ПІДСУМКОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ 2

ТЕМА 2. ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ

УРОК 18

ТЕМА. ПІДСУМКОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ 2

Мета уроку: навчальна – з’ясувати рівень навчальної компетентності учнів, здійснити контроль та оцінювання навчальних досягнень за темою 2; розвиваюча – розвивати вміння висловлювати свої думки письмово, виконувати різнорівневі завдання; виховна – виховувати самостійність і відповідальність.

Метод уроку: контрольно-узагальнювальний.

Обладнання: картки для контролю та оцінювання.

Тип уроку: контроль та оцінювання навчальних

досягнень.

Міжпредметні зв’язки: природознавство (5 клас), біологія (7 клас), географія (6 клас), фізична географія України (8 клас).

Структура уроку

І. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

II. Інтелектуальна розминка

III. Перевірка знань учнів

IV. Підбиття підсумків уроку

V. Домашнє завдання

Хід уроку

І. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

II. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА РОЗМИНКА

Для того щоб учні налаштувалися на розумову роботу й пригадали основні поняття та закони теми 2, учитель пропонує їм виконати, усно або письмово, на дошці з наступним обговоренням кілька завдань,

які подані в дидактичному матеріалі до цієї теми. Вид і складність завдань учитель обирає самостійно залежно від рівня підготовленості класу, часу, відведеного на даний вид роботи, тощо.

III. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ УЧНІВ

Учитель дає час для того, щоб учні оформили аркуш або зошит, у яких вони виконуватимуть завдання та відповідатимуть на запитання. У зошитах або на аркушах учні мають написати номер підсумкового узагальнення, дату його проведення, своє прізвище, ім’я та клас. Одержавши картку, учень обов’язково записує в зошит або на аркуші номер свого варіанта.

Потім учитель роздає картки із завданнями, нагадує час, відведений для роботи.

Після закінчення часу, відведеного на роботу, учитель збирає аркуші й зошити учнів та картки із завданнями.

– Запитання та завдання для підсумкового узагальнення 2

Варіант 1

1. Що створює зелена архітектура?

2. Впишіть у подане речення пропущені слова.

Щоб забезпечити високі врожаї на полях, люди виводять нові _________________ рослин, борються з _______________ та ________________, вносять у грунт ______________.

3. Якими двома головними особливостями відрізняється екосистема від звичайної системи (наприклад, чим відрізняється екосистема акваріума від такої системи, як фонтан)?

4. Наскільки правильним є вислів “рослини годують усіх”? Відповідь обгрунтуйте.

Варіант 2

1. Наведіть 2-3 приклади екосистем, створених людиною.

2. Чим тіньовитривалі рослини лісу відрізняються від світлолюбних рослин лісу? Назвіть дві відмінності.

3. Наведіть по одному прикладу ланцюгів живлення в екосистемі:

А) лісу;

Б) степу;

В) прісної водойми.

4. Як ви розумієте словосполучення “земля-годувальниця”?

Варіант 3

1. Як називають найцінніші, найродючіші грунти на Землі?

2. Чому поле – штучна екосистема?

3. Складіть кілька ланцюгів живлення, скориставшись наведеними нижче прикладами організмів.

Приклади: ведмідь, білка, миша, трава, сова, заєць, жук, лісовий горіх, горобина, дятел, лисиця, гусениця, їжак, черв’як.

4. Який спосіб боротьби зі шкідниками культурних рослин кращий – за допомогою отрутохімікатів чи біологічний? Відповідь обгрунтуйте.

Варіант 4

1. Наведіть 4-5 прикладів зернових культурних рослин.

2. Впишіть назви пропущених організмів у готові ланцюги живлення.

Зелені рослини – жук – ________________ – сова – ___________________ – ховрашок – лисиця.

Зелені рослини (водорості) – дафнії – карась – __________________________________.

3. Чим територія заповідника відрізняється від території національного парку?

4. Як ви розумієте приказку “Немає саду без комах, а плодів – без бджіл”?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Решту уроку вчитель присвячує аналізуванню письмової роботи. Для цього він просить учнів назвати запитання та завдання, що були для них надто складними, й у формі бесіди із класом формулює відповіді на них, щоб у знаннях учнів не залишилося “білих плям”.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Аналізувати контрольні запитання та завдання до теми 2.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПІДСУМКОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ 2 - Плани-конспекти уроків по натурології


ПІДСУМКОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ 2