Тема. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ УРОК 40. ВИД, ВИДОУТВОРЕННЯ. МІКРОЕВОЛЮЦІЯ Цілі уроку: розглянути поняття виду і процеси ви­доутворення, проаналізувати механізми мікроеволюції; розвивати аналітичне мислення; виховувати бережливе

Цілі уроку: – освітня: ознайомити учнів з основними особливостями організації та процесів життєдіяльності ссавців; – розвивальна: розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між об’єктами вивчення та вміння

ТРИШАРОВІ ТВАРИНИ. ЧЕРВИ УРОК № 18 Тема. Тип Кільчасті черви. Лабораторна робота №4 “Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів” (на прикладі дощового черв’яка

КЛІТИНА ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА УРОК 30. СУЧАСНА КЛІТИННА ТЕОРІЯ. ЦИТОТЕХНОЛОГІЇ Цілі уроку: ознайомити учнів з основними положеннями сучасної клітинної теорії; розглянути досягнення і перспективи сучасних

Розділ II. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН Тема 3. Голонасінні УРОК 39 Тема. Особливості розмноження голонасінних Мета. Сформувати знання про особливості розмноження голонасінних рослин на прикладі сосни звичайної,

Розділ І. РОСЛИНИ Тема 2. Розмноження і розвиток рослин УРОК 19 Тема. Суцвіття Мета. Сформувати в учнів поняття про суцвіття, ознайомити з їх різноманітністю. Основні

Цілі уроку: – освітня: узагальнити, систематизувати і закріпити знання з теми; – розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки; –

Цілі уроку: – освітня: на прикладі різних видів розглянути особливості пристосування комах до їхнього способу життя; – розвивальна: розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між об’єктами вивчення

ХОРДОВІ ТВАРИНИ. БЕЗЧЕРЕПНІ. РИБИ. УРОК № 35 Тема. Розмноження кісткових риб і їхня поведінка. Мета: ознайомити учнів з особливостями розмноження, поведінки й сезонних явищ у

ДОДАТКИ Додаток З Гриби-паразити, що викликають хвороби рослин Хвороба Гриб Характер хвороби Біологія гриба Заходи боротьби “Чорна ніжка” капусти Ольпідіум Відмирання і почорніння кори в

Розділ II. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН Тема 4. Покритонасінні УРОК 51 Тематична атестація № 4 Тема “Голонасінні. Покритонасінні” Варіант 1 I рівень (1 бал за запитання) 1.

ТРИШАРОВІ ТВАРИНИ. ЧЕРВИ УРОК № 16 Тема. Різноманітність плоских червів. Мета: ознайомити учнів з різноманітністю плоских червів. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії,

Тема. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ УРОК 48. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ Цілі уроку: узагальнити й закріпити знання про основи еволюційного вчення,

Тема. РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ УРОК 2. СТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ Цілі уроку: ознайомити учнів з різними способами розмноження живих організмів, доклад­но розглянути способи статевого роз­множення, розвивати вміння

Урок 45. ПЕРІОДИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ТВАРИН Лабораторне дослідження “Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб)” Є на Землі істоти, які бачили

РОЗДІЛ X. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ Тема І. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ УРОК 86. Рефлекси, їх види. Безумовні рефлекси Освітня мета: познайомити учнів із

Тема. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ УРОК 21. ЗАПЛІДНЕННЯ. ПЕРІОДИ ОНТОГЕНЕЗУ В БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ: ЕМБРІОГЕНЕЗ І ПОСТЕМБРІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК Цілі уроку: розглянути особливості процесу заплід­нення, ембріогенезу й постембріонально­го

РОЗДІЛ X. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ Тема І. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ УРОК 88. Гальмування умовних рефлексів Освітня мета: дати уявлення про зовнішнє і

БАГАТОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ УРОК 46. КОЛОНІЇ БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ Цілі уроку: розглянути особливості будови й життєдіяльності колоній багатоклітинних організмів; порівняти їх з особливостями будови й життєдіяльності колоній

Урок 22. ПТАХИ. РИСИ ПРИСТОСОВАНОСТІ ДО ПОЛЬОТУ Чому люди не літають? Чому люди не літають, як птахи?.. О. Островський Мета уроку: сформувати уявлення про ознаки

БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН УРОК № 6 Тема. Розмноження та розвиток тварин. Мета: ознайомити учнів з особливостями розмноження й розвитку тварин. Обладнання й матеріали: підручник

ЧЛЕНИСТОНОГІ Ця тема присвячена найбільш численному типу царства Тварини. У ній дається загальна характеристика типу Членистоногих, розповідається про класи Ракоподібні, Павукоподібні і Комахи, дається уявлення

БАГАТОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ УРОК 41. БАГАТОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ ЗІ СПРАВЖНІМИ ТКАНИНАМИ Цілі уроку: розглянути особливості будови багатоклітинних еукаріотичних організмів, які мають тканини. Обладнання й матеріали: таблиці або

Цілі уроку: – освітня: розглянути процеси, які визначають поведінку тварин; розвивати уявлення про методи вивчення поведінки тварин; – розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше здобуті знання,

КЛІТИНА ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА УРОК 29. ОБМІН РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ В КЛІТИНІ Цілі уроку: розглянути особливості обміну речовин і енергії в клітині, порівняти реакції пластичного

Урок 47. ПОВЕДІНКА ТВАРИН, МЕТОДИ ЇЇ ВИВЧЕННЯ Лабораторне дослідження “Спостереження за поведінкою тварин” Людина, що вперше починає досліджувати, Замріяно дивиться вдалину, де дослідник Підкорює шлях

Розділ V. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ УРОК 63 Тема. Екологічні групи рослин Мета. Повторити інформацію про середовища існування та чинники, що впливають на вироблення у

РОЗДІЛ X. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ Тема І. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ УРОК 87. Умовні рефлекси Освітня мета: вивчити природу і механізм утворення умовних

Розділ І. РОСЛИНИ Тема 1. Будова та життєдіяльність рослин (на прикладі покрито-насінної дводольної рослини) УРОК 10* Тема. Внутрішня будова стебла. Лабораторна робота № 5. Внутрішня

ДОДАТКИ Додаток Г Типи плодів Соковиті Сухі Розкривні Нерозкривні Ягода – соковитий оплодень, зовнішня частина його шкіряста, багато насінин (виноград, смородина, чорниці, томати, баклажани, агрус)

НАЙПРОСТІШІ УРОК № 13 Тема. Тип Кишковопорожнинні. Прісноводна гідра. Лабораторна робота № 3 “Вивчення будови прісноводної гідри” (на постійних мікропрепаратах). Мета: ознайомити учнів із загальною

Урок 48. ВРОДЖЕНА І НАБУТА ПОВЕДІНКА Маленьке мавпеня дуже міцно стискає кулачки, Чіпляючись за шерсть мами, щоб… Мета уроку: сформувати уявлення про вроджену та набуту

Розділ IV. БАКТЕРІЇ УРОК 60 Тематична атестація № 5 Тема “Гриби. Лишайники. Бактерії” Варіант 1 І рівень (1 бал за запитання) 1. З числа запропонованих

БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН Ця тема дає можливість показати школярам клітинну будову тварин і особливості тваринних клітин, розкрити основні процеси життєдіяльності тварин на основі знань

Урок 17. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН Ланцетник – це хребетна тварина без хребта… Мета уроку: сформувати уявлення в учнів про хребетних тварин, з’ясувати їхні загальні

Тема. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ УРОК 41. АДАПТАЦІЇ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ Цілі уроку: розглянути адаптації живих організмів до умов існування як результат еволюційно­го процесу, показати

ХОРДОВІ ТВАРИНИ. БЕЗЧЕРЕПНІ. РИБИ. УРОК № 34 Тема. Особливості будови й життєдіяльності кісткових риб. Лабораторна робота № 11 “Вивчення зовнішньої будови та поведінки кісткових риб”.

Тема. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ УРОК 24. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ У РОСЛИН І ТВАРИН Цілі уроку: розглянути основні етапи життєвих ци­клів рослин і тварин, показати їх зв’язок

Урок 3. ТКАНИНИ ТВАРИН З миру по нитці – голому сорочка. Приказка Мета уроку: розглянути тканини тварин; ознайомити учнів з типами тканин тварин та їхніми

МОЛЮСКИ У цій темі школярі ознайомляться із загальною характеристикою молюсків, їхньою різноманітністю, роллю молюсків в екосистемах і їхнім значенням для людини. УРОК № 28 Тема.

