ПЕРСПЕКТИВА

Культурологічний словник

ПЕРСПЕКТИВА (від лат. perspicio – бачу наскрізь, уважно розглядаю) – потенціальна можливість розвитку особистості. Розрізняють історичну П., соціальну, життєву. Життєва П. – умовно символічний компонент просторово-часової структури життєдіяльності особистості в її соціально-практичних і духовно-психологічних формах, що надає життю глибини і багатомірності. Суб’єктивна П. – духовно-психологічна спрямованість особистості, ідеальна проекція на майбутнє її потреб, прагнень, бажань. Її вектор – ціле-покладання. Об’єктивна П. – можливість розвитку індивіда в реальній системі суспільних і між особових стосунків, збагачення кількісних і якісних параметрів його діяльності внаслідок статусно-рольового чи професійного росту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПЕРСПЕКТИВА - Культурологічний словник


ПЕРСПЕКТИВА