ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ “АФРИКА”*

Мета:

Навчальна: перевірити рівень знань і практичних умінь та навичок учнів за темою “Африка”; удосконалити у процесі виконання роботи навички узагальнення, систематизації, аналізу здобутих знань;

Розвивальна: розвивати уважність, зосередженість, аналітичні здібності, географічне мислення, пам’ять, увагу;

Виховна: виховувати самостійність, почуття відповідальності, впевненості у своїх знаннях.

Тип уроку: контролю, коригування та оцінювання знань, вмінь, навичок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завершено вивчення теми “Африка”. Це перший материк, який ви вивчали. У процесі ви застосували знання про загальні природні закономірності, краще зрозуміли їх на прикладі певної ділянки Землі. Також на прикладах впевнилися в унікальності материка, його особливостях. Сьогоднішній урок допоможе вам краще усвідомити, що саме визнаєте тепер про Африку.

III. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ

Варіант 1

Перший рівень (3 бали)

1. Яка течія розташована біля берегів Африки?

А) Бенгальська; б) Гольфстрім; в) Північна Пасатна; г) Куросіо.

2. Африку майже навпіл ділить

така умовна лінія, як

 ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ АФРИКА*

3. Дослідження внутрішніх районів материка розпочато у столітті:

А) XVIII; б) XIX; в) XX; г) XVII.

4. В основі материка Африка лежить давня платформа:

А) так; б) ні.

5. На контурі виділена:

А) зона перемінно-вологих лісів; б) зона вологих екваторіальних лісів; в) зона саван і рідколісся; г) зона напівпустель і пустель.

6. Над материком Африка переважає… атмосферна циркуляція:

А) західна; б) східна; в) пасатна; г) мусонна.

Другий рівень (3 бали)

1. Установіть відповідність між географічним об’єктом та причиною його утворення.

1

Сахара

А Холодна течія біля узбережжя

2

Озеро Вікторія

Б Положення в області складчастості

3

Пустеля Наміб

В Тектонічний прогин земної кори

4

Гори Атлас

Г Положення у тропічному кліматичному поясі

2. Поділіть наведені характеристики між річками Африки (запишіть відповідні літери біля назви річки, одна й та сама характеристика може відповідати кільком річкам).

1 Ніл; 2 Конго; 3 Нігер

А повноводна цілий рік; Б найдовша річка;

В належить до басейну Атлантичного океану;

Г басейн розташований в обох півкулях;

Д рівень води змінюється за сезонами;

Е найбільш повноводна

3. Оберіть правильне твердження:

А) найбільш заселеними є такі країни, як Чад, Нігерія, Сейшельскі острови;

Б) для савани характерні два сезони.

* Проводиться на розсуд учителя.

Третій рівень (3 бали)

За планом охарактеризуйте Сахару (географічне положення, рельєф і корисні копалини, клімат (фактори, пояси, типи клімату), грунти, рослинний і тваринний світ, держави в її межах).

Четвертий рівень (3 бали, одне питання на вибір)

1. Проаналізуйте основні екологічні проблеми материка. Запропонуйте шляхи їх вирішення.

2. Проаналізуйте причини нерівномірного розселення і розвитку господарства населення Африки.

3. Охарактеризуйте зв’язки України з країнами африканського континенту.

Варіант 2

Перший рівень (3 бали)

1. Яка течія розташована біля берегів Африки?

А) Сомалійська; б) Гольфстрім; в) Північна Пасатна; г) Куросіо.

2. Африка розташована в півкулях:______ .

3. Видатним дослідником Африки був:

А) Васко да Гама; б) Ф. Магеллан; в) Д. Лівінгстон; г) М. Поло.

4. Високою Африкою називають_______ частину материка:

А) північну; в) південно-східну; б) північно-західну; г) західну.

5. На контурі виділена:

А) зона перемінно-вологих лісів; б) зона вологих екваторіальних лісів; в) зона саван і рідколісся; г) зона напівпустель і пустель.

6. Для сухої савани характерними є грунти:

А) каштанові; б) чорноземи; в) червоно-бурі; г) підзолисті.

 ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ АФРИКА*

Другий рівень (3 бали)

1. Установіть відповідність між географічним об’єктом та причиною його утворення

1 Гілея

А Холодна течія біля узбережжя

2 Озеро Ньяса

Б Положення в області складчастості

3 Пустеля Наміб

В Рифтова зона

4 Гори Атлас

Г Положення в екваторіальному кліматичному поясі

2. Поділіть наведені характеристики між річками Африки (запишіть відповідні літери біля назви річки, одна й та сама характеристика може відповідати кільком річкам).

1 Ніл; 2 Конго; 3 Замбезі.

А повноводна цілий рік;

Б найдовша річка;

В належить до басейну Атлантичного океану;

Г басейн розташований в обох півкулях;

Д рівень води змінюється за сезонами;

Е найбільш повноводна.

3. Оберіть правильне твердження:

А) найбільш відсталими є такі країни, як Чад, Нігерія, Південна Африка;

Б) вічнозелені ліси й чагарники ростуть на півночі материка.

Третій рівень (3 бали)

За планом охарактеризуйте Атлаські гори (географічне положення, рельєф і корисні копалини, клімат (фактори, пояси, типи клімату), грунти, рослинний і тваринний світ, держави в їхніх межах).

Четвертий рівень (3 бали, одне питання на вибір)

1. Проаналізуйте основні екологічні проблеми материка. Запропонуйте шляхи їх вирішення.

2. Проаналізуйте причини нерівномірного розселення і розвитку господарства населення Африки.

3. Охарактеризуйте зв’язки України з країнами африканського континенту.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Проаналізуйте виконання завдань контрольної роботи.

– Повторіть план характеристики географічного положення материка.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ “АФРИКА”* - Плани-конспекти уроків по географії


ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ “АФРИКА”*