Періодична система елементів Д. І. Менделєєва – Показники рК кисл. і рК осн. при 25 °С

ДОДАТОК

5 . Показники рКкисл. і рКосн. при 25 °С

Періодична система елементів Д. І. Менделєєва

 Періодична система елементів Д. І. Менделєєва   Показники рК кисл. і рК осн. при 25 °С

 Періодична система елементів Д. І. Менделєєва   Показники рК кисл. і рК осн. при 25 °С

Значення в квадратних дужках позначають масове число з найбільшим періодом напіврозпаду

1) Агрегатний стан при 25 °С (298 К) і 101,325 кПа
Періодична система елементів Д. І. Менделєєва – Показники рК кисл. і рК осн. при 25 °С