Підготовка до свята

ТЕМА: СВЯТА І ТРАДИЦІЇ

UNIT 6. PARTIES AND HOLIDAYS

УРОК 65 (1-2)

Підтема: Підготовка до свята.

Мета: Активізувати в мовленні учнів ЛО, введені на попередньому уроці.

Повторити й узагальнити граматичний матеріал теми.

Тренувати учнів в аудіюванні з наступним відтворенням прослуханого.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Розвивати вміння працювати в парі, групі.

Виховувати почуття взаємодопомоги.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, підготовлені

вчителем заготовки: “Place marker”, “Name badge”, повітряні кульки.

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, everyone! Nice to see you! Our topic today is “Preparing for the Party”. You know already how to write an invitation. You can prepare a present. There are other things, however, that we can do to make our party enjoyable.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Аудіювання і відтворення римування.

Учитель декламує римування, учні хором повторюють.

It’s party time, it’s party time.

Time for games and time for toys,

Time for happy girls and boys,

Time for cakes and gifts for you,

Time to laugh and say “Thank

you”.

Один з учнів перекладає римування.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Учитель перевіряє в учнів наявність словникової роботи.

2) РЗ, впр. З (с. 64)

Т: Let us check how you punctuated the sentence of exercise 3.

Учні читають побажання: “This comes with love to wish you every happiness for today and always “.

T: When can you write this wish? I think it is a birthday wish. Do you agree?

Listening Comprehension

2. Тренування учнів в аудіюванні.

Pre-Listening Activity. Етап підготовки до аудіювання.

Учитель викликає кількох учнів, щоб вони прочитали слова з перекладом (с. 89), перевіряє знання II форми дієслів to blow, to cut, to glue, to prepare і пропонує скласти речення з новими словами.

2) While-Listening Activity. Етап аудіювання. Робота в парах.

А) Учні прослуховують діалог впр. 1 (с. 88) в аудіо-запису або з голосу вчителя і відтворюють його.

Б) Робота в групах (по чотири учні в кожній).

Учні прослуховують діалог впр. 2 (с. 89) в аудіо-запису або з голосу вчителя й інсценують його.

3) Post-Listening Activity. Перевірка розуміння змісту прослуханого.

А) Впр. 3 (с. 90).

Учні відповідають на запитання в режимі Р  Підготовка до свята Class.

Б) РЗ, впр. 1-3 (с. 64).

Учитель пропонує учням по черзі прочитати інструкції з виготовлення place markers, name badges, thank you balloons. Сам у цей час показує заготовки цих речей і виготовляє їх.

Vocabulary Practice

3. Активізація лексики теми. Впр. 5 (с. 90).

Учні працюють у парах, відповідаючи на запитання вправи. Далі вчитель пропонує

Виконати завдання в режимі Class  Підготовка до свята Р, обираючи здібного учня для відповідей на запитання.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework

1. Домашнє завдання.

Прочитати казку “The Country Mouse and the City Mouse” (c. 162).

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

T: Your homework is to read a story from your “Reader’s Bag”. It is “The Country Mouse and the City Mouse”. Now tell me, please, what you’ve learned to do at today’s lesson? Are you going to use the things we were talking about while preparing for your parties?

Учні ланцюжком відповідають на запитання вчителя.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Підготовка до свята - Плани-конспекти уроків по англійській мові


Підготовка до свята