ПОДІЛ ТЕКСТУ НА ЧАСТИНИ. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЛЛЮ АБЗАЦІВ У ТЕКСТІ

Урок 7. ПОДІЛ ТЕКСТУ НА ЧАСТИНИ. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЛЛЮ АБЗАЦІВ У ТЕКСТІ

Мета: вчити учнів ділити текст на логічно завершені частини та складати план тексту; розвивати вміння переказувати за планом; виховувати бережливе ставлення до збереження традицій українського народу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 28, с. 16-17)

– Про яку талановиту співачку сучасності ви приготували розповідь? (Учитель заслуховує кілька робіт учнів.)

Хто підготував пісню, яку виконує Ніна Матвієнко?

– Про що співає відома співачка у своїх піснях?

2. Каліграфічна хвилинка

– Відгадайте загадку.

– Видно край, а дійти до нього не можна. (Горизонт)

– Розшифруйте слова і запишіть синоніми до слова горизонт.

Схилбоне, орбій, відоникл, крайеноб, видкругно.

(Небосхил, обрій, виднокіл, небокрай, виднокруг)

Словник

Небокрай, небосхил – частина неба над лінією горизонту; обрій – лінія, де уявно стикаються небо із

землею.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

– Попереду вас очікують цікаві види робіт. Сьогодні на уроці ви будете ділити текст на абзаци і складати план тексту; розвивати свої вміння переказувати текст за планом.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Усне виконання вправи 29 (с. 17)

– Прочитайте виразно вірш Дмитра Павличка “Наш прапор”.

– Яка тема цього вірша? Яка мета?

Учні роздивляються фотографію, подану на с. 17 підручника.

– На які частини лінія горизонту поділяє фотографію? (Небо і земля)

– Зверніть увагу на кольори. Що вони вам нагадують? (Колір українського прапору)

– Як про це сказано у вірші?

2. Складання плану тексту. Вправа 30 (с. 75)

Учні читають текст та визначають його тему і мету.

1) Словникова робота.

– Поясніть значення слова увінчувати.

– До якої частини мови воно належить?

2) Добирання заголовка.

– Який інший заголовок можна дібрати до тексту? (“Обжинки – народне свято”)

– Запишіть його каліграфічно у зошити.

– Яка орфограма у слові святої (Це слово пишуть без апострофа.)

3) Робота в парах.

– Прочитайте завдання 2 до вправи. Чи зрозуміле воно вам?

– Опрацюйте його у парах.

Перевірка виконаної роботи.

– Для чого нам потрібно вміти складати план?

– Звірте свої припущення з поясненням у підручнику на с. 17.

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над текстом. Вправа 31 (с. 18-19)

– Самостійно прочитайте поданий у вправі текст.

– Визначте стиль мовлення. Ще науковий текст.)

Учитель пропонує учням поділити текст на абзаци.

Складання і запис плану тексту

План

1. Державна мова українського народу.

2. Сім’я мов.

3. Українська мова утворює східнослов’янську групу мов.

– Перекажіть текст за складеним планом.

2. Самостійна робота

– Прочитайте текст.

– Складіть та запишіть план оповідання.

– Доберіть заголовок. (“Ластівки в капелюсі”)

У нас під стріхою жили ластівки. Аж ось трапилася велика біда. Під час вітру гніздо впало і розбилося.

На землі лежало четверо жовторотих пташенят. Батьки їхні кружляли над своїми дітками і кликали на допомогу.

Василько прибив старий капелюх під стріхою і поклав туди ластів’яток. Ластівки дуже зраділи і почали годувати пташенят.

3. Перевірка виконаної роботи

– Яка тема цього тексту? Яка мета?

– Чи вдалося вам особисто врятувати життя пташці?

– Розкажіть про це.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Чого ви навчилися на цьому уроці?

– Що означає скласти план тексту?

– Яке значення має план?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 32, с. 19.

– Підготуйте розповідь про власне захоплення. Якщо у вас є результати, розкажіть про них своїм однокласникам. Принесіть і покажіть свої дипломи, медалі, кубки.
ПОДІЛ ТЕКСТУ НА ЧАСТИНИ. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЛЛЮ АБЗАЦІВ У ТЕКСТІ