ПЛАНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНЕ

Екологія – охорона природи

ПЛАНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНЕ – оптим. поєднання в плануванні нар. госп-ва принципів екол. соц.-екон. та планування інвайронментального.
ПЛАНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНЕ