ПІВНІЧНА І ПІВДЕННА ЄВРОПА

Розділ 2. Регіони і країни світу.

Тема 1. Країни європи

§ 28. ПІВНІЧНА І ПІВДЕННА ЄВРОПА

Поміркуйте, чому Північну і Південну Європу називають субрегіонами – антиподами. Загальна характеристика Північної Європи. Субрегіон налічує вісім країн, що відрізняються за формою державного правління, площею і кількістю населення (табл. 1). Цей субрегіон розташований на півночі Європи і простягається за Північне полярне коло до мису Нордкін, що є її крайньою північною точкою. Часто країни субрегіону називають Скандинавськими, що в перекладі

з фінської, фарерської та ісландської мов означає “північні землі”.

Таблиця 1.

Країни Північної Європи 2009 р.

Назва

Країни

Форма

Державного

Правління

Площа, тис. км2

Кількість населення, млн осіб

ВВП на душу населення, дол.

Ісландія

Республіка

102,8

0,3

35758

Данія

Конституційна

Монархія

43,0

5,5

35984

Норвегія

Конституційна

Монархія

324,2

4,8

52797

Швеція

Конституційна

Монархія

450,0

9,3

35836

Фінляндія

Республіка

338,15

5,3

34582

Латвія

Республіка

64,6

2,3

15218

Литва

Республіка

65,3

3,3

17315

Естонія

Республіка

45,2

1,3

18386

Північноєвропейські

країни займають переважно півострівне та острівне положення. Винятком є Фінляндія та республіки Прибалтики. Від континентальної Європи субрегіон Північна Європа майже з усіх боків відокремлений водою.

Загальна площа території становить понад 1,4 млн км2. Цікаво, що на такій великій території проживає всього 32 млн мешканців, що майже удвічі менше, ніж, наприклад, населення Франції. Найбільша густота населення спостерігається в Данії (125 осіб/км2), а найменша – в Ісландії (2,7 осіб/км2). Національний склад населення строкатий. У Північній Європі мешкають шведи, ісландці, саами, фінни, фарерці, норвежці, данці, інуїти, росіяни, латиші, литовці, естонці та ін. Більшість населення субрегіону розмовляє трьома мовами – данською, шведською і норвезькою. Міграційні процеси переважають між основними країнами субрегіону, зокрема з Фінляндії і Данії до Швеції. Спостерігається невисока частка міграцій між країнами Північної Європи та іншими європейськими країнами.

Реалії сьогодення

Особливості країн Північної Європи. В усіх країнах регіону висока частка людей похилого віку. Середня тривалість життя становить 77 років, а у Швеції, Ісландії та Норвегії – 81 рік. До того ж Швеція є країною з найбільшою часткою людей похилого віку у світі. Усі країни – високоурбанізовані. Максимальний рівень урбанізації в регіоні зафіксований в Ісландії. Він становить 94 %. Міські агломерації країн Північної Європи за кількістю населення суттєво поступаються країнам Західної Європи. Так, найбільш людними є міські агломерації Копенгагена (1,75 млн осіб) і Стокгольма (1,2 млн осіб). Майже всі столиці північних держав розташовані на півдні своїх країн і приблизно на одній широті (мал. 73).

Іншими регіональними особливостями є приналежність країн до лютеранської церкви, високий рівень соціальної захищеності населення, більш повна участь жінок у владних органах і політиці, ніж будь-де у світі

 ПІВНІЧНА І ПІВДЕННА ЄВРОПА

Мал. 73. Столиці країн Північної Європи: Копенгаген (1), Рейк’явік (2), Гельсінкі (3), Осло (4), Стокгольм (5)

Північне положення країн Північної Європи відрізняється особливими природними умовами – переважно холодним кліматом, малородючими грунтами і обмеженими мінерально-сировинними ресурсами. Проте сувора північна природа, цікава історія та високий рівень цивілізації Скандинавських країн приваблює сюди, особливо останніми роками, туристів з багатьох куточків світу (мал. 74).

Господарство країн Північної Європи. Постіндустріальні країни субрегіону за багатьма показниками входять до двадцятки країн-лідерів. Серед таких показників є ВВП на душу населення, темпи росту зовнішньоторговельного обігу, обсяг експорту й імпорту на душу населення.

Прогноз

За оцінкою МВФ, показник ВВП на душу населення в країнах Північної Європи загалом зростатиме і в більшості країн буде найбільшим не тільки в Європі, а й у світі (табл. 2).

