Тема. Алгоритми з розгалуженням. Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням для виконавців у визначеному середовищі. “Якщо – то – інакше”. Аналіз тексту задачі. Мета. Закріпити

Урок 18 Тема. Типи текстів. Прийоми форматування текстів Мета: 1. Навчити дітей формувати текст. 2. Розвивати логічне мислення, пам’ять. 3. Виховувати самостійність, цікавість до інформатики.

Тема. Графічні редактори та їх призначення. Середовище графічного редактора. Панель інструментів. Палітра. Створення простих графічних зображень. Збереження зображень. Мета. Ознайомити учнів з призначенням графічного редактора

ТЕМА 5.1. ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР (12 ГОДИН) Урок 34 Використання таблиць у текстах Мета: – навчити учнів створювати таблиці за допомогою текстового процесора, редагувати їх та

Тема. Алгоритми з повторенням. Мета. Ознайомити з поняттям “циклічний процес”. Удосконалювати вміння розв’язувати логічні задачі, складати алгоритм для виконавця. Формувати ІКТ-компетентності учнів та ключові компетентності

Тема. Анімаційні ефекти в комп’ютерній презентації. Мета. Повторити та закріпити попередньо засвоєні знання про середовище редактора презентацій, комп’ютерну презентацію, її об’єкти. Навчати учнів додавати анімаційні

ТЕМА 5.5. БАЗИ ДАНИХ. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ (10 ГОДИН) Урок 67 Поняття про системи штучного інтелекту й експертні системи. Моделі подання знань. Бази знань.

Тема. Вставлення зображень у текстовий документ. Узагальнення знань і вмінь учнів з тем: “Операції над папками і файлами”, “Опрацювання тексту на комп’ютері”. Мета. Розширювати уявлення

Тема. Середовище графічного редактора Scratch. Панель інструментів. Перетворення фрагментів малюнка. Мета. Продовжити знайомити учнів із середовищем графічного редактора Scratch. Вчити школярів обирати і використовувати потрібні

Тема. Комп’ютерна презентація, її об’єкти. Середовище редактора презентацій. Розробка плану створення презентації на задану тему. Створення презентації на основі шаблону. Мета. Повторити та закріпити попередньо

ТЕМА 2. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА (5 ГОДИН) Урок 8 Пам’ять комп’ютера. Внутрішня й зовнішня пам’ять комп’ютера. Оперативна пам’ять комп’ютера. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої комп’ютера. Дискові накопичувані, їх

Тема. Тексти і текстовий редактор. Середовище текстового редактора. Правила введення тексту. Відкриття і збереження текстового документа. Мета. Сформувати уявлення про середовище текстового редактора, його призначення.

Тема. Середовище графічного редактора Scratch. Панель інструментів. Колір фігури і колір фону. Створення простих графічних зображень. Збереження зображень. Мета. Продовжити ознайомлювати учнів із середовищем графічного

Тема. Алгоритми і виконавці. Мета. Повторити та закріпити попередньо засвоєні знання про алгоритми і виконавців. Ознайомити учнів з графічним способом подання алгоритму, алгоритмами слідування. Вдосконалювати

ТЕМА 4. ОСНОВИ РОБОТИ З ДИСКАМИ (5 ГОДИН) Урок 28 Прикладні програми навчального призначення. Навчальні програми для підтримки навчання іноземних мов, географії, комп’ютерні енциклопедії Мета:

Урок 16 Тема. Текстовий редактор Мета: 1. Ознайомити учнів з можливостями програми “Текстовий редактор”. 2. Вчити користуватися програмою Word Pad, вводити та зберігати інформацію. 3.

ТЕМА 3. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ (9 ГОДИН) Урок 18 Поняття про інсталяцію програмних засобів. Виконувані файли. Налагодження роботи інформаційної системи. Конфігурація інформаційних систем Мета: – систематизувати

ТЕМА 5.4. ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ (10 ГОДИН) Урок 55 Практична робота 4. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличної інформації. Друкування діаграм Мета: –

ТЕМА 4. ОСНОВИ РОБОТИ З ДИСКАМИ (5 ГОДИН) Урок 22 Поняття про комп’ютерні віруси. Класифікація комп’ютерних вірусів. Принципи “зараження” комп’ютерним вірусом диска і пам’яті комп’ютера

