ПО КРАЇНІ ЕЛЕКТРИКА

“ПО КРАЇНІ ЕЛЕКТРИКА”

Урок-подорож

Мета. Узагальнити та систематизувати знання учнів про електричний струм, закон Ома для ділянки кола, види з’єднання провідників, роботу і потужність струму; розвивати мислення, вміння спостерігати та експериментувати, виховувати вольові риси особистості, розвивати кмітливість, ерудицію, винахідливість.

Тип уроку. Урок узагальнення і систематизації знань.

Обладнання. Портрети фізиків, що зробили вклад у розвиток вчення про електрику; картки з дидактичними матеріалами, картки

з формулами, 2 комплекти приладів: гальванічне джерело струму, лампочка кишенькового ліхтарика, амперметр, вольтметр, реостат, ключ, електричний запобіжник; два кросворди.

Методичні поради. До складу журі, крім учителя, входять три учні. Учень-екскурсовод знайомить учнів з маршрутом і характером завдань на кожному пункті маршруту. Решту учнів класу ділиться на 2 туристичні групи.

Туристичні групи, здійснюючи подорож по країні “Електрика”, побувають у таких пунктах:

Пункт 1. Місто Ерудитів.

Пункт 2. Місто Кмітливих.

Пункт 3. Острів Скарбів.

Пункт 4. Місто Законів.

Пункт 5. Замок

Історії науки та техніки.

Пункт 6. Острів Чаклунів.

Пункт 7. Станція Нерозгаданих таємниць.

Пункт 8. Місто Техніків.

Екскурсовод знайомить туристів з кожним пунктом прибуття і їхніми завданнями у кожному пункті. Журі стежить за правильністю і своєчасністю виконань завдань кожною туристичною групою, оцінюючи їхні досягнення у балах, а вчитель оцінює виконання завдань кожним туристом зокрема. При підбиванні підсумків змагань журі враховує емблеми груп, а також кмітливість, ерудицію, винахідливість окремих учнів.

Хід уроку

Учитель. Сьогодні ми проведемо незвичайний урок – подорож по країні “Електрика”. На вашому шляху будуть міста, замки, острови. Екскурсовод ознайомить вас із цими пунктами маршруту та із завданнями. Переможе та команда, яка не лише дасть правильні відповіді, але й покаже свою кмітливість, ерудицію, винахідливість.

Пункт 1. У місті Ерудитів вивішено портрети вчених-фізиків без будь-яких підписів.

Завдання для туристів: упізнати вченого за його портретом, вказати на його основні заслуги (2 бали) і вказати століття, у якому жив і творив учений (1 бал).

Пункт 2. У місті Кмітливих туристичним групам вручають по дві картки із “якісними” задачами, на які треба дати грунтовну відповідь. Групи виділяють по два туристи на виконання завдань.

Завдання 1. На спеціальному верстаті дріт протягують так, що він стає удвічі довшим із удвічі меншою площею поперечного перерізу. У скільки разів змінюється опір дроту? (Збільшується у 4 рази.)

Завдання 2. Дві однакові лампи, розраховані на 220 В кожна, з’єднані послідовно й увімкнені в мережу з напругою 220 В. Під якою напругою перебуває кожна лампа? (Під напругою 110 В, бо при послідовному з’єднанні

U = U1 + U2, U1 = U2, тобто 220 В = 110 В + 110 В.

Завдання 3. Залізний і мідний дроти, що мають однакові довжини і площі поперечного перерізу, приєднано до мережі паралельно. У якому дроті виділяється більша кількість теплоти? Чому? (У мідному бо Q = UIt, I = U/R, a тому Q = (U2/R)t).

Завдання 4. Чому спіраль електричної плити нагрівається сильніше у тому місці, де вона тонша? (Тому що Q = I2Rt, a у тоншому місці опір R = ?(1/S) більший.)

Кожна правильна й обгрунтована відповідь оцінюється у 2 бали.

Пункт 3. На пошук скарбів дається 2 хв. Вважається, що скарб знайшла і а група, яка швидше назве всі фізичні величини, що є у розділі “Електричні явища”, та одиниці їхнього вимірювання.

(I, A, U, B, R, Oм; р, Ом-мм/м; 1, м; S, мм2; q, Кл; 1, c; Дж; Р, Вт.) За повністю виконане завдання команда одержує 2 бали.

Пункт 4. У місті Законів кожна команда одержує одну з карток, на яких великими літерами написано:

Потрібно назвати закон, формула якого написана на картці, сформулювати його і розказати хто і коли його відкрив. (мал. 1)

Повністю виконане завдання оцінюється в 3 бали.

 ПО КРАЇНІ ЕЛЕКТРИКА

Мал. 1.

Пункт 5. Туристи, що прибули у замок Істориків науки і техніки, отримують картки з текстами задач історично-технічного змісту. Вони повинні розв’язати ці задачі на дошці. Для розв’язування кожної задачі виділяється по одному туристові.

Задача 1. 13 вересня 1838 року перший у світі корабель з електричним двигуном конструкції академіка Б. С. Якобі вийшов у плавання по Неві. Потужність двигуна – 180 Вт. Судно пливло 3 години. Яку роботу виконав двигун за цей час? (2 бали)

Задача 2. 1 серпня 1892 року в Києві став курсувати трамвай по лінії Поділ – Хрещатик. Його двигун споживав найбільшу силу струму 10 А при напрузі 500 В. Яка була потужність двигуна? (2 бали)

Задача 3. У коло послідовно ввімкнено три провідники з опорами: R1 = 5О м, R2 = 6 Ом, R3 = 12 Ом. Яку силу струму показує амперметр і яка напруга між точками А і В, якщо покази вольтметра 1,2 В? (3 бали) (мал. 1)

 ПО КРАЇНІ ЕЛЕКТРИКА

Мал. 1.

Задача 4. Амперметр А показує силу струму 2,6 А, а вольтметр – напругу 220 В. Опір R = 100 Ом. Визначити опір R2 і покази амперметрів А1 і А2 (3 бали) (мал. 2)

 ПО КРАЇНІ ЕЛЕКТРИКА

Мал. 2.

Пункт 6. На острові Чаклунів обидві групи туристів дістають однакові завдання.

Завдання 1. Накреслити схему і скласти електричне коло з джерела струму, лампочки кишенькового ліхтарика, амперметра і вольтметра. (2 бали).

Завдання 2. За показами вимірювальних приладів визначити опір та потужність лампочки. (2 бали).

На виконання завдань групи виділяють по 2 туристи. Група, яка першою і правильно виконала завдання, отримує 4 бали; група-суперниця на 1-2 бали менше, залежно від ступеня та якості виконання завдань.

Пункт 7. На станції Нерозгаданих таємниць туристичні групи розгадують кросворди на фізичну тематику.

Кросворд 1. (мал. 3)

 ПО КРАЇНІ ЕЛЕКТРИКА

Мал. 3.

По вертикалі:

1. Грецька назва бурштину.

2. Англійський фізик, що стержні джерела називаються електродами.

По горизонталі:

3. Тіло, що має властивості притягувати до себе залізні предмети.

4. Частинка, що входить до складу ядра.

Відповідь. 1. Електрон. 2. Фарадей. 3. Магніт. 4. Нейтрон.

Кросворд 2. (мал. 4)

 ПО КРАЇНІ ЕЛЕКТРИКА

Мал. 4.

По вертикалі:

1. Прилад для зміни сили струму.

2. Речовина, що чинить малий опір струмові.

По горизонталі:

3. Фізична величина, одиницею вимірювання якої названо на честь італійського фізика Вольта.

4. Фізична величина, що вимірюється ватметром.

Відповідь. 1. Реостат. 2. Провідник. 3. Напруга. 3. Потужність.

Пункт 8. У місті Техніків на туристів чекають прилади, що лежать у двох ящиках. Це – амперметр, вольтметр, реостат, гальванічний елемент, запобіжник, ключ.

Завдання для техніків: назвати кожний прилад і вказати його призначення, визначити ціну поділки вимірювальних приладів і сказати про спосіб їхнього включення в електричне коло; назвати вчених, що винайшли гальванічний елемент і запобіжник.

(Гальванічний елемент винайшов італійський учений – А. Вольта, запобіжник – американський винахідник Т. Едісон.)

За кожну правильну відповідь – 1 бал.

Підсумок уроку

Представник журі оголошує остаточний результат подорожі туристичних груп; вчитель відзначає кращих, виставляє оцінки за 12- бальною шкалою і вручає призи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ПО КРАЇНІ ЕЛЕКТРИКА - Плани-конспекти уроків по фізиці


ПО КРАЇНІ ЕЛЕКТРИКА