Подвоєння букв у загальних і власних назвах. Виразне читання вголос

Фонетика. Орфоепія. Орфографія

Урок № 81

Тема. Подвоєння букв у загальних і власних назвах. Виразне читання вголос

Мета:

– навчальна: навчити правопису слів іншомовного походження; навчити знаходити в тексті слова з вивченими орфограмами;

– розвивальна: розвивати пам’ять, увагу, пошукові здібності;

– виховна: виховувати культуру усного і писемного мовлення.

Внутрішньопредметні зв’язки: орфоепія, лексикологія, мова і мовлення.

Міжпредметні зв’язки: географія, історія, художня література.

Тип

уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Робота з картками (2 учні)

Картка 1

> Запишіть слова, вставивши пропущену букву и або і.

С..р..я, лекція, ф..аско, ор..єнтир, х..мера, ц..л..ндр, діапазон, д..нам..ка, лаб..р..нт, пс..хоанал..з, фестиваль, б..оенергет..ка.

Картка 2

> Запишіть слова, вставивши знак м’якшення або апостроф.

Міл..йон, суб..єкт, павіл..йон, інтер..єр, кабал..єро, філіппінець.., вол..єр, В..єтнам, дос..є, бар..єр, ін..єкція, п..юпітр.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Самостійна робота з таблицею

Запам’ятайте! Переважній більшості загальних назв іншомовного походження подвоєння букв в українській мові не властиве: група, сума, прогрес.

> Проаналізуйте таблицю. Перекажіть умови подвоєння букв у словах іншомовного походження.

Умови подвоєння букв у словах іншомовного походження

Умови

Приклади

1. Подвоєння внаслідок збігу однакових звуків на межі префікса і кореня або між основами складних слів

Ірраціональний, інноваційний, контрреволюція

2. У географічних, особових назвах та їхніх похідних

Брюссель, Голландія, Марокко, Ніцца, Міссісіпі, Канни, Таллінн, Аллах, Гіппократ; голландський, марокканський

3. У чоловічих і жіночих іменах

Аполлон, Джанні, Білл, Поллі

4. У словах, що набувають різних значень

Біль (страждання) – білль (законопроект);

Віла (русалка) – вілла (комфортабельний будинок за містом);

Гама (ряд звуків у межах октави) – гамма (літера; спалах);

Міра (одиниця виміру) – мірра (ароматична смола);

Мана (привид, ілюзія) – манна (деякі їстівні лишайники, застиглий сік ясеня, тополі та ін.)

5. В окремих загальних назвах

Тонна, брутто, нетто, ванна, мадонна

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

“Ланцюжок”. Коментоване письмо

Інтелігенція, граматика, суфікс, шосе, касета, Шиллер, Ніцца, бароко, апарат, колектив, асиметрія, нетто, талліннський, кристал, кореспондент, сюрреалізм.

Розподільна робота

> Розподіліть слова у дві колонки: 1) у яких є подвоєння приголосних; 2) у яких приголосні не подвоюються.

Комісія, індивідуум, тонна, грип, імміграція, еміграція, Россіні, Бетті, калькуттський, брутто, Жанна, пано, аплікація, гамма, територія, Андорра, ірраціональний, мадонна, бравісимо, акумулятор, ват, Ватт, інтелектуальний, анотація.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

> У запропонованому ряді слів іншомовного походження вкажіть те слово, у якому подвоєння приголосних відсутнє:

1) Рус..о, 2) Марок..о, 3) сум..а, 4) ан..али, 5) мул..а, 6) контр..еволюція.

Знайди пару

> До вказаних словосполучень доберіть із дужок синонім; поясніть правопис іншомовних слів.

1. Керівник хору, оркестру. 2. Легкий жіночий домашній одяг. 3. Розмова між двома особами. 4. Постановка спектаклю. 5. Приготування столу до обіду. 6. Драматичний або музичний твір.

Слова для довідки: діалог, п’єса, сервіровка, диригент, лібрето, пеньюар.

Скоромовки

Був собі цебер, перецебрився, мав діти цебренятаперецебренята.

На дворі трава, на траві дрова.

Поля поле поливає, поле й переполює.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Виконайте вправу з підручника.

> Творче завдання: доберіть до кожного правила приклад. Придумайте з цими словами завдання.

> Вивчіть скоромовку.

Дрова рубали два дроворуби.

Водовоз віз воду з водопроводу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Подвоєння букв у загальних і власних назвах. Виразне читання вголос - Плани-конспекти уроків по українській мові


Подвоєння букв у загальних і власних назвах. Виразне читання вголос