Північно-Східний район

Розд Іл 4 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

Тема 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРА ФІЧНИИ ПОДІЛ УКРАЇНИ

§45. Північно-Східний район

Географічна розминка

Згадайте з курсу фізичної географії, де в Україні розташовані найбільші родовища нафти й газу.

Склад і економіко-географічне положення району. Північно-Східний район охоплює три області – Харківську, Сумську і Полтавську – й розмістився на площі майже у 84 тис. км2, що становить 14 % площі країни (мал. 138). Цей район ще називають Східний, Харківський, Слобідський. Кожна з назв має право на існування,

адже за географічним положенням район охоплює північно-східні та східні області України. Водночас місто Харків є головним ядром господарського тяжіння району, що зумовило назву Харківський. Назва Слобідський ототожнюється з історико-географічними землями Слобожанщини, які охоплюють більшу частину Харківської та Сумської областей.

Район має вигідне економіко-географічне положення, оскільки близько розташований до паливно-металургійної бази України – Донецького і Придніпровського районів. Іншими сусідами Північно-Східного району є Столичний і Центральний райони України та Росія, з

якими підтримуються тісні різнобічні зв’язки. Район розташований на перехресті трубопроводів, залізниць, автомагістралей, ліній електропередач – важливих транспортних шляхів, які з’єднують Україну з країнами Східної Європи й Азії. Район перетинає гілка міжнародного транспортного коридору Європа-Азія, траса міжнародного значення Москва-Сімферополь. Так само позитивне значення має вихід району до головної річкової системи країни – Дніпра.

Населення району становить близько 5,5 млн осіб. Його пересічна густота – 65 осіб/км2, що менше за середньоукраїнський показник. Найбільша густота населення зафіксована в Харківській області – 93 особи/км2. Кількість міського населення Північно-Східного району понад 70 %, що є вищим показником, ніж у середньому по Україні. Найбільша міська агломерація – Харківська, в якій зосереджено 2/3 міського населення області. У районі склалася несприятлива демографічна ситуація. В усіх трьох областях кількість населення щорічно скорочується, а отже, поступово скорочується кількість трудових ресурсів.

Проблема

У районі не вистачає трудових ресурсів у сільському господарстві, натомість у містах є їх значні резерви. Це наслідок реструктуризації промисловості, закриття багатьох нерентабельних підприємств. Як вирішити проблему зайнятості населення в Північно-Східному регіоні?

Природні умови і ресурси. У надрах району містяться значні запаси корисних копалин. Видобуток газу тут сягає 83 % видобутку в Україні, нафти – 65 %. Серед інших важливих мінерально-сировинних ресурсів району слід згадати такі: залізна руда – 14 % від видобутку в країні, абразивна сировина – понад 90 %, скляна сировина – понад 40 %.

Практичне завдання

Визначте основні родовища корисних копалин та області, в яких їх видобувають, користуючись картою господарства, що на форзаці.

На Північно-Східний район припадає 15 % сільськогосподарських угідь країни, переважна їх більшість (понад 80 %) – рілля, значними є природні пасовища. Район розміщений у трьох природних зонах України, що зумовлює зональну спеціалізацію сільського господарства.

Ліси охоплюють усього 10 % території району, переважна більшість яких зосереджена в Сумській і частково Харківській областях. Район загалом забезпечений водними ресурсами, які представлені поверхневими водами басейнів Дніпра і Сіверського Донця. Для водопостачання промислових підприємств і окремих сільськогосподарських угідь побудовані водосховища.

З рекреаційних ресурсів є мінеральні води (11 родовищ), 78 % яких зосереджені у Полтавській області, а 22 % – у Харківській; пам’ятки садово-паркового мистецтва, мальовничі ландшафти, сприятливі кліматичні умови.

Реалії сьогодення

Туристичні ресурси району. У Північно-Східному районі сконцентровані цікаві туристичні об’єкти, які є потужним ресурсом для подальшого його розвитку. У багатьох населених пунктах розвиваються народні художні промисли. Так, декоративні рушники виробляють у Кролевці, художню кераміку – в Опішні, килими – у Нових Санжарах, Решетилівці, Миргороді, Диканьці. У районі інтенсивно розвивається ярмарський рух. Щороку наприкінці літа у Великих Сорочинцях традиційно проводять ярмарок, який став міжнародним. А в місті Ізюм відбувається дуже своєрідний ярмарок полуниці.

Особливості розвитку господарства

За економічним спрямуванням Північно-Східний район є індустріально-аграрним. На промисловість припадає 75 % ВВП. Частка промисловості району становить 12 % від загальноукраїнської, сільського господарства – 13,5 % і майже 13,0 % – валового національного доходу.

У структурі господарства важливе місце посідають машинобудування, нафтогазо-енергетична промисловість, хімічна промисловість (мал. 149), а також харчова і легка промисловість. За обсягом і різноманітністю продукції машинобудування район є провідним в Україні, адже на його машинобудівних заводах випускається кожний четвертий вітчизняний виріб. Тут розвивається енергетичне, електротехнічне, авіаційне, транспортне машинобудування, зокрема випуск вантажівок, залізничних вагонів, тягачів і автосамоскидів, приладобудування, виробництво обладнання для різних галузей промисловості тощо.

 Північно Східний район

Мал. 149. “Сумихімпром”

Харчова промисловість за обсягом виробництва посідає нині друге місце після машинобудування. Основними її галузями є м’ясна, молочна, цукрова, олійна. Хімічна промисловість району зосереджена на виробництві добрив, лаків, фарби, хімреактивів, отрутохімікатів, синтетичних мийних засобів тощо. Добре розвиваються хіміко-фармацевтична та нафтохімічна галузі. Спеціалізація підприємств легкої промисловості району – бавовняні й вовняні тканини, трикотажні, шкіряно-взуттєві, хутрові, джутові вироби.

