Predmety

Плани-конспекти уроків по математиці

now browsing by category

 

МНОЖЕННЯ МНОГОЧЛЕНІВ

ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ

Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь

Друга ознака рівності трикутника

Основні задачі на розв’язування трикутників

Розв’язування тригонометричних нерівностей

Знаходження числа за його частиною. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за його частиною (№№ 71-81)

Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу

Розв’язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною

Повторення та систематизація матеріалу, вивченого в 7 класі. Перетворення виразів

ЧОТИРИКУТНИКИ. РОЗПІЗНАВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР. ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗІВ

УСНЕ ВІДНІМАННЯ ВИДУ 40

ПОВТОРЕННЯ. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТА ДІЇ З НИМИ

Побудова графіків тригонометричних функцій

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ ЗБІЛЬШЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ЧИСЛА В КІЛЬКА РАЗІВ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ВІД ЧИСЛА

АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ СОТЕНЬ. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ ДЕСЯТКІВ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ. ТВОРЧА РОБОТА НАД ЗАДАЧЕЮ

Взаємне розміщення двох прямих у просторі

МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ 0; 1. МНОЖЕННЯ НА 0; 1

Визначення знаменних дат і тривалості подій за календарем

ЧИТАННЯ І ЗАПИСУВАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 20 000. УТВОРЕННЯ ЧИСЛА 20 000, ЛІЧБА ДЕСЯТКАМИ ТИСЯЧ ДО 10 ДЕСЯТКІВ ТИСЯЧ. ПИСЬМОВЕ ВІДНІМАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Розв’язування однорідних тригонометричних рівнянь

ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНИЙ ПОДІЛ

Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа. Задачі, які розв’язуються відніманням (№№ 382-389)

Лінійні нерівності та їхні системи

Знаходження числа за його частиною. Перевірка письмового ділення множенням

Застосування палетки для знаходження площі непрямокутних фігур

Множення і ділення круглих чисел

Функція y=vx, її властивості і графік

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ПЛАНОМ. ВПРАВИ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ

Найменше спільне кратне кількох натуральних чисел

Властивості паралельних прямих

Аналіз контрольної роботи. Додавання натуральних чисел. Закони додавання. Задачі, які розв’язуються додаванням (№№ 374-381)

ДІЛЕННЯ СКЛАДЕНИХ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ

Властивості степеня (продовження). Частка степенів з однаковою основою

Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі

Ділення трицифрового числа на дфоцифрове

Аналіз контрольної роботи. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Розв’язування задач (№№ 1085-1092)

Тематичне оцінювання ІІI. Контрольна робота

Додавання і віднімання трицифрових чисел. Складання виразів і знаходження їх значення. Складання і розв’язування задач за короткими записами (№№ 22-31)

Тотожні вирази. Тотожність. Тотожні перетворення

Вписані чотирикутники. Описані чотирикутники

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ТАБЛИЦЕЮ. СКЛАДАННЯ НЕРІВНОСТЕЙ

Розв’язування тригонометричних рівнянь, систем та нерівностей

ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ЗА ГОДИННИКОМ. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ОДИНИЦЯМИ ЧАСУ. ЗАДАЧА НА ДВОРАЗОВЕ ЗБІЛЬШЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ЧИСЛА НА ДЕКІЛЬКА ОДИНИЦЬ АБО У ДЕКІЛЬКА РАЗІВ. ПЕРЕТВОРЕННЯ ВЕЛИЧИН, ВИРАЖЕНИХ В ОДИНИЦЯХ ДВОХ НАЙМЕНУВАНЬ

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ (алгоритм множення). РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА РУХ. САМОСТІЙНА РОБОТА

Застосування властивостей показникової функції до розв’язування вправ

НАЗВИ ЧИСЕЛ ПРИ ВІДНІМАННІ. ПЕРЕВІРКА ВІДНІМАННЯ ДОДАВАННЯМ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ З БУКВЕНИМИ КОМПОНЕНТАМИ. ПЕРИМЕТР ТРИКУТНИКА

