Підхід творчий

Підхід творчий – раціональний підхід до процесу праці у всіх сферах діяльності, що передбачає активний пошук нестандартних рішень за умови їх альтернативності, розробку досконаліших методів, використання новітніх прийомів, вміння запозичувати чужий досвід з урахуванням власного та ін.
Підхід творчий