Петля якості

Петля якості – модель взаємозалежних видів діяльності всіх працівників організації (підприємства, фірми, компанії) та виконуваних ними функцій, які впливають на якість продукції на всіх етапах її життєвого циклу (від визначення потреб споживачів до оцінки їх задоволення). Початковим етапом цієї моделі є діяльність маркетологів з комплексного вивчення ринку (див. Маркетинг). На цій основі розпочинаються і послідовно продовжуються: 1) проектування і розробка нових взірців продукції; 2) підготовка виробничих процесів; 3) матеріально-технічне

забезпечення виробництва; 4) безпосереднє виробництво; 5) контроль за якістю продукції та її випробування за одночасного контролю у самому процесі виробництва; 6) пакування та складування виробів; 7) збут виробленої продукції; 8) маркетингові дослідження ступеня задоволення споживачів. Водночас залежно від специфіки виробничого процесу може відбуватись утилізація відходів. Якість створюваної продукції залежить від найслабшої ланки в П. я. Основні вимоги щодо обгрунтування системи управління якістю розробляє спеціальний Комітет міжнародної організації стандартизації (ІСО). За час свого існування він
розробив три версії стандартів серії 9000 (1987, 1994 і 2000, причому останні діяли до кінця 2003), в яких відображається міжнародний досвід управління якістю на основі моделі П. я. Так, основними принципами стандартів ІСО 9000 версії 2000 є: 1) орієнтація на споживача продукції і послуг, що вимагає від організації знання їхніх поточних і майбутніх проблем, оцінки ступеня задоволення споживачів та ін.; 2) лідерство керівництва організації, передусім вищої ланки менеджерів, щодо раціонального розподілу повноважень інших ланок керівників, удосконалення системи управління якістю тощо; 3) залучення працівників до вирішення цієї проблеми за допомогою ефективної системи матеріальних і моральних стимулів; 4) процесний підхід – діяльність, спрямована на ефективне управління всіма основними операціями при використанні ресурсів для перетворення входів (початку процесу) у виходи (його завершення); 5) системний підхід в управлінні з метою досягнення стратегічної мети організації; 6) постійне вдосконалення діяльності організації загалом і всіх їх ланок у процесі взаємодії; 7) ухвалення рішень на основі достовірних фактів; 8) взаємовигідні довготермінові відносини з постачальниками.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Петля якості - Економічний словник


Петля якості