Плавлення й кристалізація твердих тіл – Теплота й молекулярна фізика

6. Теплота й молекулярна фізика

6.16. Плавлення й кристалізація твердих тіл

Плавлення – це перехід речовини з твердого стану в рідкий. Тверднення (кристалізація) – це перехід речовини з рідкого стану у твердий.

Плавлення й тверднення відбувається за певної температури, яка називається температурою плавлення (тверднення).

Питома теплота плавлення – це фізична величина, яка дорівнює кількості теплоти, необхідної для перетворення 1 кг речовини з твердого стану в рідкий за температури плавлення.

Питома теплота тверднення (кристалізації) така сама.

Позначається буквою X, L.

Одиниця вимірювання – один джоуль на кілограм

 Плавлення й кристалізація твердих тіл   Теплота й молекулярна фізика

 Плавлення й кристалізація твердих тіл   Теплота й молекулярна фізика

Розрахунок кількості теплоти, яка потрібна для плавлення (тверднення) речовини:

 Плавлення й кристалізація твердих тіл   Теплота й молекулярна фізика

Де X, L – питома теплота плавлення (тверднення).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Плавлення й кристалізація твердих тіл – Теплота й молекулярна фізика - Довідник с фізики


Плавлення й кристалізація твердих тіл – Теплота й молекулярна фізика