ПІДСУМКОВИЙ УРОК З РОЗДІЛУ “ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ”

Мета:

Навчальна: перевірити рівень знань і практичних умінь та навичок учнів за наведеною темою; удосконалити у процесі виконання роботи навички узагальнення, систематизації, аналізу здобутих знань;

Розвивальна: розвивати уважність, зосередженість, аналітичні здібності, географічне мислення, пам’ять, увагу;

Виховна: виховувати самостійність, почуття відповідальності, впевненості у своїх знаннях.

Тип уроку: контролю, коригування та оцінювання знань, вмінь, навичок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

За активної

участі учнів урок можна провести у вигляді презентації та аналізу дослідження “Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки”.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ми повторили знання, здобуті ще минулого року, про загальні природні особливості та закономірності на нашій планеті. Ви стали дорослішими, тож ви, певне, легше розумієте, наскільки закономірно відбувається усе в природі. Перевіримо, наскільки збагатилися ваші можливості пізнавати Землю.

III. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ

Варіант 1

Перший рівень (3 бали)

1. В основі сучасних материків лежать давні,

відносно стійкі ділянки земної кори…………………………………………………………………………………

2. Середня температура екваторіальних водних мас становитеме:

А) 10-0 °С б) 27-28 °С в) 15-25 °С г) 0 – -2 °С.

3. Площа океану становить близько %.

4. День сонцестояння буває:

А) 22 грудня та 21 березня; в) 21 березня та 23 вересня;

Б) 22 червня та 22 грудня; г) 22 червня та 23 вересня.

5. У субекваторіальному географічному поясі розташована природна зона:

А) степів; б) тайги; в) саван та рідколісь.

6. Головними чинниками утворення природної зони є:

А) співвідношення тепла й вологи; б) рельєф місцевості;

В) тип рослинності й тваринного світу.

Другий рівень (3 бали)

1. Оберіть правильні твердження:

А) субтропічний кліматичний пояс є перехідним і влітку тут панує екваторіальна повітряна маса;

Б) помірний пояс є перехідним і тільки взимку тут панує помірна повітряна маса, а влітку тропічна;

В) антарктичний кліматичний пояс є основним, тут панує континентальна антарктична повітряна маса.

2. Назвіть епохи горотворення та розташуйте їх у порядку від найдавнішої до сучасної.

3. Установіть відповідність між видом обертання Землі у просторі та його наслідками.

1 Добове (навколо вісі) обертання

А утворення мусонів

2 Річне (орбітальне) обертання

Б виділення днів рівнодення

В усі тіла, що рухаються, відхиляються від початкового напрямку в Південній півкулі ліворуч Г екваторіальний радіус Землі більший за полярний

Третій рівень (3 бали)

Виконайте схему глобальної циркуляції повітряних мас. Чим вона обумовлена?

– Які форми рельєфу відповідають складчастям? Яка різниця в зовнішньому вигляді молодих і давніх складчастей?

Четвертий рівень (3 бали, одне питання на вибір)

1. Спрогнозуйте, які зміни могли б відбутися на Землі, якщо вісь її обертання не мала б нахилу до площини орбіти, або Земля не оберталась навколо своєї вісі.

2. Тропічний пояс у океані за аналогією з суходолом називають пустелею. Відшукайте цю аналогію та поясніть бідність життя в цих водах.

3. Охарактеризуйте, наводячи конкретні приклади, позитивний та негативний вплив на географічну оболонку діяльності людини. Запропонуйте шляхи розв’язання цієї проблеми.

Варіант 2

Перший рівень (3 бали)

1. У тектонічній будові горам відповідають______ .

2. Середня солоність тропічних водних мас становить:

А) 33-35 %0; б) до 33 г) 37-38 %0.

3. Площа суходолу становить близько %.

4. День рівнодення буває:

А) 22 грудня та 21 березня; в) 21 березня та 23 вересня;

Б) 22 червня та 22 грудня; г) 22 червня та 23 вересня.

5. У тропічному географічному поясі розташована природна зона: а) напівпустель; б) тайги; в) вологих екваторіальних лісів.

6. Головними чинниками утворення висотних поясів є:

А) співвідношення тепла й вологи; б) рельєф місцевості;

В) тип рослинності й тваринного світу.

Другий рівень (3 бали)

1. Оберіть правильні твердження:

А) тропічний кліматичний пояс є основним і влітку тут панує тропічна повітряна маса;

Б) субарктичний пояс є перехідним і тільки влітку тут панує помірна повітряна маса;

В) арктичний кліматичний пояс є основним тут панує континентальна антарктична повітряна маса;

2. Назвіть геологічні епохи та розташуйте їх у порядку від найдавнішої до сучасної.

3. Установіть відповідність між видом обертання Землі у просторі та його наслідками.

1 Добове (навколо вісі) обертання

А утворення бризів

2 Річне (орбітальне) обертання

Б пори року в нашій місцевості

В усі тіла, що рухаються відхиляються від початкового напрямку в Північній півкулі праворуч

Г повторюваність припливів і відпливів

Третій рівень (3 бали)

– Виконайте схему закономірностей течій у Світовому океані. Чим вона обумовлена?

– Які форми рельєфу відповідають платформам? Якими зовнішніми ознаками відрізняються давні та молоді платформи?

Четвертий рівень (3 бали, одне питання на вибір)

1. Спрогнозуйте, які зміни могли б відбутися на Землі, якщо вісь її обертання не мала б нахилу до площини орбіти, або Земля не оберталась навколо своєї вісі.

2. Тропічний пояс у океані за аналогією з суходолом називають пустелею. Відшукайте цю аналогію та поясніть бідність життя у цих водах.

3. Охарактеризуйте, наводячи конкретні приклади, позитивний та негативний вплив на географічну оболонку діяльності людини. Запропонуйте шляхи розв’язання цієї проблеми.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Проаналізуйте виконання завдань контрольної роботи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПІДСУМКОВИЙ УРОК З РОЗДІЛУ “ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ” - Плани-конспекти уроків по географії


ПІДСУМКОВИЙ УРОК З РОЗДІЛУ “ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ”