Перпендикулярні прямі

Урок № 108

Тема. Перпендикулярні прямі

Мета: закріпити знання учнів про поняття перпендикулярних прямих та їх властивості; відпрацювати навички розпізнавати та будувати перпендикулярні прямі за допомогою косинця та застосовувати ці навички під час розв’язування завдань творчого характеру (на просторову уяву); повторити властивість вимірювання кутів, розв’язання задач та складання рівнянь.

Тип уроку: застосування знань, умінь, навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

/> Математичний диктант

Варіант 1 [2]

1. Прямі АС i MР при перетині утворюють прямі кути. Як називаються прямі АС і МР? [Накресліть дві перпендикулярні прямі МК і EC, що перетинаються вт. О, запишіть, чому дорівнює кут МОЕ.]

2. Перпендикулярні прямі АВ i CM перетинаються вт. К. Запишіть, чому дорівнює кут АКМ. [Прямі МС та ЕК утворюють при перетині прямі кути. Як називають прямі МС і ЕК?]

3. Запишіть, використовуючи позначку (символ): прямі AB тa CM [MK
та ОВ] перпендикулярні.

4. Накресліть дві перпендикулярні прямі АС і ВМ, що перетинаються в т. К. Запишіть, чому дорівнює кут АКВ. [Перпендикулярні прямі

АС і ВО перетинаються вт. М. Запишіть, чому дорівнює АМО.]

5. Проведіть пряму ВС [XY], позначте на ній [поза нею] точку А й проведіть через цю точку пряму, перпендикулярну до прямої ВС [XY].

III. Відтворення знань

@ Під час перевірки результатів виконання математичного диктанту учні повторюють:

1) означення та властивість кутів при перетині перпендикулярних прямих;

2) позначення перпендикулярних прямих;

3) алгоритм побудови прямої, перпендикулярної до даної, що проходить через точку на/поза даною прямою.

IV. Відпрацювання навичок

@ Якщо базові знання і вміння засвоєні учнями добре, на цьому уроці пропонуємо завдання більш високого рівня складності на застосування означених вище моментів.

1. Накресліть кут ВОК, градусна міра якого: а) 64°; б) 153°. Позначте на промені ОК точку С і проведіть через неї прямі, перпендикулярні прямим ОК i ОВ.

2. Накресліть чотирикутник ABCD так, що: 1) АВ Перпендикулярні прямі ВС; 2) АВ Перпендикулярні прямі ВС, AB Перпендикулярні прямі AD; 3) AB Перпендикулярні прямі BC; AD Перпендикулярні прямі DC.

3. Накресліть дві прямі, що перетинаються. Позначте точку М, що не лежить на цих прямих. Проведіть перпендикуляри з точки М на дані прямі.

4. На рисунку прямі АВ і CD перпендикулярні, прямі MN і KL перпендикулярні також. Перпендикулярні пряміDOM = 60°. Знайдіть величини кутів КОС, CON, МОС.

5. На рисунку AB Перпендикулярні прямі CD, MN Перпендикулярні прямі KL, кут АОК на 30° більший від кута КОС. Знайдіть величини кутів АОК, КОС, КОВ.

 Перпендикулярні прямі

Додаткові вправи

6. Знайдіть значення виразу Перпендикулярні прямі.

7. У клітці сидять фазани і кролики. У них 19 голів і 62 ноги. Скільки фазанів і скільки кроликів у клітці?

V. Підсумки уроку

На дошці накреслено прямокутник ABCD. Учитель витирає його, зберігши вершини А, В і С. Як відновити прямокутник ABCD?

VI. Домашнє завдання

1. На рисунку AB Перпендикулярні прямі CD, MN Перпендикулярні прямі KL, кут КОС вдвічі менший від кута АОК. Знайдіть величини кутів КОС, CON, МОС.

 Перпендикулярні прямі

2. Накресліть кут MON, градусна міра якого: 1) 56°; 2) 142°. Позначте на промені ОМ точку А і проведіть через неї прямі, перпендикулярні прямим ОМ і ON.

3. Накресліть чотирикутник EKPF так, що: 1) EF Перпендикулярні прямі FP; 2) EF Перпендикулярні прямі FP; EF Перпендикулярні прямі EK; 3) EK Перпендикулярні прямі KP; EF Перпендикулярні прямі FP.

4. Сума трьох послідовних цілих чисел – 12. Знайдіть ці числа.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Перпендикулярні прямі - Плани-конспекти уроків по математиці


Перпендикулярні прямі