Підряд орендний

Підряд орендний – форма організації та оплати праці працівників орендних колективів на підприємствах різних форм власності. З цією метою з керівництвом підприємства укладають орендний договір, в якому передбачається продаж виготовлених товарів за внутрігосподарськими цінами, відповідна орендна плата, участь орендного колективу у загальних платежах підприємства тощо.
Підряд орендний