Підрозділи

Підрозділи – 1) частина підприємства, установи, що офіційно виокремлюється разом з працівниками, які виконують певні роботи, функції та завдання. П. складаються з відділень, цехів, лабораторій, секторів, сукупності галузей і видів виробництва, які виготовляють засоби виробництва (П. засобів виробництва) і предмети споживання (П. предметів споживання).
Підрозділи