Питання для самоконтролю 1

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

Питання для самоконтролю

1. Коли в словах пишеться префікс С-? Наведіть приклади.

2. Розкажіть про правопис префіксів Пре-, при-, прі-. Наведіть приклади.

3. Коли в іменникових суфіксах пишеться літера И, а коли – І? Наведіть приклади.

4. У яких випадках у прикметниках пишеться суфікс – н(ий), а коли – н(ій)? Наведіть приклади.

5. Назвіть орфограми у прикметникових суфіксах – Уват(ий), – овит(ий), – оват(ий). Наведіть приклади.

6. Що впливає на правопис дієслівних суфіксів – ува-(-юва-), – ова-? Наведіть приклади.

7. Коли в дієсловах іншомовного походження пишеться суфікс – ір-, а коли – ир-? Наведіть приклади.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Питання для самоконтролю 1 - Довідник з української мови


Питання для самоконтролю 1