Прямокутна система координату просторі

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА РІК

Ділення з остачею багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить 0 одиниць

Розв’язування задач на всі дії з дробами

Одиниці вимірювання часу. Розв’язування задач (№№ 350-361)

Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях довжини та маси. Розв’язування задач (№№ 431-438)

Розв’язування систем лінійних рівнянь із двома змінними способом підстановки

Тотожні вирази. Тотожні перетворення виразів

Ділення багатоцифрових чисел на розрядні числа. Ділення іменованих чисел

Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення й ділення. Задачі на дві дії

ЧИСЛО І ЦИФРА 9. ПОНЯТТЯ “ДЕВ’ЯТИЙ”. ДОПОВНЕННЯ ДО 9. ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ. НАПИСАННЯ ЦИФРИ 9. ЧИТАННЯ РІВНОСТЕЙ І НЕРІВНОСТЕЙ

Ділення на дфоцифрове число

БУКВИ ЛАТИНСЬКОГО АЛФАВІТУ. ВИРАЗИ ЗІ ЗМІННОЮ. ПОЗНАЧЕННЯ ЗМІННОЇ БУКВОЮ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ І ПОРІВНЯННЯ ПРОСТИХ ЗАДАЧ

Додавання натуральних чисел

ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 4. ЗАСТОСУВАННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Читання й записування п’ятицифрових чисел у межах 20 000

Письмове додавання й віднімання багатоцифрових чисел

ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ ПРО ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Читання та записування багатоцифрових чисел

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ВПРАВ І ЗАДАЧ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 4. СКЛАДАННЯ ЗАДАЧ

АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 8. ЗАДАЧІ НА ДВІ І ТРИ ДІЇ

ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД ВИДУ 34-18. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратний корінь

ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ. САМОСТІЙНА РОБОТА

Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах. Розв’язування задач (№№ 294-304)

ОДИНИЦЯ ВИМІРЮВАННЯ МІСТКОСТІ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА РІК. (Розв’язування прикладів)

Читання і записування шестицифрових чисел в межах 200 тисяч. Лічба сотнями тисяч до 10 сотень тисяч. Мільйон. Задачі, обернені до здач на знаходження суми двох добутків (№№ 257-266)

Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції

Ділення на двоцифрове число у випадку, коли частка містить нулі. Розв’язування задач на зведення до одиниці (№№ 1028-1035)

Підсумковий урок з теми “Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта”

АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач (№№ 911-920)

ОБ’ЄДНАННЯ ПРЕДМЕТІВ У ГРУПИ ЗА ПЕВНОЮ ОЗНАКОЮ. ЛІЧБА ПРЕДМЕТІВ

ЗАМІНА ОДНИХ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ І МАСИ ІНШИМИ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Розв’язування задач (№№ 1051-1058)

ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 3. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА ДІЇ РІЗНИХ СТУПЕНІВ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Розв’язування вправ по темі: “Ділення натуральних чисел”

Побудова графіків функцій за допомогою геомет­ричних перетворень відомих графіків функцій

Дії з іменованими числами. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу (№№ 1059-1066)

Відсоткове відношення чисел

Графіки залежностей

Множення десяткових дробів

Теорема, обернена до теореми Піфагора

Вправи на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 62-70)

Контрольна робота № 7 (підсумкова)

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Перевірка ділення множенням (№№ 1013-1019)

Раціональні числа: додавання і віднімання. Розв’язування вправ

Задачі на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь і нерівностей (№№ 849-857)

СКЛАДАННЯ ПРИКЛАДІВ НА ВІДНІМАННЯ ЗА МАЛЮНКАМИ. ДОПОВНЕННЯ РІВНОСТЕЙ. КРУГОВІ ПРИКЛАДИ

ВИДИ КУТІВ. ПРЯМИЙ КУТ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ТРЕТЬОГО ДОДАНКА

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні