Питання для самоконтролю – Прийменник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
МОРФОЛОГІЯ

Прийменник

Питання для самоконтролю

1. Чим відрізняється прийменник від самостійних частин мови?

2. Коли відбувається чергування прийменників?

3. Розкажіть про особливості вживання прийменників.

4. На які групи поділяються прийменники за походженням?

5. Розкажіть про написання прийменників. Наведіть приклади.
Питання для самоконтролю – Прийменник