Плани-конспекти уроків по соціології

now browsing by category

 

Співробітництво людей у галузі охорони довкілля, природних багатств

СПРАВЖНЯ ОСОБИСТІСТЬ

Особистісні якості, що допомагають і заважають об’єднанню людей. Роль спілкування у житті людини

Політична демократія

Великі вчені. Великі відкриття

Віра, надія, любов як духовно-практичні виміри людини

Україна на карті світу. Найближчі сусіди нашої держави

ПОДОРОЖ ДО КИТАЮ

УСІМ СВІТОМ ОХОРОНЯЄМО КУЛЬТУРУ РІЗНИХ НАРОДІВ

Недоліки людини

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ДО КУРСУ “ЛЮДИНА І СВІТ”

КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ. ДАВАЙТЕ ЖИТИ ДРУЖНО

Позитивні риси людини

Людські цінності й життєві цілі. Хобі людини

ПОДОРОЖ ДО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

РОЛЬ СПІЛКУВАННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Процес і періодизація суспільного розвитку

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

Соціальна роль людини

Узагальнення знань за темою “Суспільне життя людини”

Великі відкриття і винаходи українців

Земля

УСІМ СВІТОМ ОХОРОНЯЄМО ПРИРОДНІ БАГАТСТВА

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Мистецтво і світогляд

РІЗНОМАНІТНІСТЬ КУЛЬТУР І ЗВИЧАЇВ НАРОДІВ

Мораль як світогляд

Пізнання. Суб’єкт та об’єкт пізнання

Суспільство як самоорганізована система

МИ

Правда, хиба, істина

УСІМ СВІТОМ ОХОРОНЯЄМО ПРИРОДУ

Поняття світогляду

ПОДОРОЖ ДО ІНДІЇ

Поняття творчості, свободи, відповідальності. Повнота життя і щастя

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ГРОМАДЯНСЬКИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ

ЛЮДСЬКІ ЧЕСНОТИ

Поняття “політика”. Політика і влада. Політична система

Культура взаємин у школі, на вулиці

Структура свідомості. Свідомість і праця. Спілкування і мова

Історичність світогляду

Узагальнення знань за темою “Свідомість і пізнання”

Розуміння свідомості

Можливості людей в досягненні успіху

Культура поведінки. Правила етикету

Досягнення людства. Культура. Спорт

Узагальнення знань за темою “духовне життя і духовність людини”

Приклади правопорушень серед дітей і відповідальність за їх скоєння

Чи потрібна людині держава?

Особливості правової, соціально справедливої держави та громадянського суспільства

Розуміння біосфери і ноосфери

Узагальнення знань за темою “Людина і культура”

Роль ментальності в житті суспільства

Життя людини

Поняття “культура”. Матеріальна і духовна культура

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ГРОМАДЯНСЬКИМИ ПРАВАМИ

НАПОЛЕГЛИВІСТЬ

КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ. КОНФЛІКТИ

Громадські рухи та організації. Політичні партії та влада

Не нашкодь!

Видатні українські діячі культури

Рух, простір, час. Проблема єдності світу

Політика та ідеологія. Політична еліта і народ

ТУРБОТА КОЖНОГО ПРО ОТОЧЕННЯ. ЛЮДИ НАВКОЛО МЕНЕ

Сутність людини та сенс людського життя

Свідомість і праця. Спілкування і мова

Співвідношення духовного і тілесного. Поняття “дух”, “душа”, “духовність”

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

ПОДОРОЖ МІСТОМ МАЙСТРІВ

ПОДОРОЖ ДО ПОЛЬЩІ

МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ

Поняття “світ”. Людина і Космос. Всесвіт і Земля

Поняття матеріального й ідеального

Узагальнення знань за темою “Світогляд людини”

Національне та загальнолюдське в культурі. Багатоманітність та взаємодія культур. культура особистості

Неповторність кожної людини

ВЧИМОСЯ БУТИ КУЛЬТУРНИМИ У СПІЛКУВАННІ, МОВЛЕННІ, ЗОВНІШНОСТІ

Історичність культури. Спадкоємність, традиції і новаторство в культурі

Основні символи держави

Великі винахідники. Великі винаходи

Громадянські права і обов’язки

Прекрасне і потворне. Добро і зло

Сутність природи. Історичний розвиток уявлень про природу

КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ

Честь, совість, гідність людини. Інтелігентність і порядність

Природа як сукупність об’єктивних умов існування людства та об’єкт знання і пізнання

Узагальнення знань за темою “Феномен людського життя”

Роль природно-історичного середовища у формуванні та розвитку людини. природні, соціокультурні та духовні виміри людського життя

ТУРБОТА КОЖНОГО ПРО ІСТОРИЧНУ ТА КУЛЬТУРНУ СПАДЩИНУ

Уникання конфліктів

Узагальнення знань за темою “Людина і природа”

Поняття етносу

Єгипетська піраміда

ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ

Філософія і світогляд

Істина та її критерії. Розуміння методу пізнання та закону

Сім’я в соціальній структурі суспільства

НАЙБЛИЖЧІ СУСІДИ УКРАЇНИ. ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДОРОЖІ

Вступ до курсу “людина і світ”