Підцарство Найпростіші. Амеба звичайна

 Підцарство Найпростіші. Амеба звичайна

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Тема 1. НАЙПРОСТІШІ

§ 9. Підцарство Найпростіші. Амеба звичайна

Ви можете відчути себе знатним лордом, якому буде доступне щось особливе та загадкове. Свого часу тільки на світських раутах у салонах Лондона, Парижа, Петербурга найвельможнішим і найбагатшим людям можна було подивитися в мікроскоп і побачити найдрібніших “тваринок”, які жили своїм вируючим життям у краплі рідини. А ви зможете це зробити на уроці. Тепер відчуваєте, як вам пощастило?

Підцарство

Найпростіші

Царство Тварини включає два підцарства – Найпростіші (одноклітинні) та Багатоклітинні. За різними джерелами, до одноклітинних тварин належить від 20 до 40 тис. найрізноманітніших організмів. Незважаючи на їхню численність, люди дізналися про цих тварин тільки в XVII столітті завдяки голландському натуралістові Антоні ван Левен – гуку. Для сучасників це був дивак, який весь свій вільний час розглядав всілякі об’єкти крізь мікроскоп власної конструкції. Побачивши крихітні організми, голландець назвав їх “тваринками”. Лише у XIX столітті, коли збільшувальна техніка стала досконалішою,

біологи почали активно вивчати одноклітинні організми. Найголовніша особливість цих тварин полягає в тому, що їхнє тіло складається з однієї клітини, яка виконує всі функції організму.

Найпростіші живуть у морській і прісній воді, у грунті та в інших організмах (паразити). Звичайні розміри для них – 0,05-0,1 мм, але деякі “гіганти” бувають завбільшки до 6 см. їхнє одноклітинне тіло може бути найрізноманітнішої форми, навіть мати черепашку. А внутрішня будова відповідає будові клітин багатоклітинних організмів. Одна клітина, не маючи тканин, органів, систем органів, чудово виконує усі функції живого організму: рост, розвиток, рух, живлення, дихання, виділення, розмноження і подразливість. Найпростіші можуть живитися автотрофно, гетеротрофно та міксотрофно (учені сперечаються: це рослини, чи все ж таки тварини). Для найпростіших характерне нестатеве розмноження та статевий процес. Найпростіші не вмирають від “старості”. Доросла клітина ділиться, й утворюються дві молоді клітини. Найпростіші – найстародавніші організми, вони найбільше подібні до предкових форм, від яких мільйони років тому виникли багатоклітинні тварини. Підцарство Найпростіші поділяють на декілька типів. Ми познайомимося з типами Саркоджгутикові та Інфузорії. Амеби – дуже поширені представники типу Саркоджгутикові класу Саркодові, або Корененіжки.

 Підцарство Найпростіші. Амеба звичайна

Найпростіших тварин можна роздивитись лише за допомогою мікроскопа

 Підцарство Найпростіші. Амеба звичайна

Різні види мікроогранізмів. Форма їх залежить від умов життя

Амеба звичайна

Цю тварину можна знайти в грунті, у воді калюжі, озерця або болота. У перекладі “амеба” означає “мінлива”. Чому? Її клітина не має оболонки, тому не має сталої форми. На її тілі постійно з’являються вирости – несправжні ніжки, або псевдоподії.

Рух. Амеба досить повільно пересувається. Це відбувається так. Потік цитоплазми спрямовується в певне місце, і на мембрані з’являється невеликий виріст – несправжня ніжка. Вона збільшується доти, доки вся амеба не “перетече” на нове місце.

 Підцарство Найпростіші. Амеба звичайна

Різні види амеб:

1 – ядро

2 – псевдоподія

 Підцарство Найпростіші. Амеба звичайна

Схема будови амеби (стрілками показаний рух цитоплазми і органел):

1 – ядро

2 – мембрана

3 – скоротлива вакуоля

4 – травна вакуоля

5 – несправжня ніжка, або псевдоподія

6 – цитоплазма

 Підцарство Найпростіші. Амеба звичайна

Амеба розмножується простим поділом, або поділом навпіл

Живлення. Амеба є гетеротрофом, її їжа – бактерії, інші одноклітинні, шматочки органічних речовин. Амеба утворює несправжні Ніжки, наближається до їжі, ніжки обхоплюють її і замикаються. Таким чином, їжа опиняється всередині клітини. Такий спосіб поглинання клітиною твердих частинок називають фагоцитозом. їжа виявляється поміщеною в мембранний пухирець, куди виділяються травні речовини-ферменти. Це утворення називають травною вакуолею. Поживні речовини усмоктуються клітиною, потім пухирець різко скорочується – і неперетравлені рештки викидаються з клітини.

Дихання. Амеба поглинає кисень і виділяє вуглекислий газ усією поверхнею тіла.

Виділення. В організмі амеби утворюється органела – скоротлива вакуоля. Саме через неї й виділяються у зовнішнє середовище шкідливі речовини та надлишок води.

Розмноження. Амеби розмножуються тільки нестатевим шляхом – поділом навпіл. Коли клітина накопичує достатньо поживних речовин і досягає певних розмірів, вона розпочинає поділ. Спочатку ділиться ядро: воно видовжується і ділиться поперечною борозенкою на два нові ядра. Потім перешнуровується і розділяється на дві частини цитоплазма. Так утворюються дві нові амеби.

Циста. За несприятливих умов (холод, посуха тощо) амеба перестає живитися та рухатися, її тіло стає круглим і вкривається щільною оболонкою. Таке утворення називається цистою. Цисти добре переносять несприятливі умови (нестачу води, низьку температуру тощо), можуть розноситися вітром, що допомагає розселенню амеб. Коли настають сприятливі умови, оболонка розривається, амеба виходить з неї, і повертається до звичайного життя.

 Підцарство Найпростіші. Амеба звичайна

Живлення амеби шляхом фагоцитозу: 1 – псевдоніжки; 2 – їжа; 3 – травна вакуоля

Запам’ятайте найважливіше

Підцарство Найпростіші включає одноклітинних тварин. їхнє тіло складається з однієї клітини, яка функціонує як самостійний організм, виконуючи всі функції. Найпростіші не мають тканин, органів і систем органів. Найпростіші можуть живитися гетеротрофно, автотрофно та міксотрофно; розмножуються нестатевим шляхом, але для деяких характерний статевий процес. Найпростіші живуть у воді, грунті, усередині організмів. Серед них є паразитичні та симбіотичні форми. Найпростіші здатні до активного пересування. Несприятливу годину найпростіші можуть переживати у вигляді цист. До підцарства Найпростіші належить декілька типів, зокрема типи Саркоджгутикові, Інфузорії та Споровики.

Наука та науковці

Антоні ван Левенгук (1632-1723) – голландський природознавець, основоположник наукової мікроскопії, член Лондонського королівського товариства. Учений опанував мистецтво шліфування скляних лінз, які давали збільшення майже в 300 разів. За допомогою цих лінз Левенгук вперше спостерігав мікроскопічні організми (зокрема, бактерії), рух крові в капілярах, еритроцити, окремі рослинні і тваринні клітини, яйця і зародки. Він описав будову м’язової тканини та інших частин і органів рослин і тварин.

 Підцарство Найпростіші. Амеба звичайна


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Підцарство Найпростіші. Амеба звичайна - Біологія


Підцарство Найпростіші. Амеба звичайна