Первинний ринок

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Первинний ринок – ринок цінних паперів, на якому емітент здійснює первинне розміщення своїх ЦП або безпосередньо серед інвесторів або через інвестиційних посередників.
Первинний ринок