Перехідний період

Перехідний період – період, упродовж якого економічна система однієї країни або кількох країн переходить в якісно або сутнісно нову економічну систему.
Перехідний період