 ПІВНІЧНА І ПІВДЕННА ЄВРОПА

Мал. 74. Фіорди Норвегії (1), мальовничі краєвиди Швеції (2) приваблюють численних туристів

Таблиця 2.

Прогноз зміни показника ВВП на душу населення

В країнах Північної Європи, дол.

Назва країни

2010

2011

2012

2013

2014

Ісландія

35485

36799

38626

40752

43127

Данія

36173

36817

38175

39807

41384

Норвегія

52855

53761

55140

56830

58610

Швеція

35901

36675

38536

40878

43265

Фінляндія

34225

34859

36173

37900

39918

Латвія

15026

15368

16103

17064

18154

Литва

16973

17670

19009

20546

22217

Естонія

18266

18790

19812

21092

22461

Набагато більшою, ніж в інших країнах, є “відкритість” економіки країн. Ці країни розвивають на світових ринках тип так званої нішової спеціалізації, тобто концентруються на випуску продукції в досить вузьких сферах виробництва (так званих нішах), які компанії-виробники цих країн намагаються зайняти повністю, забезпечуючи світовий попит на цей вид продукції. До них належать як прості вироби, наприклад шведські сірники чи підшипники, так і високотехнологічні – в атомній енергетиці, біотехнологіях, електроніці. Скандинавські країни мають досить високий рівень технологічності господарства. Упродовж останніх десятків років ці держави створили потужні центри технологічного новаторства, які мають високий світовий рейтинг, як-от Стокгольм – Кіста, Мальме-Копенгаген, Гельсінкі, Оулу, Трондхейм.

Досить відомими в усьому світі є окремі машинобудівні фірми та корпорації країн Північної Європи. Крім машинобудування, країнам субрегіону належать провідні позиції в енергетиці, целюлозно-паперовій, деревообробній, хімічній та інших галузях промисловості, а також у сільському господарстві, зокрема товарному тваринництві. Наприклад, Норвегія є лідером з виробництва найдешевшої електроенергії на ГЕС, що побудовані майже в кожному фіорді, а також за експортом риби; Швеція – з виробництва та експорту пиломатеріалів; Фінляндія – з виробництва та експорту паперу й картону. А данські сири, масло та бекони експортуються майже в усі країни Європи. Крім того, на Данію припадає 1/3 світового експорту норкових шкурок.

Провідні підприємства

Північноєвропейські лідери промисловості. Фінська “Нокія” впродовж останніх десяти років посідає перше місце за рівнем конкурентоспроможності з виробництва мобільних телефонів. Сильні позиції в електротехнічній галузі мають шведські “Еріксон” і “Електролюкс”, а в автомобілебудуванні – “Вольво”. Провідними підприємствами Норвегії є нафтогазова компанія “Статойл Гідро”, хімічна – “Яра Інтернешнл”, компанія з виробництва продуктів харчування “Оркла” та ін. Норвегія має потужний морський флот з давніми традиціями. Норвежці експортують сушену рибу з ХІІІ ст. Риболовецький флот Норвегії є одним з провідних у світі. Тоннаж торговельного флоту водозаміщенням понад 100 т становить понад 20 млн т. Норвегія посідає одне з перших місць у світі за внутрішніми перевезеннями. Крім того, до 90 % загального тонажу припадає на так звану невидиму торгівлю, коли морським транспортом Норвегії перевозяться товари інших країн.

Скандинавські країни як постіндустріальні мають одну з найвищих у світі частку послуг, яка в структурі ВВП становить 63-73 %.

Своєрідною є інтеграційна політика країн Північної Європи. Насамперед країни регіону беруть участь у так званому Північному співробітництві, а потім у загальному європейському, завдяки участі в ЄС.

Республіки Прибалтики – Латвія, Литва та Естонія – це молоді незалежні країни з ринковою економікою, що формується. Нині ці країни адаптуються до нових умов розвитку в складі ЄС.

Загальна характеристика Південної Європи. Субрегіон налічує

16 держав й охоплює південну частину Європи, що омивається Середземним морем, тому часто його ще називають Середземноморською Європою. Переважна більшість країн Південної Європи розташовані на великих півостровах, що розділяються морями Середземноморського басейну. Є й острівні країни. Подібно до Північної Європи, цей субрегіон також обмежує європейську серцевину.