ВСТУП. РЕЧОВИНИ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ УРОК 11. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ, БІОДОБАВОК, МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ Цілі уроку: навчити

ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ У цій темі школярі ознайомлюються з основами екологічних знань і особливостями взаємодії тварин з навколишнім середовищем, а також еволюційним розвитком тваринного

ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ УРОК № 59 Тема. Історичний розвиток тваринного світу. Протерозойська ера. Палеозойська ера. Мета: Ознайомити учнів з основними етапами історичного розвитку тваринного

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА Тема 12. СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НЕРВОВОЮ СИСТЕМОЮ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ УРОК 78. Сприйняття світла, кольору Освітня мета: поглибити знання про будову і функції органа

Цілі уроку: – освітня: розглянути типи угруповань тварин і видову схильність тварин до деяких форм поведінки; – розвивальна: розвивати вміння зіставляти та робити висновки, находити

Розділ II. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН Тема 1. Водорості УРОК 28* Тема. Відділи Діатомові, Бурі та Червоні водорості Мета. Сформувати знання про особливості будови і процесів життєдіяльності

Цілі уроку: – освітня: ознайомити учнів з основними особливостями організації та процесів життєдіяльності птахів; – розвивальна: розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між об’єктами вивчення та вміння

Цілі уроку: – освітня: розглянути особливості обміну речовин у тварин; ознайомити учнів із загальними принципами роботи і різноманіттям травних систем; – розвивальна: розвивати вміння логічно

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА Тема 11. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ УРОК 73. Автономна нервова система – регулятор діяльності внутрішніх органів Освітня мета: розкрити значення автономної

Цілі уроку: – освітня: узагальнити, систематизувати і закріпити знання з теми; – розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки; –

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА Тема 3. КРОВ І ЛІМФА УРОК 20. Групи крові. Переливання крові Освітня мета: сформувати уявлення про групи крові, резус-фактор та їх значення

Вступ УРОК 1 Тема. Біологія – наука про живу природу. Рослинний світ – складова частина природи Мета. Розширити і поглибити знання учнів про біологію як

Розділ І. РОСЛИНИ Тема 2. Розмноження і розвиток рослин УРОК 23 Тема. Сезонні явища у житті рослин Мета. Сформувати знання про явища, що відбуваються з

Цілі уроку: – освітня: розглянути особливості процесів виділення продуктів обміну у тварин, ознайомити учнів із загальними принципами роботи і різноманіттям видільних систем; – розвивальна: розвивати

БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН УРОК № 8 Тема. Тварини в екосистемі. Мета: Ознайомити учнів із різноманітністю способів життя тварин і розповісти про зв’язок тварин з

Розділ V. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ УРОК 64 Тема. Життєві форми рослин Мета. Пояснити учням поняття “життєві форми рослин” і в зв’язку з чим їх

ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ УРОК 36. ПРОКАРІОТИ. ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Цілі уроку: ознайомити учнів із прокаріотичними формами життя; розглянути особливості будови й життєдіяльності прокаріотів; порівняти

Цілі уроку: – освітня: навчитися розрізняти форми поведінки тварин за описом або відеофрагментами; – розвивальна: розвивати вміння аналізувати, робити висновки та критично сприймати інформацію; –

РОЗДІЛ X. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ Тема І. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ УРОК 91. Біоритми в житті людини Освітня мета: ознайомити із поняттям біоритмів;

ВСТУП. РЕЧОВИНИ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ УРОК 3. ЕЛЕМЕНТАРНИЙ СКЛАД ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ Цілі уроку: ознайомити учнів з особливостями хімічного складу живих організмів, проаналізувати відмінність та спільні риси

Розділ II. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН Тема 2. Вищі спорові рослини УРОК 31 Тема. Мохоподібні. Середовище існування. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності. Значення в природі та

ВСТУП. РЕЧОВИНИ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ УРОК 4. ВОДА В ЖИВИХ ОРГАНІЗМАХ Цілі уроку: ознайомити учнів із функціями води в живих організмах; проаналізувати особливості будови й хімічні

Цілі уроку: – освітня: проаналізувати проблеми й визначити шляхи збереження біорізноманіття й охорони природи; – розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА Тема 11. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ УРОК 74. Взаємодія нервової і гуморальної регуляції Освітня мета: вивчити інтеграцію нервової і гуморальної системи;

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА Тема 3. КРОВ І ЛІМФА УРОК 23. Імунні реакції організму Освітня мета: сформувати в учнів поняття про імунні реакції організму, алергію, алергени,

КЛІТИНА ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА УРОК 26. ПРИНЦИП ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИНИ ПРОКАРІОТІВ ЯК ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ. ПОДІЛ КЛІТИН ПРОКАРІОТІВ Цілі уроку: ознайомитися з особливостями будови та поділу клітин

Розділ II. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН Тема 4. Покритонасінні УРОК 48 Тема. Найважливіші сільськогосподарські, лікарські, декоративні рослини* Практична робота № 4. Розпізнавання видів кімнатних рослин Мета. Закріпити

ЦИТОПЛАЗМА, ЇЇ КОМПОНЕНТИ УРОК 22. РИБОСОМИ. СИНТЕЗ БІЛКА Цілі уроку: розглянути склад та особливості будови рибосом; проаналізувати зв’язок особливостей будови рибосоми з функціями, які вона

ЧЛЕНИСТОНОГІ УРОК № 27 Тема. Значення та охорона членистоногих. Мета: Ознайомити учнів зі значенням і особливостями охорони членистоногих.Обладнання й матеріали: Підручник [1], зошит [3], фотографії,

ПТАХИ УРОК № 46 Тема. Нервова система та поведінка птахів. Мета: ознайомити учнів з особливостями нервової системи й поведінки птахів. Обладнання й матеріали: підручник [1],

Розділ V. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ УРОК 62 Тема. Розселення рослин у природі Мета. Сформувати в учнів уявлення про поширення рослин на планеті та чинники,

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА Тема 11. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ УРОК 69. Рефлекси. Рефлекторна дуга Освітня мета: вивчити, що таке рефлекси і рефлекторні дуги; навчити

ПТАХИ УРОК № 48 Тема. Різноманітність птахів. Мета: ознайомити учнів з різноманітністю птахів, розповісти про деякі ряди птахів. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3],

Уроки 64, 65. УЗАГАЛЬНЕННЯ. ПОДІБНІСТЬ У БУДОВІ ТА ПРОЯВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН, БАКТЕРІЙ, ГРИБІВ, ТВАРИН – СВІДЧЕННЯ ЄДНОСТІ ЖИВОЇ ПРИРОДИ Пізнай природу, пізнай свій край, пізнай

Цілі уроку: – освітня: на прикладі різних видів розглянути особливості пристосування птахів до їхнього способу життя; – розвивальна: розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між об’єктами вивчення

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА Тема 6. ХАРЧУВАННЯ І ТРАВЛЕННЯ УРОК 39. Практична робота №5 Тема. Антропометричні виміри. Освітня мета: навчитися вимірювати зріст, масу тіла; встановлювати відповідності

Тема. РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ УРОК 1. НЕСТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ Цілі уроку: ознайомити учнів з різними способами розмноження живих організмів, до­кладно розглянути способи нестатевого розмноження, розвивати вміння

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА Тема 8. ВИДІЛЕННЯ УРОК 50. Будова і функції сечовидільної системи Освітня мета: сформувати знання про значення виділення продуктів обміну з організму в

НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ УРОК 32. ВІРУСИ, ЇХ БУДОВА, ЖИТТЄВІ ЦИКЛИ Цілі уроку: ознайомити учнів із неклітинними формами життя; розглянути особливості будови й життєві цикли вірусів;

Вступ УРОК 2 Тема. Різноманітність живих організмів, їхня класифікація та середовища існування Мета. Розширити знання учнів про різноманітність живої природи; сформувати уявлення про середовища існування

ВСТУП. РЕЧОВИНИ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ УРОК 12. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ Цілі уроку: навчити учнів правильного застосування знань про

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА Тема 6. ХАРЧУВАННЯ І ТРАВЛЕННЯ УРОК 41. Вітаміни, їх значення Освітня мета: ознайомити учнів з основними групами вітамінів та їх значенням в

