ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ З ПИСЬМОВИМ МНОЖЕННЯМ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ; ЗАКРІПЛЮВАТИ ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВ

I. Перевірка домашнього завдання

Прочитати вираз розв’язання задачі 540 та його значення при вказаних значеннях букв. Пояснити обчислення виразів третього стовпчика вправи 539.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Знайти добуток чисел 180 і 3. Чому дорівнює добуток двох чисел, якщо одне з них дорівнює 0?

2) Пояснити

прийоми обчислення виразів: 13 • 4; 120 • 3.

3) Задача. Відстань від міста А до села Б – 7 км, а від міста В до села Г – у 5 разів більша. За скільки годин велосипедист може проїхати відстань від А до Г зі швидкістю 14 км/год?

2. Усні обчислення.

 ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці діти ознайомляться з алгоритмом письмового множення багатоцифрових чисел на одноцифрові.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Повторити розподільний закон множення та алгоритм множення трицифрового числа на одноцифрове за вправою 541.

2. Самостійне

читання вправи 542.

3. Вправу 543 виконати фронтально.

4. Вправа 544 (з докладним поясненням).

5. Вправа 545* (усно пояснити, чому допущено помилки

V. Повторення та закріплення вивченого матеріалу

1. Задачу 546 розв’язати під керівництвом учителя.

2. Самостійно розв’язати рівняння: х : 40+ 8; 640 : х = 80.

3. Сильнішим учням, які швидше впорались із завданням, – задача 547.

4. Додаткові диференційовані завдання.

1) Перевірити, чи істинні нерівності:

40 100 – 5 960 > 8 190

28 545 < 25307 + 3948

2) Задача. У брата й сестри разом 72 грн, причому кількість грошей у брата в 7 разів більша, ніж у сестри. Скільки грошей у кожного з дітей?

VI. Підсумок уроку

Розповісти алгоритм множення 5084 • 6. Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО - Плани-конспекти уроків по математиці


ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО