ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМОЮ “ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА”

УРОК 11. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМОЮ “ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА” *

Мета: узагальнити та систематизувати знання за вивченими темами; визначити рівень оволодіння знаннями, уміннями та навичками; розвивати вміння виконувати тестові завдання різних рівнів складності; виховувати уважність, організованість, відповідальність, зосередженість.

Обладнання: роздавальні матеріали із завданнями.

Тип уроку: контролю, оцінки й корекції знань учнів.

Завдання для контролю

Варіант 1

I рівень

1. Назвіть орган, який забезпечує

рослину водою та неорганічними речовинами.

А) Корінь;

Б) стебло;

В) квітка;

Г) лист.

2. Трахеї – це основний орган дихання у:

А) риб;

Б) птахів;

В) комах;

Г) рослин.

3. За способом живлення автотрофом є:

А) пшениця;

Б) ховрах;

В) лисиця;

Г) людина.

4. Орган розмноження картоплі:

А) кореневище;

Б) цибулина;

В) бульба;

Г) листковий живець.

5. Серед названих тварин прямий розвиток мають:

А) корова;

Б) метелик;

В) жаба;

Г) коник.

6. Протягом усього життя росте:

А) людина;

Б) береза;

В) миша;

Г) муха.

ІІ рівень

7. Вставте пропущені

слова.

Під час дихання організми споживають_____________ та виводять _____________________.

8. Визначте зайве слово.

Пшениця, жито, береза, огірки.

9. Закінчіть речення.

Кожному організму як живому тілу притаманна сукупність ознак і властивостей: живлення, _______________________.

ІІІ рівень

10. З’єднайте лініями назву рослини та відповідний спосіб вегетативного розмноження.

Фіалка цибулинами

Тюльпан листковими живцями

Смородина відводками гілки

11. Наведіть 2-3 приклади пристосувань тварин до умов навколишнього середовища.

_______________________________________________________________________

IV рівень

12. Чому насіння може проростати без світла, а доросла рослина без світла не може розвиватися?

_______________________________________________________________________

Варіант 2

I рівень

1. Назвіть орган, який забезпечує взаємозв’язок між органами рослини.

А) Корінь;

Б) стебло;

В) квітка;

Г) лист.

2. У рослин дихають:

А) листя;

Б) листя та стебло;

В) корінь та листки;

Г) всі названі органи.

3. За способом живлення гетеротрофом є:

А) кукурудза;

Б) корова;

В) конвалія;

Г) соняшник.

4. Орган розмноження тюльпана:

А) кореневище;

Б) цибулина;

В) бульба;

Г) листковий живець.

5. Серед названих тварин непрямий розвиток мають:

А) корова;

Б) жаба;

В) собака;

Г) кішка.

6. Зростає лише до досягнення певного віку:

А) дуб;

Б) соняшник;

В) кит;

Г) горобина.

ІІ рівень

7. Вставте пропущені слова.

Фотосинтез відбувається за участі хлорофілу та наявності _____________ та ________________________.

8. Визначте зайве слово.

Дуб, пшениця, липа, клен.

9. До основних способів вегетативного розмноження рослин відносять розмноження цибулинами, ____________________________________.

ІІІ рівень

10. З’єднайте лініями назву рослину та відповідний спосіб вегетативного розмноження.

Картопля кореневищами

Суниця бульбами

Конвалія повзучими стеблами

11. Наведіть 2-3 приклади пристосувань рослин до умов навколишнього середовища.

_______________________________________________________________________

IV рівень

12. Чому в океанах на великих глибинах, де низька температура і високий тиск, більшість тварин є хижаками?

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

* Проводиться на розсуд учителя.
ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМОЮ “ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА”