Перевірте себе. Розв’яжіть тести

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Перевірте себе. Розв’яжіть тести

117

1. У якому рядку написані спільнокореневі слова?

А лис, лисичка, листок

Б ліс, лісник, лісок

В дуб, дубок, дублянка

2. У якому рядку написане спільнокореневе слово, яке відповідає на питання що робити?

А город, городина, городній

Б сад, садівник, садок

В весна, веснонька, весніти

3. Головні слова в реченні це ті, що

А означають про кого або про що йдеться в реченні

Б відповідають на питання що робить?

Що зробив? що зробили?

В указують на місце події

4. У спонукальному реченні

А про щось повідомляється

Б висловлюється спонукання до дії

В відображаються певні почуття

5. До слова дзьобати відноситься схема

 Перевірте себе. Розвяжіть тести

6. До слова знання відноситься схема

 Перевірте себе. Розвяжіть тести
Перевірте себе. Розв’яжіть тести