Pізноманітність та значення кишковопорожнинних

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Тема 2. БАГАТОКЛІТИННІ. ДВОШАРОВІ КЛІТИНИ.

§14. Різноманітність та значення кишковопорожнинних

 Pізноманітність та значення кишковопорожнинних

Фізалія, або португальський кораблик,- це колонія кишковопорожнинних тварин

Які організми створили на Землі найграндіозніші споруди? Що таке “кришталеве м’ясо”? Чи може медуза бути небезпечною? Уперед! На вас чекають дивовижні відкриття.

Клас Гідроїдні медузи

До цього класу належить прісноводна гідра, з якою ми вже познайомилися. В Азовському та Чорному

морях поширена кишковопорожнинна тварина меризія. Цей вид поселяється на невеликій глибині й утворює характерні кущики, які більше нагадують рослин, ніж тварин.

Цікавим представником є фізалія, або португальський кораблик, житель тропічних морів. Це плаваюча колонія тварин, які перетворені на яскравий, наповнений повітрям міхур розміром до 30 см. Від нього звішуються вниз щупальця завдовжки до 30 м із жалкими клітинами. Людина, яка дістала опік від португальського кораблика, хворіє декілька днів, з високою температурою і болем, на тілі залишаються виразки. А якщо “кораблик” ужалить плавця, то від

сильного болю він може навіть потонути.

До цього ж класу належить медуза-хрестовичок, що живе біля берегів Японії та Курильських островів. Ця невеличка медуза також отруйна, може стати причиною хвороби і навіть смерті людини. Особливо небезпечні повторні опіки.

Клас Сцифоїдні медузи

Сцифоїдні медузи живуть тільки в морях і океанах, їхнє драглисте тіло на 98 % складається з води. Представниками сцифоїдних медуз є добре відомі вам медузи Чорного й Азовського морів аурелія та корєнерот. Під круглим желеподібним прозорим куполом містяться ротові лопаті (їх часто неправильно називають щупальцями). Щупальці аурелії розташовані вздовж краю купола, а у коренерота їх взагалі немає. Жалкі клітини розкидані по всьому тілу. Ці медузи повільно пересуваються за течією, але можуть рухатися реактивним способом. Ритмічно скорочуючи купол, медуза виштовхує воду і рухається в бік, протилежний струменю води. Деякі медузи їстівні, їх називають “кришталевим м’ясом” і дуже люблять у Китаї та Японії у смаженому і вареному вигляді, приправленими мускатним горіхом або корицею. У розвитку сцифоїдних медуз відбувається чергування статевого і нестатевого поколінь, причому нестатеве покоління існує у вигляді малорухливого поліпа, а статеве – у вигляді вільноплаваючої медузи.

 Pізноманітність та значення кишковопорожнинних

Медузи аурелії мають деякі сенсорні клітини, жалкі клітини розкидані по всьому тілу

 Pізноманітність та значення кишковопорожнинних

Завдяки мускулистій підошві актинія може повільно рухатися

Клас Коралові поліпи

Це найчисленніший клас кишковопорожнинних – понад 6 тис. видів. Ці тварини ведуть виключно прикріплений спосіб життя. Вони можуть бути як поодинокими, так і колоніальними.

Актинії – поодинокі коралові поліпи. їх називають “морськими квітами”, або “морськими анемонами”. Вони можуть досягати 1 м заввишки і 60 см у діаметрі. Подеколи актинії дуже яскраво забарвлені, скелета вони не мають. Численні щупальці актинії всіяні жалкими клітинами, що перетворює актинію на зброю, якою не проти скористатися інші організми. Її пересаджують на черепашку раки-самітники, а маленькі рибки амфіпріони сновигають між щупальцями, не боячись нападу хижаків, живлячись залишками їжі актинії та приваблюючи до актинії інших рибок, які можуть стати її здобиччю (симбіоз).

