Питання для самоконтролю – Односкладні речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Односкладні речення

Питання для самоконтролю

1. Назвіть типи односкладних речень, наведіть приклади.

2. Чим виражений присудок у неозначено-особових реченнях?

3. Які речення називають безособовими?

4. Що таке називні речення?

5. Чим характеризуються неповні речення?

6. Які розділові знаки ставляться на місці пропусків?
Питання для самоконтролю – Односкладні речення - Довідник з української мови


Питання для самоконтролю – Односкладні речення