Підземні води

ІІ СЕМЕСТР

РОЗДІЛ І ІІ

Географічна оболонка та її складові

Тема 3. Гідросфера

Урок 53. Підземні води

Мета: сформувати в учнів систему знань про підземні води як частину гідросфери; поглибити систему знань учнів про гідросферу; з’ясувати умови утворення підземних вод, виявити, які породи здатні пропускати, а які – затримувати воду; ввести поняття “верховодка”, “грунтові води”, “міжпластові” води, “артезіанські води”; розкрити значення підземних вод для людини; виховувати бережливе

ставлення до водних багатств.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта світу, атласи, підручники, карточки із завданнями, схеми, таблиця “Підземні води”.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

1. Робота з карточками “Перевір себе”

Підписати до понять номера відповідних пояснень.

Льодовик Ехолот Снігова лінія

Шельф Море Батискаф

Цунамі Зоопланктон Болото

1. Лінія, вище за яку утворюються льодовики. 2. Прилад для визначення глибин в океанах за допомогою звуку. 3. Частина океану, яка відокремлена від нього

сушею чи підводними підняттями. 4. Вузька ділянка води, яка з’єднує море, океани, роз’єднує ділянки суші. 5. Хвилі, викликані землетрусами. 6. Найменші тваринні організми океанів і морів. 7. Підводна окраїна материків завглибшки до 200 м. 8. Підводний самокерований апарат для дослідження океанів на великій глибині. 9. Надмірно зволожена діляка з шаром торфу не менше 30 см. 10. Скупчення багаторічного льоду і снігу.

2. Бесіда

– Що таке озеро? Яке значення озер?

– Що таке болото? Яке значення мають болота?

– Що таке льодовик? Яке значення льодовиків?

– Що таке багаторічна мерзлота? Яке значення вона має?

3. “Третій зайвий”

1) Берингова, Гавайські, Гренландія.

2) Чорне, Африка, Євразія.

3) Озеро, болото, ставок.

4) Льодовик, снігова лінія, канал.

5) Атлантичний, Індійський, ехолот.

6) Бенгальська, Біскайська, Айсберг.

7) Середземне, Азовське, Африка.

8) Карське, Урал, Балтійське.

III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

– Як відбувається кругообіг води?

– Що відбувається з водою, яка потрапила на суходіл у вигляді опадів?

– Як називається вода, яка потрапила в грунт?

Води суші називаються водами суходолу. Вони бувають поверхневими й підземними. У чому особливість вод під землею – з’ясуємо на цьому уроці.

IV. Вивчення нового матеріалу

Робота зі словником. Підземні води – води, що є у тріщинах гірських порід, пустотах і порах.

Питання. Як утворюються підземні води?

Підземні води утворюються в процесі взаємодії гідросфери й атмосфери з літосферою. Умови утворення підземних вод: а) велика кількість опадів; б) пропускання гірських порід. Здатність гірських порід пропускати воду пояснюється тим, що в них є пори, тріщини, пустоти. Чим більші частинки, тим більші пори і тим легше проходить крізь породу вода. Вода легко проходить крізь пісок, грунт, гравій, гальку. Так, крізь товщу гальки за добу вода може просочитися на 100 м, крізь пісок – на 10 м.

Робота зі словником. Гірські породи, які пропускають воду, називаються водопроникними.

Майже не пропускає воду глина (за добу 1 мм), зовсім не пропускає граніт.

Робота зі словником. Гірські породи, що мало пропускають воду, називаються водотривкими.

Поверхня суходолу складається з осадових порід різної проникності. Вода проходить через водопроникні породи в глибину, поки не зустріне водотривкий шар, і потім починає нагромаджуватися над ним.

Робота зі словником. Пласти, які містять воду, називаються водоносними. (Учитель під час розповіді малює схему утворення верховодки, грунтової, міжпластової води.)

За умовами залягання підземні води поділяються на верховодку, грунтові, міжпластові води. Верховодка – сезонна вода, яка розміщена близько до поверхні і утворюється в результаті випадання дощів, танення снігу.

Воду, що міститься у водоносному шарі, не прикритому зверху водотривкими породами, називають грунтовою водою.

Поверхню грунтових вод називають рівнем грунтових вод. Він залежить від кількості опадів, розчленованості місцевості, близькості річок, озер, боліт.

Грунтові води повільно перетікають порами в той бік, де рівень їх менший. У ярах і річкових долинах вони виходять на поверхню, утворюючи джерела.

Робота зі словником. Підземні води, які залягають між двома пластами, називають міжпластовими.

Ці води поповнюються дуже повільно, бо вода в них проникає лише в місцях виходу водоносного шару. Вода між пластами перебуває під напором. Коли в таких пластах пробурити свердловину, то вода може навіть фонтанувати. Такі свердловини називаються артезіанськими колодязями. Вперше такі колодязі було споруджено у Франції в провінції Артуа в ХІІ ст.

Грунтові води в різних місцях земної кулі залягають на різних глибинах. На Полтавщині – 4-10 м, а в пустелях – 250 м. Підземні води широко використовуються населенням для водопостачання, зрошення, обводнення.

Основними чинниками, що забруднюють підземну воду, є використання міндобрив, отрутохімікатів, накопичення побутових відходів, відсутність ефективного очищення на тваринницьких фермах. Тому, щоб прісні води були чистими, потрібно дбати про поверхню Землі. У багатьох районах знаходять воду, в якій у великій кількості розчинені солі й гази. Таку воду називають мінеральною. Ця вода має лікувальні властивості, які були відомі дуже давно.

Відомо, що кабани, ведмеді, олені теж нерідко використовують мінеральні води. В оповіданні Е. Сетона-Томпсона “Життя сірого ведмедя” описано, як старий ведмідь Уеб, хворий на ревматизм, успішно лікувався, приймаючи ванни сірководневого джерела в Скалистих горах поблизу Єллоустонського парку.

Це цікаво

Вода на великій глибині має високу температуру. Таку воду називають термальною. Найчастіше такі води є в районах вулканічної діяльності, землетрусів. Вона є на Камчатці, в Італії, Ісландії, США. Термальні води можна використовувати в оранжереях, ними обігрівають будинки, лазні, вони використовуються як джерело енергії.

V. Закріплення нових знань, умінь, навичок

Бесіда

– У чому відмінність між грунтовими й міжпластовими водами?

– Чи залежить рівень міжпластових вод від кількості атмосферних опадів?

Завдання. Водотривкі породи позначте однією рискою, а водопроникні – залиште так: глина, пісок, мармур, галька, вапняк, крейда, лабрадор, пемза, граніт.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

– Опрацювати відповідний параграф у підручнику.

– Повторити матеріал теми “Гідросфера”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Підземні води - Плани-конспекти уроків по географії


Підземні води