Цілі уроку: – освітня: розглянути особливості ланцюгів живлення і потоку енергії в екосистемах; – розвивальна: розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між об’єктами вивчення та вміння аналітично

Розділ V. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ УРОК 61 Тема. Середовище існування та його чинники Мета. Розширити і поглибити знання про середовища існування рослин та їхні

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА Тема 6. ХАРЧУВАННЯ І ТРАВЛЕННЯ УРОК 40. Практична робота №6 Тема. Аналіз індивідуального харчування за добу та відповідність його нормам. Мета: навчитися

ДОДАТКИ Додаток Б Особливі типи та метаморфози пагонів Типи та метаморфози пагонів Рослина Функція пагона Примітка Вкорочені пагони Осики, тополі, берези, яблуні, груші Створюють густоту

Тема. ПОПУЛЯЦІЯ, ЕКОСИСТЕМА, БІОСФЕРА УРОК 28. ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ, ПРИСТОСУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ ДО СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ. БІОЛОГІЧНІ АДАПТИВНІ РИТМИ ОРГАНІЗМІВ Цілі уроку: розглянути основні екологічні чинники,

НАЙПРОСТІШІ УРОК № 14 Тема. Різноманітність та значення кишковопорожнинних. Охорона губок і кишковопорожнинних. Мета: ознайомити учнів із роллю кишковопорожнинних в екосистемах і їхнім значенням для

ДОДАТКИ Додаток Г Поширення плодів і насіння Тип поширення Особливості будови Рослини Повітрям Дрібне і легке насіння Утворення крилатих виростів, волосків Здатність рослини після дозрівання

ВСТУП УРОК 3. Походження людини. Особливості еволюції виду Homo Sapiens Освітня мета: ознайомити учнів з гіпотезами походження людини; сфор­мувати поняття антропогенезу, його рушійні сили. Основні

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА Тема 4. КРОВООБІГ І ЛІМФООБІГ УРОК 30. Лімфообіг Освітня мета: сформувати в учнів поняття про лімфобічну систему організму, лімфу, лімфообіг; показати роль

НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ УРОК 33. ПРІОНИ, ЇХ БУДОВА, ПОШИРЕННЯ Цілі уроку: ознайомити учнів із пріонами; розглянути особливості будови та механізми виникнення пріонів; порівняти пріони з

Урок 8. ЧЛЕНИСТОНОГІ, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Членистоногі – найчисленніша група тварин на Землі… Мета уроку: сформувати загальне уявлення про членистоногих. Визначити ознаки зовнішньої будови членистоногих, ознайомитись

Розділ IV. БАКТЕРІЇ УРОК 57 Тема. Загальна характеристика бактерій Мета. Сформувати в учнів поняття про бактерії як прокаріотичні організми. Основні поняття і терміни: мікробіологія, прокаріоти,

ЦИТОПЛАЗМА, ЇЇ КОМПОНЕНТИ УРОК 20. ЦИТОСКЕЛЕТ. КЛІТИННИЙ ЦЕНТР Цілі уроку: розглянути склад та особливості будови цитоскелета й клітинного центру; проаналізувати зв’язок особливостей будови цих структур

РОЗДІЛ X. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ Тема І. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ УРОК 90. Значення і гігієна сну Освітня мета: розкрити значення сну, ознайомити

Вступ УРОК 3 ЕКСКУРСІЯ Тема. Природа рідного краю Мета. Ознайомити учнів з видовим складом рослин, що ростуть у найближчому оточенні: актуалізувати знання про системи і

Цілі уроку: – освітня: показати основні ознаки схожості (наявність ядра, мітохондрій цитоплазматичної мембрани) і відмінності (відсутність клітинної стінки і пластид) клітин рослин і тварин; дати

КЛІТИНА УРОК 17. ПОВЕРХНЕВИЙ АПАРАТ КЛІТИНИ, ЙОГО ФУНКЦІЇ Цілі уроку: розглянути особливості будови поверхневого апарата клітин прокаріотичних та еукаріотичних організмів; проаналізувати зв’язок особливостей будови поверхневого

