Первинний бухгалтерський документ

Первинний бухгалтерський документ – документ, який складається в період проведення господарської операції і підтверджує факт її здійснення. До П. б. д. належать накладні, касові прихідні та розхідні ордери, наряди, квитанції та ін. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку П. б. д., систематизується на рахунках бухгалтерського обліку. За даними П. б. д. здійснюють попередній і поточний контроль за діяльністю підприємства.
Первинний бухгалтерський документ