Перехід

Перехід – 1) трансформація явища або сукупності явищ та цілісної економічної системи в якісно чи сутнісно новий стан; 2) заміна одних прав іншими.
Перехід