Пільги неповнолітнім працівникам

Пільги неповнолітнім працівникам – особливі права і переваги у сфері охорони праці, зайнятості на виробництві, використанні відпусток та деякі інші пільги, що надаються в Україні неповнолітнім працівникам. П. н. п. встановлено з метою створення для підлітків найсприятливіших умов праці на виробництві та охорони здоров’я. Трудове законодавство, зокрема гл. XIII КЗпП України, регулює працю неповнолітніх. Принципове положення щодо цього містить ст. 187 КЗпП, яка передбачає, що неповнолітні, тобто особи, яким не виповнилося 18 років, у трудових

правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в сфері охорони праці, тривалості робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими чинним законодавством. Заборонено застосовувати працю осіб, молодших 18 років, на важких роботах і з шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, залучати неповнолітніх до перенесення і пересування речей, що перевищують встановлені для них граничні норми, до нічної роботи та надурочних робіт і робіт у вихідні дні. Для неповнолітніх працівників норми виробітку встановлюються, виходячи з норми виробітку
для дорослих, пропорційно до скороченого робочого часу для неповнолітніх. У передбачених законодавством випадках можуть бути затверджені знижені норми виробітку. Оплату праці неповнолітніх при скороченому робочому дні провадять у тому самому розмірі, що й працівникам відповідних категорій при повному робочому дні. Праця осіб, молодших 18 років, допущених до відрядних робіт, оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їхньої щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників. Щорічну відпустку неповнолітнім працівникам надають тривалістю один календарний місяць у літній час (або за їхнім бажанням у будь-яку іншу пору року). Відповідно до ст. 195 КЗпП України в редакції від 29.VII.1981 відпустку за перший рік роботи неповнолітнім надають за їхньою заявою і до закінчення 11 місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в організації чи установі. Звільнення неповнолітніх з роботи з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається (крім дотримання загального порядку звільнення) тільки за згодою районної (міської) Комісії у справах неповнолітніх.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Пільги неповнолітнім працівникам - Довідник з правознавства


Пільги неповнолітнім працівникам