ТЕМА 5.4. ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ (10 ГОДИН) Урок 51 Робота з файлами електронних таблиць (книгами): відкриття існуючої книги, створення нової книги на основі шаблону, збереження книги,

ТЕМА 5.5. БАЗИ ДАНИХ. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ (10 ГОДИН) № уроку Зміст Кількість годин 1 Поняття про бази даних. Системи управління базами даних та

Тема. Редагування тексту. Форматування абзацу. Мета. Актуалізувати знання про абзац тексту. Розширювати уявлення про середовище текстового редактора. Навчити учнів виділяти фрагменти тексту (абзац), вирівнювати абзац

Тема. Створення текстового документа. Мета. Закріпити знання і вміння роботи в середовищі текстового редактора. Формувати 1 КТ-компетентності учнів та ключові компетентності для реалізації творчого потенціалу

Тема. Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання. Аналіз тексту задачі. Мета. Дати поняття про висловлювання, істинні та хибні висловлювання. Навчати школярів розрізняти правильні (істинні) та неправильні

ТЕМА 4. ОСНОВИ РОБОТИ З ДИСКАМИ (5 ГОДИН) Урок 23 Антивірусні програми, їх класифікація та принципи роботи. Ознайомлення з роботою антивірусних програм. Захист інформації Мета:

Тема. Робота з об’єктами на слайдах презентації. Мета. Повторити та закріпити попередньо засвоєні знання про середовище редактора презентацій, комп’ютерну презентацію. її об’єкти. Вдосконалювати вміння виділяти

ТЕМА 3. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ (9 ГОДИН) № уроку в темі Зміст Кількість годин 1 Поняття файлу. Ім’я та розширення імені файлу. Каталоги (папки) та підкаталоги

Тема. Повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3 клас. Мета. Повторити правила безпечної роботи та поведінки в комп’ютерному класі. Формувати ІКТ-компетентності учнів та ключові

Тема. Веб-сторінки для дітей. Дитячі бібліотеки. Мета. Актуалізувати знання учнів про Інтернет. Сформувати уявлення про коло веб-сторінок для дітей. Познайомити учнів з окремими дитячими сайтами.

Тема. Створюємо гру. Мета. Навчити створювати комп’ютерну гру за допомогою програми Scratch. Удосконалити вміння створювати та виконувати алгоритми з повторенням у визначеному середовищі. Формувати ІКТ-компетентності

Тема. Електронне спілкування. Мета. Продовжити формувати уявлення про електронне спілкування. Ознайомити школярів з правилами електронного спілкування. Стимулювати їх дотримання. Вчити учнів створювати та надсилати електронні

Тема. Редагування тексту. Мета. Розширювати уявлення про середовище текстового редактора. Навчити учнів відкривати в середовищі редактора текстовий документ, що зберігається на носії, редагувати текст, переміщувати

ТЕМА 4. ОСНОВИ РОБОТИ З ДИСКАМИ (5 ГОДИН) Урок 25 Прикладне програмне забезпечення навчального призначення. Навчальні програми для підтримки навчання фізики Мета: – сформувати уміння

ТЕМА 4. ОСНОВИ РОБОТИ З ДИСКАМИ (5 ГОДИН) Урок 21 Дефрагментація диска. Відновлення інформації на диску. Правила записування та зчитування інформації з дискет Мета: –

ТЕМА 1. ВСТУП. ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ (5 ГОДИН) Урок 5 Основні етапи розвитку комп’ютерної техніки. Характеристика різних поколінь комп’ютерів і перспективи розвитку комп’ютерної техніки.

Тема. Створення папок. Мета. Повторити батові поняття інформатики: дані, файли, папки, носії. Навчити учнів створювати папки, використовуючи контекстне меню. Формувати ІКТ-компетентності учнів та ключові компетентності

Тема. Видалення папок і файлів. Мета. Навчити учнів видаляти папки та файли, використовуючи контекстне меню. Формувати ІКТ-компетентності учнів та ключові компетентності для реалізації творчого потенціалу

ТЕМА 5.1. ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР (12 ГОДИН) Урок 38 Робота зі шрифтами. Шаблони документів. Робота з ними. Структура документа. Друкування документа Мета: – навчити встановлювати параметри

ТЕМА 5.4. ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ (10 ГОДИН) Урок 56 Практична робота 5. Створення бази даних у середовищі табличного процесора, упорядкування та пошук потрібної інформації. Фільтрація даних.

