ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ ЗБІЛЬШЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ЧИСЛА В КІЛЬКА РАЗІВ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ВІД ЧИСЛА

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ФОРМУВАТИ ВМІННЯ ВИКОНУВАТИ ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ; РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ ЗБІЛЬШЕННЯ ЧИСЛА В КІЛЬКА РАЗІВ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ЧИСЛА; УДОСКОНАЛЮВАТИ ВМІННЯ АНАЛІЗУВАТИ ЗАДАЧІ ВІД ЧИСЛОВИХ ДАНИХ

I. Перевірка домашнього завдання

Учень записує розв’язання задачі 61, а потім пояснює його. Учні з місця повідомляють значення виразів (вправа 60) та пояснюють, як визначали кількість цифр у частках.

II. Актуалізація та корекція опорних знань

1. Завдання для опитування.

Картка

1)

Обчислити вираз 900 : 4 і результат перевірити множенням.

2) Задача. Хлопчик купив книжку за 30 грн і альбом, дешевший за книжку в 3 рази. Яка вартість покупки?

2. Усні обчислення.

1) Робота в парах. Повторення таблиць ділення. Один учень запитує, а інший відповідає. За сигналом учителя вони міняються ролями. Учень, який запитує, може користуватися таблицями.

2) Обчислити: 804 : 2; 35 : 8; 0 : (34 + 29).

3) Розв’язати задачу і скласти обернену до неї.

Задача. Купили 2 кг груш і 5 кг яблук. Кілограм яблук коштує 25 грн. Скільки коштує кілограм груш, якщо всього заплатили 185 грн?

ІІІ. Повідомлення

теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці учні ознайомляться з прийомами письмового ділення трицифрових чисел на одноцифрові та розв’язуватимуть задачі на знаходження частини від числа.

IV. Повторення та закріплення вивченого матеріалу

1. Побудувати квадрат зі стороною 2 см. Поділити його на 4 рівні частини. Зафарбувати одну частину. Записати, яку частину квадрата зафарбовано. Скільки четвертих частин у цілому квадраті?

2. Як знайти 1/5 від числа 35?

3. Вправа 62. Яку частину довжини АВ становить довжина АК? Як знайти 1/3 числа 10 см 8 мм? (10 см 8 мм = 108 мм, 108 : 3 = 36 (мм) = 3 см 6 мм).

4. Вправа 63. Вивчити задачі й скласти план розв’язування колективно. Сильніші учні розв’язують самостійно, решта записують розв’язання з коментуванням вибору кожної дії.

5. Вправа 64. Два вирази обчислити з поясненням на дошці, а решту – самостійно. Для самоконтролю дати суму значень останніх трьох виразів (131).

6. Розв’язування задачі 65. Проаналізувати задачу від числових даних, скласти план розв’язування, розв’язання записати з коментуванням з місця.

7. Розв’язування задачі 66 самостійно. Перевіряючи, звернути увагу на причину збільшення кількості кілометрів за годину, які проходив теплохід, рухаючись річкою. Усно відповісти на додаткове запитання задачі.

8. Розв’язування задачі 67* записати схематично відрізками. Наголосити, що 12 фломастерів становлять три такі частини, як кількість фломастерів у Олі.

1) 4 – 1 = 3 (частини);

2) 12 : 3 = 4 (фл.) – в Олі;

3) 4 • 4 = 16 (фл.) – у Толі.

9. Усне розв’язування рівнянь вправи 68. Учні пояснюють, як знайти невідомі компоненти дій.

10. Додаткові диференційовані завдання.

1) Про що можна дізнатися, обчисливши вирази, складені за коротким записом?

Орел – за 3 год 480 км

Страус – за 3 год на 120 км менше

480 : 3 (480 – 120) : 3 480 : 3 – (480 – 120) : 3 480 + (480 – 120)

2) Самостійне складання і розв’язування задачі. (Короткий запис її подано на дошці).

 ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ ЗБІЛЬШЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ЧИСЛА В КІЛЬКА РАЗІВ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ВІД ЧИСЛА

Змінити запитання, щоб у розв’язанні додалася ще одна дія.

V. Підсумок уроку

Розв’язували задачі та виконували ділення трицифрових чисел. Знайти 1/3 від 90. Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ ЗБІЛЬШЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ЧИСЛА В КІЛЬКА РАЗІВ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ВІД ЧИСЛА - Плани-конспекти уроків по математиці


ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ ЗБІЛЬШЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ЧИСЛА В КІЛЬКА РАЗІВ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ВІД ЧИСЛА