) У церкві прийнято стояти. Сісти й відпочити можна лише в разі хвороби.

5) Хреститися треба з кожним зверненням (проханням) до Господа. Перехреститися і поклонитися потрібно й перед тим, як підійти до ікони або поставити свічку.

6) Коли священнослужитель здійснює обхід із кадилом, потрібно дати йому дорогу і злегка нахилити голову. Хреститися в цей час не потрібно.

7) Діти повинні поводитися в храмі тихо і скромно.

8) Не можна їсти в храмі, окрім того моменту, коли священики роздають священний хліб.

9) У православному храмі жінки повинні перебувати з покритою головою, чоловіки – без головного убору.

10) Жінкам не можна входити до церкви з нафарбованими губами (прикладатися до ікон, хреста), у брюках.

11) За давнім слов’янським звичаєм, чоловіки мусять стояти в правій частині церкви, а жінки – у лівій.

12) Не можна пильно роздивлятися присутніх. Усе, що відбувається в церкві, є глибоко особистим.

13) Виходячи з церкви, хрестяться, повернувшись до образів. Дорога від головних дверей до царських воріт повинна бути вільною.

14) Головне – це взаємна любов прихожан і розуміння змісту служби, дотримання заповідей.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА.

Висновки.

– Що в цій темі вам запам’яталося найбільше? (Відповіді дітей)

– Що з вивченого, на вашу думку, стане в пригоді вам у подальшому житті? (Відповіді дітей.)

Скарбниці морального досвіду:

– Слово – перший учитель моралі. Оволодіваючи мовою, ми засвоюємо моральний досвід попередніх поколінь.

– Етичні цінності втілені також у прислів’ях і приказках.

– Моральний досвід людства втілений і у фольклорних творах, перш за все, у казках, легендах, художній літературі.

– Мистецтво – щедре джерело етичного досвіду.

– Етичні цінності споконвіку втілювалися у звичаях і традиціях, у релігійних заповідях.

– Моральні цінності людства одвіку становили основу законів.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Скласти і записати невелику розповідь про одне з релігійних свят.

Відповіді на завдання тематичного оцінювання з теми

“Спілкуймося з відкритими серцями”.

Варіант 1

1-2. Чи погоджуєшся з твердженнями?

Милосердним є лише той учинок, який засвідчує повагу. (Варіант А. Так.)

Поважати себе – це означає домагатися за будь-яку ціну, щоб усі поділяли твої думки. (Варіант Б. Ні.)

3. Доповни твердження.

Доброзичливе, терпиме ставлення до чиїхось думок, поглядів, смаків називають… (толерантністю).

4. Впиши в клітинки поняття, про яке йдеться.

Нехтування інтересами інших заради власних. (Егоїзм.)

5. Допиши речення.

Прикладом релігійного свята є. (Великдень, Різдво, Спас, Петра і Павла).

6. Наведи 2-3 приклади проявів нетерпимості.

Проявами нетерпимості вважаю. (сутички між фанатами різних футбольних команд, неповагу до обрядів і свят іншого народу).

7. Роздивись ілюстрації. Які споруди належать до культових? (Варіанти Б, Г.)

8. Роздивись ілюстрацію. Які релігійні почуття втілено в картині художника 17 ст. Ван Дейка? (Художник передав такі релігійні почуття: страждання, печаль, смуток; упокорення, благоговіння.)

9-10. Прочитай тексти молитов із дитячого молитовника та прокоментуй їх за поданими запитаннями.

Які риси характеру, на твою думку, необхідні для успішного навчання? (Уважність, старанність, бажання, завзятість, працьовитість, посидючість.)

Про які чесноти йде мова в молитвах? (Вирости на втіху батькам – любов до батьків; на користь церкві і вітчизні – любов до Батьківщини; благословення батьків і вчителів – шанування старших.)

Які моральні настанови втілено в молитвах? (Шануй і люби батьків та вчителів, які ведуть до пізнання добра; уважно й старанно вчися, приносячи користь Батьківщині.)

11-12. Обгрунтуй або спростуй думку англійського поета 18 ст. Самюеля Джонсона: “Той, хто прагне зробити багато добрих справ одночасно, ніколи не зробить жодної”.

(Індивідуальна відповідь учня.)

Варіант 2

1-2. Чи погоджуєшся з твердженнями?

Виявом духовного милосердя є добра порада, слова втіхи та розради. (Варіант А. Так.)

Виявляти толерантність чи ні – особиста справа людини. (Варіант Б. Ні.)

3. Доповни твердження.

Світосприймання людини, в основі духовного життя якої лежить певна релігія, називають. (релігійністю, набожністю).

4. Впиши в клітинки поняття, про яке йдеться.

Небажання та невміння терпіти іншого. (Нетерпимість.)

5. Допиши речення.

До поширених в Україні релігій належать… (християнство, мусульманство, іудаїзм.)

6. Наведи 2-3 приклади нетолерантної поведінки.

Прикладом нетолерантної поведінки вважаю. (конфлікти між різними релігіями; зіткнення між фанатами спортивних команд або музичних гуртів; нешанобливе ставлення до обрядів і звичаїв інших народів.)

7. Які з поданих правил поведінки в храмі відповідають зображенню?

(Б. Одягатися, ідучи до храму, треба скромно й охайно.

Г. Перебуваючи в храмі, слід утриматися від розмов.)

8. Роздивись ілюстрацію. Які релігійні почуття втілено в скульптурі італійського художника 16 ст. Мікеланджело “П’єта” (оплакування Христа Богоматір’ю)?

(Художник передав такі релігійні почуття: скорбота, переживання; любов, благоговіння, упокорення.)

9-10. Прочитай вірш А. Кониського. Цей твір, покладений на музику М. Лисенка, називають духовним гімном України. Прокоментуй його за запитаннями.

Чи пов’язані, на твою думку, процвітання країни і моральність народу? (Так, пов’язані. Чим моральнішим є народ, тим краще розвивається країна.)

Що потрібно, на думку автора, аби українці ставали більш духовними? (Учитися, любити свій край, оберігати його, бути вільними та щасливими.)

Які моральні настанови втілено в молитві? (“Ученому світ, а невченому тьма”; люби рідну землю; будь вільним, сам будуй свою долю й долю країни.)

11-12. Напиши невеличкий твір-роздум за висловленням англійського філософа кінця 16 – початку 17 ст. Френсиса Бекона: “Підпалити будинок, щоб підсмажити собі яєчню, у характері егоїста”.

(Індивідуальна відповідь учня.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Перевірте, чого навчилися, опановуючи тему “Спілкуймося з відкритими серцями” - Плани-конспекти уроків по англійській мові


Перевірте, чого навчилися, опановуючи тему “Спілкуймося з відкритими серцями”