ПЛАНУВАННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНЕ

Екологія – охорона природи

ПЛАНУВАННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНЕ, планування довкілля – розрахунки гранично допустимих антроп. навантажень (головним чином забруднення) на прир. середовище, що оточує людину, та середовище населених пунктів, які визначаються виходячи з екон. можливостей їх регуляції та екол.-соц.-екон. наслідків їхньої зміни.
ПЛАНУВАННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНЕ