Підсумок розділу 4

ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Розділ 4.ЕКОЛОГІЧНА І БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПУЛЯЦІЇ

Підсумок розділу 4.

Популяції – це складні саморегулюючі біологічні системи відкритого типу, особливості яких визначаються біологічними властивостями виду, індивідуальними особливостями його особин та екологічним умовами середовища проживання (місцезростання рослин).

Характерними ознаками популяції, які визначають її стан, є чисельність і щільність, що виражають кількісний склад особин та ступінь заселення ними території популяції.

Народжуваність

і смертність як типові ознаки популяції свідчать про тенденцію розвитку популяції і про те, наскільки існуючі умови середовища відповідають екологічним вимогам її особин і є сприятливими для реалізації потенціальних біологічних можливостей. Екологічна структура популяції є свідченням ефективної адаптації до середовища проживання (місцезростання ).

В середовищі, близькому до екологічних вимог організмів (оптимальному), найповніше реалізується біологічний потенціал окремих особин та всієї популяції, підтримується необхідна чисельність, зберігається необхідний темп росту.

Систематичне

стеження за станом популяції, її чисельність та періодичність відтворення необхідні для визначення допустимих норм вилучення особин у процесі господарського використання риб, промислових звірів, експлуатації лісів, норм випасання худоби на природних пасовищах, місць і об’єму заготівлі лікарських рослин, допустимого рекреаційного навантаження на популяції та екосистеми тощо.

Порушення функціонального стану окремих популяцій в межах екосистеми призводить до її руйнування, а також до зменшення чисельності та зникнення окремих видів і зубожіння живої природи.

Перевірте себе.

1. Які властивості характерні для популяції як біологічної системи?

2. Що таке ценопопуляція? Дайте приклади.

3. Що таке інвазійні популяції? Дайте приклади.

4. Назвіть групові ознаки популяції. Чим вони визначаються?

5. Назвіть індивідуальні особливості популяції. Від чого вони залежать?

6. Що таке екологічна структура популяції? Від чого вона залежить?

7. Що таке чисельність популяції?

8. Що таке оптимальна чисельність?

9. Дайте визначення поняття репродуктивний потенціал. Яке його значення для популяції?

10. Що таке біотичний потенціал? Що необхідно для його реалізації?

11. Чим визначається плодючість особини (пари)?

12. Що таке щільність популяції? Чим вона відмінна від її чисельності?

13. Дайте пояснення понять “мінімальна” і “максимальна щільність”. Чим визначається її верхня і нижня межа?

14. Що означають поняття середня, екологічна і відносна щільність популяції?

15. Чим відрізняється щільність від чисельності?

16. Чим визначається народжуваність?

17. Чим відрізняється реалізована народжуваність від абсолютної?

18. Що таке мінімальна смертність і фізіологічна тривалість життя?

19. Як розуміти поняття екологічна смертність і чим вона зумовлена?

20. Дайте визначення поняття виживання і від чого воно залежить?

21. На яких етапах життя смертність у рослин і тварин є найвищою?

22. У яких випадках популяція не має перспективи до прогресуючого розвитку?

23. На основі чого визначають оптимальність середовища для популяції?

24. Що необхідно враховувати при створенні оптимальних умов для розвитку популяції?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Підсумок розділу 4 - Довідник з екології


Підсумок розділу 4