Тривалий час корали вважали рослинами. Крім того, їм приписували чарівну силу. Ці міфи розвіялися лише в XIX столітті. Це кишковопорожнинні тварини. У коралів немає чергування поколінь, як у медуз. Після брунькування дочірня особина не розлучається з материнською. Так утворюється колонія. У восьмипроменевих коралів, до яких відносять благородний корал, вапняний скелет якого має різне забарвлення (рожеве, червоне, навіть чорне). Ці корали невеликі, вся колонія – близько 3 см. їх дуже цінували в давнину як прикрасу, іноді навіть дорожче за перли та смарагди.

Зовні зовсім не схожі на них укриті вапняними масами шестипроменеві корали, які утворюють рифи й острови. М’яке тіло кожної тварини проживало своє життя, відмирало, а скелет залишався. Так ці тварини створили величні споруди, найбільшою з яких є Великий бар’єрний риф біля східних берегів Австралії. Він простягнувся на 2 тис. км, а ширина рифа – 70 км. Це цілий світ, яскравий і барвистий, з різноманітними океанічними рибами, молюсками, червами та кишковопорожнинними. Ці корали люди добувають і використовують для брукування вулиць, спорудження осель.

Запам’ятайте найважливіше

Кишковопорожнинні – водні двошарові організми з радіальною симетрією. Характерною ознакою є наявність жалких клітин. У них є тільки ротовий отвір. Можуть вести поодинокий і колоніальний спосіб життя. Розмножуються статевим і нестатевим шляхом, які можуть чергуватися. Серед них є вільнопла – ваючі, прикріплені види та види, у яких чергуються ці форми. У типі Кишковопорожнинні виділяють такі класи як Гідроїдні медузи. Сцифоїдні медузи, Коралові поліпи.

Наука та науковці

Жорж Кюв’є (1769-1832) – французький природознавець і державний діяч, член Паризької академії наук і Французької академії. На основі подібності будови тіла тварин, зокрема нервової системи, Кюв’є сформулював учення про типи тваринного світу, описав багато вимерлих тварин. Застосував порівняльно-анатомічний принцип у вивченні будови органів. Заслугою Кюв’є було запровадження точних методів дослідження в зоології, нагромадження дуже цінного фактичного матеріалу, який сприяв розвитку еволюційного вчення.

Україна. Охорона природи

Карпатський біосферний заповідник

На площі 57 880 га охороняються різноманітні типи гірських лісів. Тут росте понад 700 видів вищих рослин, з них 50 видів ендемічні.

Із рідкісних тварин тут мешкають багато видів риб, земноводних та плазунів, а також птахи – чорний лелека, беркут, сокол-сапсан. Суворо охороняються бурий ведмідь, видра, рись, лісовий кіт, інші рідкісні звірі.

 Pізноманітність та значення кишковопорожнинних

 Pізноманітність та значення кишковопорожнинних

Висновок

Ми з вами розпочали вивчати багатоклітинних тварин. У темі йшлося про найпримітивніших з них – губок та кишковопорожнинних. їхнє тіло нагадує двошаровий мішок з одним отвором, вони ведуть нерухомий або малорухомий спосіб життя, мають радіальний тип симетрії. Усі двошарові тварини живуть у воді. Але, слід зазначити, що саме в них уперше ми спостерігаємо диференціацію клітин (тканин нема), наявність органів і примітивних систем органів. Це є кроком уперед на шляху еволюції.

Губки нездатні до руху і, на перший погляд, нагадують навіть не рослини, а неживі об’єкти. Але ви знаєте, що їм притаманні такі властивості живого, як живлення, дихання, виділення, розмноження, подразливість і розвиток.

Кишковопорожнинні мають більш складну будову. Серед них є малорухливі і вільноживучі форми. Основними ознаками кишковопорожнинних є двошаровість, наявність гастральної порожнини та жалких клітин.

Губки та кишковопорожнинні мають велике значення у природі, використовуються людиною.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Pізноманітність та значення кишковопорожнинних - Біологія


Pізноманітність та значення кишковопорожнинних