Усі держави субрегіону відрізняються розмірами, чисельністю населення, формою державного правління (табл. 3). Саме в Південній Єропі зосереджена більшість європейських країн-карликів. Деякі держави субрегіону є членами ЄС, хоча за окремими показниками не відповідають його стандартам, інші ж – країнами, що виявили бажання вступити до європейської спільноти.

Поступаючись за площею Північній Європі, Південна Європа має в кілька разів більшу кількість населення. За показником природного приросту країни субрегіону, як і більшість інших країн Європи, належать до першого типу відтворення населення. Найвищий природний приріст зафіксовано в Туреччині (1,2 %о) та Андоррі (0,7 %о) , а найнижчий – у Сербії -0,5 0/оо. Це свідчить про старіння населення субрегіону. Розселення населення країн Південної Європи нерівномірне – найбільше людей зосереджено на прибережних низовинах і в басейнах річок. Спостерігається зростання й промислових центрів, особливо в Італії та Іспанії. Загалом показник рівня урбанізації в країнах Середземномор’я нижчий, ніж у Західній і Північній Європі. Винятком є Мальта, де в містах проживає до 94 % населення. А, наприклад, у Португалії і Боснії та Герцоговині – 46 %. Це один з найнижчих показників усієї Європи. Панівною релігією серед населення субрегіону є християнство (католицизм).

Територія Південної Європи характеризується підвищеним рельєфом і переважанням субтропічного середземноморського типу клімату, що позитивно впливає як на розвиток сільськогосподарського виробництва, так і на рекреаційно-туристичну діяльність. Тут розвідано різноманітні корисні копалини, що давно використовуються як промислова сировина і багато з яких вже вичерпано. Серед них – поліметалеві, алюмінієві, мідні, ртутні, уранові та залізні руди, а також сірка, слюда, газ.

Таблиця 3.

Країни Південної Європи

Назва

Країни

Форма

Державного

Правління

Площа, тис. км2

Кількість населення, млн осіб (2009 р.)

ВВП на душу населення, дол. за даними МВФ (2008 р.)

Іспанія

Конституційна

Монархія

506,0

46,9

29 596

Португалія

Республіка

91,8

10,6

21 425

Андорра

Конституційна

Монархія

0,453

0,1

17 000

Італія

Республіка

301,3

60,3

29 274

Ватикан – держава-місто

Теократична

Монархія

0,044

0,001

Сан-Марино

Республіка

0,061

0,03

25 000

Греція

Республіка

132,0

11,3

30 689

Мальта

Республіка

0,316

0,4

23 413

Албанія

Республіка

28,75

3,2

6916

Чорногорія

Республіка

0,6

10 898

Сербія

Республіка

7,3

10 679

Хорватія

Республіка

56,6

4,4

18 057

Боснія і Герцоговина

Республіка

51,13

3,8

7434

Македонія

Республіка

25,7

2,0

9031

Господарство країн Південної Європи. Більшість країн Середземномор’я є нині індустріально-аграрними із середнім рівнем розвитку, хоча тривалий час розвивалися як аграрні з високою часткою зайнятих у сільському господарстві. Винятком є Італія. Наявність мінерально – сировинних ресурсів сприяла розвитку в країнах субрегіону гірничодобувної промисловості, яка має міжнародне значення. Так, одним з найбільших експортерів мінеральної сировини до Західної Європи є Іспанія. Серед інших галузей міжнародної спеціалізації країн регіону є багатогалузеве сільське господарство, зокрема вирощування олив, винограду, цитрусових, зернових і зернобобових культур, а також гірськопасовищ – не тваринництво. Провідні позиції в багатьох країнах субрегіону посідають туризм, машинобудування й легка промисловість.

Проблема

У промисловості країн Південної Європи переважають традиційні матеріало – та енергоємні галузі, гірше розвиваються наукоємні виробництва. Запропонуйте види інноваційного промислового виробництва в цих країнах.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Країни Північної Європи мають значну площу, але є малонаселеними, а країни Південної Європи – значно заселені при невеликій території.

Природні умови і ресурси субрегіонів сприятливі для розвитку господарства. ФКраїни Північної Європи переважно постіндустріальні, а країни Південної Європи – індустріально-аграрні, середньорозвинені.

Скандинавські країни відзначаються досить високим рівнем технологічності господарства, країни Середземномор’я – потужним розвитком туризму.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ПІВНІЧНА І ПІВДЕННА ЄВРОПА - Географія


ПІВНІЧНА І ПІВДЕННА ЄВРОПА