ТЕМА 3. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ (9 ГОДИН) Урок 17 Робота з довідковою системою. Пошук файлів Мета: – ознайомити з різними способами отримання довідкової інформації при користуванні

ТЕМА 1. ВСТУП. ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ (5 ГОДИН) Урок 4 Представлення інформації. Системи обчислення Мета: – поширити знання учнів про форми представлення числової інформації;

Тема. Безпечне спілкування в Інтернеті. Узагальнення знань і вмінь учнів з тем: “Графічний редактор”, “Безпека дітей в Інтернеті”. Мета. Ознайомити школярів з правилами безпечного спілкування

Тема. Алгоритми з повторенням. Створення та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному середовищі. Мета. Дати поняття про цикли, алгоритм з повторенням. Навчати школярів розрізняти алгоритмічні

ТЕМА 5.4. ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ (10 ГОДИН) Урок 54 Практична робота 3. Використання формул і вбудованих функцій у середовищі табличного процесора. Використання логічних функцій для опрацювання

ТЕМА 2. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА (5 ГОДИН) № уроку в темі Зміст Кількість годин 1 Структура інформаційної системи. Апаратна та програмна складові інформаційної системи. Взаємодія апаратної

ТЕМА 5.4. ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ (10 ГОДИН) Урок 50 Практична робота 1. Координати комірок. Діапазон комірок. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації Мета: –

Тема. Логічне слідування “Якщо – то”. Аналіз тексту задачі. Мета. Дати поняття про висловлювання з логічним слідуванням. Навчати школярів формулювати висловлювання з логічним слідуванням. Удосконалювати

ТЕМА 5.4. ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ (10 ГОДИН) Урок 52 Практична робота 2. “Опрацювання табличної інформації в середовищі табличного процесора: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування” Мета: –

Урок 12 Тема. Кодування інформації. Програма “Курчата” Мета. 1. Ознайомити з різними способами кодування інформації. 2. Формувати уміння розгадувати інформацію, подану в шарадах, ребусах. 3.

ТЕМА 1. ВСТУП. ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ (5 ГОДИН) Урок 3 Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. Властивості інформації Мета: – систематизувати та узагальнити

Тема. Створення простих графічних зображень. Збереження зображень. Вітальна листівка. Мета. Продовжити ознайомлювати учнів із середовищем графічного редактора Scratch. Закріпити вміння створювати просте графічне зображення в

ТЕМА 3. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ (9 ГОДИН) Урок 13 Принципи роботи користувача з операційною системою. Інтерфейс операційної системи. Різні види інтерфейсів. Основні об’єкти, з якими працює

Урок 19 Тема. Стилі текстів Мета: 1. Вправляти дітей у визначенні стилів текстів, виправляти помилки у тексті. 2. Розвивати уяву, логічне мислення, пам’ять. 3. Виховувати

ТЕМА 5.5. БАЗИ ДАНИХ. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ (10 ГОДИН) Урок 66 Мова запитів. Проектування бази даних Мета: – розширити знання учнів щодо управління таблицями

ТЕМА 6.1. ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР (12 ГОДИН) № уроку у темі Зміст Кількість годин 1 Системи опрацювання текстів, їх класифікація, призначення й основні функції. Завантаження текстового

Тема. Форматування текстів. Мета. Розширювати уявлення про середовище текстового редактора. Ознайомити учнів з операцією форматування тексту. Навчати учнів форматувати текст (розмір, колір, накреслення). Вдосконалювати вміння

Урок 7 Тема. Збереження інформації. Сучасні засоби збереження інформації. Програма “Кросворд “Явища природи” Мета. 1. Дати уявлення про сучасні засоби збереження інформації. 2. Формувати вміння

Урок 2 2 Тема. Кроки алгоритму Мета: 1. Вдосконалювати вміння користуватися алгоритмом. 2. Розвивати логічне і алгоритмічне мислення. 3. Формувати вміння аналізувати і робити висновки.

Тема. Повторення та узагальнення вивченого. Мета. Повторити та закріпити знання, уміння, отримані впродовж року. Формувати ІКТ-компетентності учнів та ключові компетентності для реалізації творчого потенціалу дітей.

