Урок 4. СПРАВЖНЯ ОСОБИСТІСТЬ Мета: ознайомити учнів з біографіями відомих людей, яких уважають справжніми особистостями; заохочувати школярів висловлювати власну думку, вчити враховувати думку товаришів; виховувати

Мета. Поглибити знання учнів про загальнолюдські якості, розвивати вміння вибирати між позитивними і негативними рисами; прищеплювати бажання удосконалювати свій внутрішній світ; познайомити учнів з основними

Розділ VII. ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ Урок 46 . Політична демократія Мета: сформувати поняття “політика”, “політична демократія”; розкрити зміст політичної демократії у країнах світу і

Мета. Розширити, уточнити знання учнів з історії винаходів людства; розвивати пізнавальні інтереси, допитливість, пам’ять. Виховувати працьовитість, наполегливість, бажання дізнаватися про навколишній світ. Обладнання. Малюнки та

Мета. Дати дітям загальне уявлення про розташування України на планеті Земля. Формувати уміння читати карту, комунікативні компетентності, творче мислення. Розвивати уміння порівнювати, класифікувати, самостійно робити

Урок 30. ПОДОРОЖ ДО КИТАЮ Мета: розширити уявлення учнів про Китай; залучити школярів до участі у проекті; розвивати навички спільної роботи; виховувати допитливість. Хід уроку

Урок 34. УСІМ СВІТОМ ОХОРОНЯЄМО КУЛЬТУРУ РІЗНИХ НАРОДІВ Мета: поглибити знання учнів про внесок кожної людини у збереження різних культур; розвивати пізнавальний інтерес, уміння аналізувати

Мета. Продовжити формувати уявлення про людські чесноти й недоліки; розвивати й удосконалювати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, планувати шляхи до самовдосконалення, оцінювати свої та чужі вчинки

Мета. Формувати в учнів уявлення про характер, його становлення, риси характеру та їх особливості; учити дітей виховувати в собі позитивні риси характеру і вміння стримувати

Мета. Формувати в учнів поняття про загальнолюдські цінності; розвивати спостережливість, зв’язне мовлення; виховувати поважне ставлення до власної особистості. Обладнання. Картки для групової та парної роботи,

Урок 29. ПОДОРОЖ ДО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ Мета: розширити уявлення учнів про Велику Британію; залучити школярів до участі у проекті; розвивати навички спільної роботи; виховувати допитливість.

Урок 8. РОЛЬ СПІЛКУВАННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ Мета: розповісти учням про роль спілкування в житті людини; формувати навички тактовного, цікавого спілкування; сприяти моральному розвитку. Хід

Розділ VI. СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ Урок 42 . Процес і періодизація суспільного розвитку Мета: сформувати поняття “процес суспільного розвитку”, розкрити періодизацію суспільного розвитку; виховувати повагу

Урок 24. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ – НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ Мета: розширити уявлення учнів про Землю як спільний дім для всіх людей; розвивати почуття людяності; виховувати любов

Мета. Формувати в учнів уявлення про зміст і значення праці людей різних Професій, про професії батьків, значення їхньої праці для інших людей. Розкрити зв’язки між

Мета. Розширити, уточнити знання учнів з історії винаходів українців; розвивати пізнавальні інтереси, допитливість, пам’ять. Виховувати працьовитість, наполегливість, бажання дізнаватися про навколишній світ. Обладнання. Ілюстративний матеріал

Мета. Закріпити знання учнів, що всі люди на планеті мають рівні права і обов’язки. Формувати активну позицію дітей щодо реалізації себе та своїх прав у

Урок 33. УСІМ СВІТОМ ОХОРОНЯЄМО ПРИРОДНІ БАГАТСТВА Мета: поглибити знання учнів про внесок кожної людини у збереження природних багатств; розвивати екологічне мислення, культуру; виховувати відповідальність.

