ПЛЯМА НАФТОВА

Екологія – охорона природи

ПЛЯМА НАФТОВА – ділянка на поверхні води, вкрита шаром нафти, який перешкоджає аерації водойм та звичайному випаровуванню з них води. Масове забруднення морів і океанів нафтою стає причиною загибелі гідробіонтів, створення нових умов їхнього існування (ценозів нафтових грудок) і в перспективі регіонально-глобальної зміни інтенсивності перенесення вологи на Землі. П. н. є місцями масової загибелі деяких видів тварин. Близько однієї чверті Світового океану вкрито тонкою нафтовою плівкою або так чи інакше забруднено нафтою.
ПЛЯМА НАФТОВА