Підприємство віртуальне

Підприємство віртуальне – найновіший вид міжорганізаційного кооперованого гнучкого підприємства, яке тимчасово об’єднує певну кількість юридичних і фізичних осіб і завдяки високій раціоналізації системи виробництва та збуту товарів і послуг, розширенню їх асортименту формує віртуальний ринок і створює суттєві додаткові вигоди споживачам. Віртуальний ринок – надання споживачам широкого спектра комунікаційних та інформаційних послуг комерційного призначення на основі реальної рівноправності партнерів, їх вільного (на засадах

вільної конкуренції) доступу до ринку та відсутності істотних відмінностей в отриманні необхідної інформації про кон’юнктуру ринку. Такі процеси відбуваються у віртуальній реальності, яка є імітацією реальних процесів виробництва, в т. ч. праці, віртуального планування у кібернетичному просторі, зокрема дає змогу заздалегідь уявити прототип майбутнього підприємства, робочі місця, обладнані технікою, модель продукції та ін. Віртуальні організаційні фірми охоплюють внутріорганізаційні (виконання роботи вдома і з використанням засобів телезв’язку, банків даних тощо з об’єднанням окремих
працівників у єдину систему за допомогою інформаційних та комунікаційних технологій) і міжорганізаційні П. в. (об’єднання юридичних і фізичних осіб за межами окремого підприємства на нетривалий період з метою оптимального розподілу ризиків; для мобілізації важливих ресурсів і чіткого виконання окремих складних замовлень у стислий термін). їх особливість – оперативне узгодження та об’єднання інтересів юридичних і фізичних осіб на основі довіри, високої ділової культури й моралі, територіальної відокремленості та незалежності за попереднього узгодження ролі окремих учасників у запланованих процесах. Створення П. в. починається з надходження замовлень, ретельного добору учасників, ресурсів (кадрових, матеріальних, фінансових), передусім досвіду і знань, а також виконуваних функцій, техніко-економічного обгрунтування економії на витратах виробництва, впровадженні нових досягнень науки і техніки, прискоренні виконуваних замовлень тощо. Відтак відбувається оптимізація їх інформаційно-комунікаційних послуг і сам процес виконання замовлень. Організаційно-правові форми П. в. – партнерства, партнерські пули (загальні котли), для яких характерна здебільшого централізована система управління й водночас автономне самоуправління.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Підприємство віртуальне - Економічний словник


Підприємство віртуальне