Розділ ІХ. СВІТОГЛЯД ЯК НАЙВИЩА ФОРМА САМОУСВІДОМЛЕННЯ ЛЮДИНИ Урок 62 . Мистецтво і світогляд Мета: сформувати поняття “мистецтво”, “світогляд”, “ознаки мистецтва і світогляду”; виховувати в

Урок 25. РІЗНОМАНІТНІСТЬ КУЛЬТУР І ЗВИЧАЇВ НАРОДІВ Мета: продовжити ознайомлення учнів з різноманітністю культур і звичаїв народів; вчити доводити необхідність толерантного ставлення до різноманітності культур,

Розділ ІХ. СВІТОГЛЯД ЯК НАЙВИЩА ФОРМА САМОУСВІДОМЛЕННЯ ЛЮДИНИ Урок 61 . Мораль як світогляд Мета: розкрити поняття: “мораль”, “світогляд”, “риси моралі та світогляду”; виховувати повагу

Розділ IV. СВІДОМІСТЬ І ПІЗНАННЯ Урок 25 . Пізнання. Суб’єкт та об’єкт пізнання Мета: розглянути сутність пізнання; розвивати вміння набувати нові знання, спираючись на наявні;

Розділ VI. СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ Урок 36 . Суспільство як самоорганізована система Мета: сформувати поняття “суспільство”, розкрити процес формування суспільства; виховувати повагу людей до суспільства,

Урок 27. МИ – МАНДРІВНИКИ Мета: залучити школярів до участі у проекті; розвивати навички спільної роботи; виховувати допитливість. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. АКТУАЛІЗАЦІЯ

Розділ III. ДУХОВНЕ ЖИТТЯ І ДУХОВНІСТЬ ЛЮДИНИ Урок 17 . Правда, хиба, істина Мета: створити в учнів власне розуміння основних понять уроку; розвивати вміння розв’язувати

Урок 32. УСІМ СВІТОМ ОХОРОНЯЄМО ПРИРОДУ Мета: навести учням приклади співробітництва України з іншими країнами у питаннях збереження природи; розвивати мовлення, мислення; виховувати екологічну культуру.

Розділ ІХ. СВІТОГЛЯД ЯК НАЙВИЩА ФОРМА САМОУСВІДОМЛЕННЯ ЛЮДИНИ Урок 60. Поняття світогляду Мета: розкрити поняття “світогляд” і його структуру; ознайомити учнів з процесом формування світогляду;

Урок 31. ПОДОРОЖ ДО ІНДІЇ Мета: розширити уявлення учнів про Індію; залучити школярів до участі у проекті; розвивати навички спільної роботи; виховувати допитливість. Хід уроку

Урок 16. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ГРОМАДЯНСЬКИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ Мета: розширити уявлення учнів про обов’язки людини; розвивати мислення; прищеплювати бажання виконувати свої обов’язки. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Урок 14. ЛЮДСЬКІ ЧЕСНОТИ Мета: пояснити учням сутність дружелюбності, милосердя, поступливості, наполегливості, відповідальності; вчити наводити приклади такої поведінки, де виявляються ці чесноти; виховувати прагнення до

Мета. Розширювати знання про правила поведінки у школі; формувати навички безпечної поведінки у спортивному залі, їдальні, на східцях, під час проведення рухливих ігор на перервах,

Розділ ІХ. СВІТОГЛЯД ЯК НАЙВИЩА ФОРМА САМОУСВІДОМЛЕННЯ ЛЮДИНИ Урок 63 . Історичність світогляду Мета: сформувати поняття “історичність світогляду”, з’ясувати, як світогляд змінюється в історичні епохи;

Розділ IV. СВІДОМІСТЬ І ПІЗНАННЯ У рок 21 . Розуміння свідомості Мета: визначити сутність та походження свідомості; з’ясувати основні ознаки та функції свідомості; розвивати вміння

Мета. Обговорити складові успіху; розвивати вміння аналізувати і робити висновки; виховувати працьовитість, наполегливість, бажання доводити задумане до кінця. Обладнання. Картки для групової та парної роботи,

Мета. Вчити учнів пояснювати, як і чому виник етикет; розкрити зміст поняття “гарні манери”; розвивати вміння обгрунтовувати потребу дотримуватися гарних манер у людських стосунках; наводити

Мета. Ознайомити учнів з поняттям “досягнення”; обговорити складові успіху; на прикладах відомих людей показати шлях до здійснення мети; поглиблювати знання учнів про видатних людей; розвивати

Мета. Сформувати уявлення про правопорушення; ознайомити з видами правопорушень; розширити поняття правопорушень серед дітей і відповідальність за них. Розвивати в дітей мислення, вміння аналізувати свої