У районі сформований потужний будівельний комплекс. На базі численних родовищ виробляють такі будівельні матеріали: цемент, залізобетонні вироби, черепицю, кераміку, фаянс.

Рівень розвитку сільського господарства у Північно-Східному районі значно вищий, ніж в інших районах. Наприклад, обсяг валової продукції сільського господарства з розрахунку на душу населення в Полтавській області удвічі вищий за середньоукраїнський показник. Товарною продукцією сільського господарства є зернові культури – понад 13,0 % загальноукраїнського виробництва, цукровий буряк – 20 %, соняшник – 17 %, овочі – понад 17 % вирощених у країні.

Через особливості економіко-географічного положення та господарської спеціалізації Північно-Східний район серед інших районів України має чи не найбільш розвинуті економічні зв’язки із зарубіжними країнами. Він має велику кількість підприємств, діяльність яких спрямована на експорт. Позитивним є те, що серед продукції, яку вивозять за межі району, висока частка високотехнологічних виробів. Передусім експортують продукцію харчової промисловості, хімічних галузей, а також багатопрофільного машинобудування, особливо в сфері авіакосмічного виробництва та в оборонному комплексі. Імпортують до Північно-Східного району переважно паливні ресурси (газ та нафту), метал, ліс (ділову деревину).

Серед підприємств, що працюють на експорт, варто назвати такі: у Харківській області – Харківський турбінний завод, Харківський електромеханічний завод, Харківський тракторний завод, Завод імені В. О. Малишева (виробляє продукцію сільськогосподарського машинобудування, двигуни, трактори, тягачі і бронетехніку), авіаційний і велосипедний заводи, заводи “Електроважмаш” і “Південкабель”; у Сумській області – заводи “Сумсільмаш”, “Електрон”, “Насосенергомаш”; у Полтавській області – “АвтоКраз” (Кременчук) (мал. 150), “Укрхіммаш”, Завод штучних алмазів, турбомеханічний завод, “Електромотор”, “Продмаш” та ін.

Як і в інших соціально-економічних районах України, в Північно-Східному районі триває структурна перебудова і перепрофілювання підприємств, що зумовлено впровадженням енерго – та ресурсозберігаючих технологій. Північно-Східний район є одним з основних претендентів реалізації державної програми створення прогресивних форм територіальної організації господарства на основі поєднання освіти, науки і виробництва. Серед них – технополіси, технопарки, агрополіси та агропарки.

 Північно Східний район

Мал. 150. “АвтоКраз”

Найбільші міста. Харків, Суми, Полтава – найбільші міста району, які не лише виконують адміністративні функції як обласні центри, а й є потужними промисловими вузлами (мал. 151). Значна роль у розвитку господарського комплексу району належить й іншим містам, серед яких Зміїв, Чугуїв, Богодухів, Кременчук, Лубни, Конотоп, Ромни, Шостка та ін.

Харків є індустріальним, науковим, освітнім і культурним ядром України. Тут зосереджено близько 20 % машинобудування країни. Велику територію на півночі міста охоплює авіаційний завод, де налагоджене виробництво найсучасніших вантажних і пасажирських літаків, зокрема АН-140. Нині Харків є одним із головних науково-дослідних, науково-інформаційних та освітніх центрів. Місто володіє великим історико-культурним надбанням. Це передусім архітектурні пам’ятки та місця, пов’язані з життям і діяльністю видатних людей.

Суми – обласний центр і великий промисловий вузол, в якому діють підприємства понад 10 галузей. Найпотужнішими серед них є машинобудівні заводи, де виробляють насоси, устаткування для харчової промисловості та сільськогосподарські машини, різноманітні вузли і механізми. У місті функціонують підприємства з переробної металургії, виробництва будівельних матеріалів, виробництва добрив, гуми, медичної та мікробіологічної продукції. Вироби легкої промисловості випускають суконна, вовнопрядильна, швейна та взуттєва фабрики. У Сумах добре налагоджене виробництво меблів, будівельних матеріалів і продуктів харчування. Місто є культурно-освітнім центром області.

Місто Полтава розташоване на берегах мальовничої річки Ворскли. Нині це великий промисловий вузол, провідний центр машинобудування, де виготовляють мотори, газорозрядні лампи, вузли і механізми до автомобілів, устаткування для підприємств харчової і хімічної промисловості, штучні алмази й алмазний інструмент тощо. Потужно розвивається у місті харчова промисловість, продукція якої має попит не лише в Україні, айв зарубіжжі. Полтава привертає увагу туристів численними туристичними об’єктами і пам’ятками.

 Північно Східний район

Мал. 151. Найбільші міста Північно-Східного району

УЗАГАЛЬНЕННЯ

До Північно-Східного району входять три області – Харківська, Сумська і Полтавська.

Район забезпечений мінерально-сировинними, земельними, рекреаційними ресурсами.

Найголовніші галузі промисловості – машинобудування і харчова промисловість.

Сільське господарство району значно розвиненіше, ніж в інших районах.

Північно-Східний район має добре розвинуті економічні зв’язки із зарубіжними країнами.

Ключові терміни і поняття

Агломерація спеціалізація прогресивні форми територіальної структури господарства високотехнологічні вироби

Самоперевірка

Оцініть можливості інноваційного розвитку району в найближчій перспективі.

Поясніть, чому за наявності нафти і газу район їх імпортує. Порівняйте особливості сільськогосподарської спеціалізації областей району, використавши карти атласу.

Перелічіть галузі спеціалізації Північно-Східного району.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Північно-Східний район - Географія


Північно-Східний район