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА Тема 12. СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НЕРВОВОЮ СИСТЕМОЮ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ УРОК 76. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА Тема 10. РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК УРОК 61. Запліднення Освітня мета: поглибити знання про запліднення; вивчити питання генетичного визначення статі; розглянути питання штучного

РОЗДІЛ X. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ Тема 2. МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ УРОК 97. Біосоціальна природа особистості. Свідомість Освітня мета: сформувати поняття про психічні процеси, що

РОЗДІЛ X. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ Тема 2. МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ УРОК 105. Узагальнення. Організм людини – біологічна система Освітня мета: узагальнити знання про рівні

Цілі уроку: – освітня: сформулювати поняття про обмін речовин, органи, системи органів; ознайомити учнів із загальними особливостями структури і функціонування органів та систем органів тварин;

Цілі уроку: – освітня: розглянути особливості подразливості тварин, ознайомити учнів із загальними принципами роботи і різноманіттям органів чуттів; – розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та

Цілі уроку: – освітня: на прикладі різних видів ссавців розглянути особливості зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування; – розвивальна:

ЧЛЕНИСТОНОГІ УРОК № 25 Тема. Різноманітність комах. Комахи з повним перетворенням. Лабораторна робота № 6 “Вивчення пристосування у зовнішній будові комах до середовища існування”. Мета:

НАЙПРОСТІШІ УРОК № 10 Тема. Вільноживучі найпростіші. Лабораторна робота № 2 “Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума”. Мета: ознайомити учнів

Розділ II. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН Тема 4. Покритонасінні УРОК 43 Тема. Клас Дводольні. Родини Капустові, Селерові, Айстрові. Характеристика. Значення Мета. Сформувати в учнів поняття про характерних

Цілі уроку: – освітня: ознайомити учнів з основними особливостями організації та процесів життєдіяльності ракоподібних, їхньою роллю в природі й житті людини; – розвивальна: розвивати вміння

Розділ І. РОСЛИНИ Тема 2. Розмноження і розвиток рослин УРОК 17 Тема. Розмноження рослин Мета. Закріпити знання про способи розмноження рослин, продовжити формувати вміння співпраці

ВСТУП. РЕЧОВИНИ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ УРОК 10. РІЗНОМАНІТТЯ ТА ФУНКЦІЇ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ Цілі уроку: ознайомити учнів із різноманіттям і функціями нуклеїнових кислот; проаналізувати особливості будови й

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА Тема 10. РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК УРОК 64. Постембріональний розвиток людини Освітня мета: ознайомити учнів з особливостями постембріонального розвитку людини. Обладнання: таблиці “Етапи

ССАВЦІ УРОК № 51 Тема. Особливості життєдіяльності ссавців. Мета: Ознайомити учнів з особливостями життєдіяльності ссавців. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати,

Урок 12. РІЗНОМАНІТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ КОМАХ Найбільша війна у світі – війна людини з комахами Л. Говард Мета уроку: сформувати поняття про різноманітність і роль

БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН УРОК № 7 Тема. Поведінка тварин. Мета: Ознайомити учнів з особливостями поведінки тварин, розповісти про науку етологію. Обладнання й Матеріали: Підручник

КЛІТИНА УРОК 15. БУДОВА КЛІТИН ПРОКАРІОТІВ І ЕУКАРІОТІВ Цілі уроку: розглянути особливості будови клітин прокаріотів та еукаріотів; пересвідчитися, що клітини прокаріотів та еукаріотів мають схожий

РОЗДІЛ X. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ Тема І. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ УРОК 84. Ретикулярна формація Освітня мета: ознайомити учнів із сіткоподібним утворенням стовбура

Цілі уроку: – освітня: розглянути особливості суспільної поведінки тварин; – розвивальна: розвивати вміння робити аналіз інформації та використовувати здобуті раніше знання; – виховна: виховувати розуміння

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА Тема 6. ХАРЧУВАННЯ І ТРАВЛЕННЯ УРОК 44. Травлення в шлунку Освітня мета: сформувати поняття про травлення у шлунку, значення шлункового соку у

Цілі уроку: – освітня: ознайомити учнів з основними особливостями організації та процесів життєдіяльності кільчастих червів, а також з їхньою розмаїтістю; – розвивальна: розвивати вміння знаходити

Page 1 of 3123