Мета. Охарактеризувати суть взаємовідносин людини і держави, особливості взаємовідносин особи і держави; виховувати повагу до особи та суспільства, самостійність. Обладнання. Картки для роботи в групі,

Розділ VII. ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ Урок 47 . Особливості правової, соціально справедливої держави та громадянського суспільства Мета: актуалізувати та узагальнити знання учнів про громадянське

Розділ V. ЛЮДИНА І ПРИРОДА Урок 31 . Розуміння біосфери і ноосфери Мета: створити в учнів власне розуміння основних понять уроку; розвивати міжпредметні зв’язки. Тип

Розділ VI. СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ Урок 40 . Роль ментальності в житті суспільства Мета: сформувати поняття “суспільство”, “ментальність”, “риси ментальності”; розкрити роль ментальності в житті

Мета. Формувати в дітей поняття про життя як найвищу цінність; розвивати розуміння кожною дитиною своєї оригінальності, індивідуальності; усвідомити вплив здорового способу життя на розвиток людини

Урок 21. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ Мета: продовжити ознайомлення учнів із правовими поняттями, із можливими правопорушеннями серед дітей; довести невідворотність відповідальності за скоєні правопорушення; вчити оцінювати

Урок 15. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ГРОМАДЯНСЬКИМИ ПРАВАМИ Мета: розширити уявлення учнів про права людини (право на життя; рівноправність людей; право кожного на захист, любов і піклування;

Урок 7. НАПОЛЕГЛИВІСТЬ – ВАЖЛИВА РИСА ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ Мета: розповісти учням про значення наполегливості у досягненні успіхів; розвивати уяву, творчість, мислення, віру в свої сили;

Урок 12. КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ. КОНФЛІКТИ Мета: показати учням значення добрих взаємин, їх перевагу над конфліктами; розвивати вміння володіти собою; виховувати культуру спілкування. Хід уроку I.

Мета. Поглибити і розширити знання дітей про необхідність збереження і відновлення витворів мистецтва, про роль природи, її вплив на людину, про необхідність збереження і охорони

Мета. Познайомити учнів з життям та досягненнями видатних українських діячів культури. Розвивати мовлення учнів, виховувати патріотичні почуття приналежності до українського народу. Обладнання. Картки для групової

Розділ II. СВІТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ІСНУВАННЯ Уроки 11-12 . Рух, простір, час. Проблема єдності світу Мета: розкрити особливості простору, руху та часу як властивостей

Розділ VII. ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ Уроки 49-50 . Політика та ідеологія. Політична еліта і народ Мета: сформувати поняття: “політична партія”, “політика”, “ідеологія”, “політична еліта”;

№ Тема Сторінка Дата 1. Неповторність кожної людини 4 2. Життя людини – найбільша цінність 6 3. Людське “Я” 7 4. Великі вчені. Великі відкриття

Уроки 22-23. ПОДОРОЖ МІСТОМ МАЙСТРІВ Мета: розширити уявлення учнів про розмаїття зв’язків і стосунків людини в суспільстві; вчити розкривати соціальні взаємозв’язки між людьми в процесі

Урок 28. ПОДОРОЖ ДО ПОЛЬЩІ Мета: розширити уявлення учнів про Польщу; залучити школярів до участі у проекті; розвивати навички спільної роботи; виховувати допитливість. Хід уроку

Урок 5. МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ Мета: розповісти учням про можливості людини; прищеплювати прагнення жити активно; виховувати бажання бути працьовитими і наполегливими. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Розділ II. СВІТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ІСНУВАННЯ Урок 10 . Поняття матеріального й ідеального Мета: ознайомити учнів з поняттями теми; розвивати вміння визначати зміст понять

Розділ VIII. ЛЮДИНА І КУЛЬТУРА Уроки 56-57 . Національне та загальнолюдське в культурі. Багатоманітність та взаємодія культур. культура особистості Мета: розкрити закономірності розвитку національного й

Мета. Формувати в дітей поняття про життя як найвищу цінність і неповторність; розвивати розуміння кожною дитиною своєї оригінальності, індивідуальності; усвідомити вплив здорового способу життя на

Урок 10. ВЧИМОСЯ БУТИ КУЛЬТУРНИМИ У СПІЛКУВАННІ, МОВЛЕННІ, ЗОВНІШНОСТІ Мета: показати учням необхідність виконання правил культурної поведінки; вчити встановлювати зв’язки між конкретними вчинками і ставленням

Розділ VIII. ЛЮДИНА І КУЛЬТУРА Урок 55 . Історичність культури. Спадкоємність, традиції і новаторство в культурі Мета: сформувати поняття “традиції”, “звичаї”, “інновації”, “новаторство”; розкрити сутність

Мета: Виховувати патріотичні почуття, повагу до символів держави. Сприяти формуванню національної свідомості; розширити й уточнити знання учнів про Україну як незалежну державу, про державні символи.

