Початкові відомості про будову речовини. Молекули. Атоми

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

§ 2. Початкові відомості про будову речовини. Молекули. Атоми

Контрольні запитання

1. Зараз науці відомо 118 різних видів атомів.

2. Речовини здебільшого складаються з молекул. Кожна нова молекула (нова комбінація атомів) відповідає новій речовині. Таким чином, із 118 видів атомів можна скласти мільйони різноманітних молекул і, відповідно, отримати мільйони різноманітних речовин.

3. Розмір атома приблизно дорівнює 0,0000000001 м,

або 1•10-10 м. Щоб уявити, наскільки малим є це значення, наведемо приклади.

Приклад 1. Якщо з балона зі стисненим повітрям через мікроскопічну тріщину буде витікати щосекунди мільярд частинок (атомів і молекул), з яких складається повітря, то за 650 років маса балона зменшиться лише на 0,001 г.

Приклад 2. У головці сталевої булавки, радіус якої 1 мм, міститься близько 100 000 000 000 000 000 000, або 1 х 10-20 атомів заліза. Якщо ці атоми розмістити один за одним, то отримаємо ланцюжок завдовжки 20 мільйонів кілометрів, що приблизно в 50 разів більше за відстань між Землею і Місяцем.

Побачити окремі атоми та молекули навіть

у найпотужніший оптичний мікроскоп неможливо, але в XX ст. вчені створили прилади, які дозволяють не тільки бачити окремі молекули речовини, а навіть переміщати їх з місця на місце. Один із таких приладів – електронний мікроскоп.

4. Якщо змішати 100 мл води та 100 мл спирту, об’єм суміші буде меншим, ніж 200 мл! Річ у тім, що між молекулами (атомами, йонами) існують проміжки, і в ході змішування двох рідин молекули води потрапляють у проміжки між молекулами спирту, тому загальний об’єм суміші стає меншим, ніж сума об’ємів води та спирту. Цей дослід добре моделюється за допомогою пшона та гороху.

5. Безперервний хаотичний рух частинок речовини називають тепловим рухом, оскільки збільшення (зменшення) температури речовини спричиняє збільшення (зменшення) середньої швидкості руху її частинок.

6. Дифузія – процес взаємного проникнення молекул (атомів, йонів) однієї речовини в проміжки між молекулами (атомами, йонами) іншої речовини, внаслідок чого відбувається самовільне перемішування дотичних речовин.

7. Якщо налити у воду мідний купорос (синього кольору) не змішуючи, то через деякий час розчин пофарбується в блідо-синій колір. Розчиняння цукру в воді, розповсюдження диму, розповсюдження запахів.

8. Причина криється у притяганні молекул. Саме завдяки міжмолекулярному притяганню тверді тіла зберігають свою форму.

9. На відстанях, які можна порівняти з розмірами молекул, між молекулами існує притягання. Але молекули не тільки притягаються одна до одної, а й відштовхуються. Зазвичай у рідинах і твердих тілах притягання врівноважується відштовхуванням. Але якщо стиснути рідину або тверде тіло, то відстань між молекулами зменшиться й міжмолекулярне відштовхування стане сильнішим, ніж притягання.

Вправа № 2

1. У правій склянці температура була вищою, тому що цукру розчинилося більше, а дифузія швидше відбувається при більшій температурі.

2. Так ми можемо стиснути тіло (особливо газ), проміжки між молекулами зменшаться. Можна знизити температуру тіла, це також приведе до зменшення відстані між молекулами, а як слід зменшення загального об’єму тіла.

3. Бо між молекулами існують сили притягання, які доволі сильні.

4. Не можна. Для того щоб молекули притягалися, потрібно їх зблизити на відстань, що дорівнює розміру молекул, тільки тоді вони почнуть притягатися, а це неможливо. Сили ж відштовхування діють на ще меншій відстані, тому твердження не відповідає дійсності.

5. 10 000 000 = 1 х 107; 0,000001 = 1 х 10-6; 5000 = 5 х 103; 0,000003 = 3 – 10-6.

6. Треба перейти до однакових одиниць вимірювання та поділити довжину відрізка на діаметр молекули: 0,5 мм = 0,0005 м.

 Початкові відомості про будову речовини. Молекули. Атоми

7. Якщо всі молекули олії опинилися на поверхні води (утворюючи плівку завтовшки в одну молекулу), то щоб знайти діаметр молекули, досить визначити товщину утвореної плівки.

Об’єм плівки – це об’єм поміщеної на поверхню води краплини, він дорівнює 0,005 мм3, а площа плівки, що утворилася з краплини, – 50 см2. Перейдемо до однакових одиниць вимірювання: 50 см2 = 5000 мм2. Розмір молекули:

 Початкові відомості про будову речовини. Молекули. Атоми

 Початкові відомості про будову речовини. Молекули. Атоми

8. Спостереження від експериментів відрізняються тим, що при експерименті вчені складають певні умови протікання фізичного процесу або явища, а під час спостереження лише спостерігають, не втручаючись.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Початкові відомості про будову речовини. Молекули. Атоми - ГДЗ з фізики


Початкові відомості про будову речовини. Молекули. Атоми