Початок війни. Плани воюючих сторін щодо українських територій

Історія України
Новітня історія України (1914-1939 рр.)

Україна в Першій світовій війні (1914-1918 рр.)

Початок війни. Плани воюючих сторін щодо українських територій

Перша світова війна розпочалася як протистояння двох військово-політичних блоків європейських держав – Антанти (Англія, Росія, Франція) і Троїстого союзу (Австро-Угорщина, Італія, Німеччина). 1 серпня 1914 р. вважається днем початку війни. Напередодні війни окреслилися основні цілі ворогуючих сторін щодо завоювання українських земель.
Уряд кайзерівської Німеччини прагнув

розгромити Pocію, загарбати всі українські землі та включити їx до складу майбутньої Великонімецької iмпepiї. Австро-Угорщина намагалася зберегти своє панування в Галичині, на Північній Буковині й Закарпатті, а також захопити територію Волині й Поділля. Після вступу у війну Туреччини розроблявся план захоплення нею Північного Причорномор’я і контролю турків над акваторією всього Чорного моря.
Царська Росія прагнула розширити територію держави до Карпатських гіp. Було висунуто тезу про “возз’єднання братів-pyсинів” (українців Східної Галичини й Північної Буковини) з великоросами. Згідно з “планом А”, розробленим російським Генеральним штабом, головний удар передбачалося завдати по військових силах Австро-Угорщини, підкоривши Карпатські гори, захопити Закарпаття і згодом оволодіти Будапештом і Віднем.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Початок війни. Плани воюючих сторін щодо українських територій - Довідник з історії


Початок війни. Плани воюючих сторін щодо українських територій