Питома теплота плавлення. Розв’язування задач

РОЗДІЛ IV

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

УРОК № 14/59

Тема уроку. Питома теплота плавлення. Розв’язування задач

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Мета уроку: ввести поняття “питома теплота плавлення”, продовжити формувати уявлення про процеси плавлення і кристалізації; показати практичне значення цих процесів; формувати вміння розв’язувати типові задачі.

План уроку

Етапи

Час

Прийоми і методи

I. Перевірка домашнього завдання; актуалізація

опорних знань

5 хв.

Усне опитування; записи на дошці

II. Вивчення нового матеріалу

10-15 хв.

Бесіда; записи на дошці й у зошитах; робота з підручником

III. Закріплення нового матеріалу

20-25 хв.

Розв’язування задач; записи у зошиті й на дошці; робота з підручником

IV. Домашнє завдання

1 хв.

Коментар учителя; записи на дошці й у щоденниках

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання проводиться за питаннями

і вправами до параграфа підручника. Фронтально повторюються такі поняття, як “плавлення”, “кристалізація”, “температура

Плавлення”, “температура кристалізації”. Ще раз акцентується увага на тому, що в процесі плавлення температура тіла не змінюється, учні пояснюють, чому так відбувається.

II. Вивчення нового матеріалу

Бесіда

Дослід показує, що якщо взяти різні кристалічні речовини, то плавитимуться вони не тільки при різних температурах, але й потребуватимуть різну кількість енергії на руйнування кристалічної гратки, тобто кожна речовина має свою питому теплоту плавлення.

Запис у зошит: Питома теплота плавлення – фізична величина, що показує, яку кількість теплоти необхідно передати кристалічному тілу масою 1 кг, щоб повністю розплавити його при температурі плавлення.

Вводяться позначення й одиниці питомої теплоти плавлення. Далі учні знайомляться із таблицями питомої теплоти плавлення для деяких речовин.

Питання і завдання класу

– Визначте питому теплоту плавлення міді.

– У таблиці написано, що питома теплота плавлення заліза 2,7-105. Які одиниці треба вказати при цьому числі?

– Назвіть питому теплоту плавлення олова. Що означає це число?

– Скільки енергії виділить 1 кг срібла, кристалізуючись при температурі плавлення?

– 1 кг сталі і 1 кг золота перебувають при температурі плавлення. Який метал потребує більше енергії для плавлення?

– Скільки енергії необхідно для розплавлювання 1 кг алюмінію при температурі плавлення? для розплавлювання 2 кг алюмінії? m кг?

Запис у зошит:  Питома теплота плавлення. Розвязування задач

III. Закріплення нового матеріалу

Розв’язування задач

Задача 1. Скільки енергії потрібно витратити, щоб розплавити 5 кг льоду при температурі 0 °С?

 Питома теплота плавлення. Розвязування задач

Задача 2. Свинець перебуває при температурі 27 °С. Скільки енергії знадобиться для того, щоб перевести його у рідкий стан? Маса свинцю 10 кг.

 Питома теплота плавлення. Розвязування задач

Задача 3. Лід, що тане, принесли в приміщення, температура в якому 0 °С. Чи буде лід у цьому приміщенні танути? (Ні. Тому що для того, щоб розплавити лід, потрібна додаткова енергія, а взяти її можна тільки в більш нагрітого тіла.)

Задача 4. Вода перебуває в приміщенні з температурою 0 °С. У якому агрегатному стані перебуває вода? (У рідкому. 0 °С – температура кристалізації води, але для кристалізації вода має передати якому-небудь більш холодному тілу свою енергію.)

IV. Домашнє завдання

[1]: § 45; впр. № 45.

[2]: § 26.

[3]: СР – задачі 32.6-32.10; 32.13; 32.14;

ДР – задачі 32.18-32.21; 32.24; 32.25;

ВР – задачі 32.40-32.44.

Творче завдання. Придумайте спосіб, яким можна було б визначити відсотковий вміст вологи у мокрому снігу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Питома теплота плавлення. Розв’язування задач - Плани-конспекти уроків по фізиці


Питома теплота плавлення. Розв’язування задач