Мета. Познайомити учнів з життям та досягненнями великих людей. Обладнання. Малюнки та pdf-файли з теми, картки для роботи в групах. Зміст уроку I. Організація класу.

Мета. Ознайомити учнів з їхніми основними правами та обов’язками; вчити відрізняти права від обов’язків, закріпити їх у пам’яті учнів; розвивати культуру дітей; виховувати дисциплінованість, повагу

Розділ III. ДУХОВНЕ ЖИТТЯ І ДУХОВНІСТЬ ЛЮДИНИ Урок 19 . Прекрасне і потворне. Добро і зло Мета: формувати в учнів правильне уявлення про основні поняття

Урок 9. КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ Мета: формувати навички культурної поведінки; виховувати повагу до однолітків, людей старшого віку; вчити доречно вживати слова етикету; виховувати бажання дотримувати встановлених

Розділ І. ФЕНОМЕН ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ Урок 3 . Роль природно-історичного середовища у формуванні та розвитку людини. природні, соціокультурні та духовні виміри людського життя Мета: визначити

Мета. Вчити дітей знаходити способи уникнення конфліктів або мирного їх розв’язання; виховувати порозуміння і терпимість один до одного; виховувати любов та повагу до батьків, рідних,

Розділ VI. СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ Урок 39 . Поняття етносу Мета: розглянути поняття “соціальна група”, “етнос”, розкрити ознаки соціальних груп; виховувати повагу до представників різних

Мета. Дати учням поняття про цінність співпраці, умови, які необхідні для успішної співпраці; розвивати вміння приймати узгодженні рішення, ділитися; виховувати бажання бути чуйними та уважними

Урок 6. ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ Мета: розширити уявлення учнів про умови успіху; про значення знань, освіти, працьовитості в житті людини, у досягненні успіхів; навчити учнів аналізувати,

Розділ ІХ. СВІТОГЛЯД ЯК НАЙВИЩА ФОРМА САМОУСВІДОМЛЕННЯ ЛЮДИНИ Урок 67 . Філософія і світогляд Мета: сформувати поняття “філософія”, “світогляд”; розкрити взаємодії філософії і світогляду; виховувати

Розділ VI. СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ Урок 38 . Сім’я в соціальній структурі суспільства Мета: актуалізувати та узагальнити знання учнів щодо поняття “сім’я”, розкрити ознаки сім’ї

СИСТЕМА УРОКІВ Урок 1. Вступ до курсу “людина і світ” Мета: розкрити основні завдання курсу, дати уявлення про його роль у формуванні світогляду людини; ознайомити

Мета. Розглянути наслідки забруднення довкілля для життя і здоров’я людини. Розвивати вміння учнів визначати способи збереження природного середовища, виховувати бережливе ставлення до природніх багатств. Обладнання.

Мета. Ознайомити учнів з правилами поведінки в гостях; вчити їх виконувати ці правила; розширювати знання дітей з гостинного етикету; розвивати навички поведінки в гостях; виховувати

Розділ V. ЛЮДИНА І ПРИРОДА Урок 34 . Виживання людства та людини – нагальна проблема сучасності Мета: сформувати уявлення учнів про специфічність глобальних проблем людства;

Розділ VI. СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ Урок 37 . Соціальна структура суспільства Мета: розкрити поняття “соціальна структура суспільства”; виховувати повагу до представників різних соціальних груп суспільства;

Мета. Ознайомити учнів з поняттям “людське “Я”; розвивати мислення, мовлення дітей, поглиблювати віру в свої сили, прагнення вивчати і розвивати свій внутрішній світ. Обладнання. Ілюстративний

Мета. Ознайомити учнів з основними нормами поведінки, відносинами та обов’язками в сім’ї; дати уявлення про вплив поведінки та відносин у сім’ї на здоров’я їх членів,