Тема. Копіювання папок і файлів. Мета. Навчити учнів копіювати папки і файли, використовуючи контекстне меню. Формувати ІКТ-компетентності учнів та ключові компетентності для реалізації творчого потенціалу

Урок 13 Тема. Кодування інформації. Клавіатурний тренажер Мета. 1. Ознайомити учнів з різними способами кодування інформації. 2. Формувати уміння роботи на клавіатурі комп’ютера. 3. Розвивати

ТЕМА 5.5. БАЗИ ДАНИХ. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ (10 ГОДИН) Урок 60 Практична робота 1. Особливості реляційних баз даних. Створення структури бази даних. Типи даних,

Урок 14 Тема. Обробка інформації. Клавіатурний тренажер Мета. 1. Формувати уміння розгадувати інформацію. 2. познайомити з поняттям “обробка інформації”. 3. розвивати пам’ять, логічне мислення, уяву.

Урок 10 Тема. Пам’ять комп’ютера Мета. 1. Дати уявлення про пам’ять комп’ютера. 2. Ввести поняття “носій інформації”. 3. Розвивати пам’ять, уяву, мислення. 4. Виховувати інтерес

Тема. Веб-сторінки для дітей. Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень). Навчаємосьонлайн. Малюємо онлайн. Мета. Актуалізувати знання учнів про Інтернет. Продовжити формувати уявлення

ТЕМА 5.3. КОМП’ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ (4 ГОДИНИ) Урок 47 Практична робота 1. Тексти, малюнки, анімація та звук на слайдах. Інтерактивні презентації (реалізація переходів між слайдами за

Урок 2 Тема. Як підготувати комп’ютер до роботи. Калькулятор. Програма “Математичний космодром” Мета. 1. Закріплення знань про правила безпечної роботи з комп’ютером в інформативному класі.

ТЕМА 2. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА (5 ГОДИН) Урок 9 Огляд сучасної комп’ютерної техніки. Технічні характеристики комп’ютерів. Комп’ютерні мережі. Класифікація, основні характеристики та принципи використання комп’ютерних мереж.

Урок 1 Тема. Техніка безпеки при роботі з комп’ютером. Правила поведінки у комп’ютерному класі. Програма “Розверни серветку” Мета. 1. Закріпити знання правил техніки безпеки при

Урок 2 1 Тема. Виконавці. Програма “Садівник” Мета: 1. Познайомити з поняттям ” виконавці”, програмою “Садівник”. 2. Розвивати алгоритмічне мислення, вміння аналізувати і робити висновки.

Тема. Копіювання і переміщення фрагментів тексту. Мета. Актуалізувати знання про текст. Розширювати уявлення про середовище текстового редактора. Ознайомити учнів з операціями копіювання і переміщення фрагментів

Тема. Проводимо презентацію. Мета. Продовжити знайомити учнів з етапами створення презентації. Формувати вміння демонструвати створену презентацію, коментувати її зміст. Формувати ІКТ-компетентності учнів та ключові компетентності

ТЕМА 2. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА (5 ГОДИН) Урок 7 Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатур. Типи принтерів. Сканер. Пристрої для організації комп’ютерного зв’язку. Модем. Види модемів

ТЕМА 5.4. ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ (10 ГОДИН) Урок 53 Робота з аркушами: переміщення по робочому аркушу, додання аркушів, копіювання аркушів, переміщення аркушів, виділення частини аркуша, присвоєння

ТЕМА 5.4. ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ (10 ГОДИН) Урок 57 Робота у середовищі табличного процесора. Аналіз даних у середовищі табличного процесора Мета: – сформувати навички використання вивченого

ТЕМА 5.1. ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР (12 ГОДИН) Урок 30 Практична робота 1. Завантаження текстового редактора. Система вказівок текстового редактора. Зчитування тексту із зовнішніх носіїв і його

Урок 2 3 Тема. Команди виконавцю. Програма “Навантажувач” Мета: 1. Продовжити знайомство з поняттями “команди”, “виконавці”. 2. Розвивати логічне і алгоритмічне мислення. 3. Формувати вміння

ТЕМА 4. ОСНОВИ РОБОТИ З ДИСКАМИ (5 ГОДИН) Урок 24 Принципи стиснення інформації. Архівація файлів. Робота з програмами-архіваторами. Створення архіву, додавання файлів до архіву, перегляд