ПОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ВЕЛИКОЇ БУКВИ К. ПОРІВНЯННЯ З ВЕЛИКОЮ РУКОПИСНОЮ БУКВОЮ Н. ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ К, СКЛАДІВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З НЕЮ. ЗАКРІПЛЕННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ВИВЧЕНИХ ВЕЛИКИХ ЛІТЕР

Мета: вчити учнів писати велику букву К та поєднувати її з іншими буквами, розрізняти звуки, які вона позначає; розвивати мовлення, вміння аналізувати структуру букв, слів, писати під диктовку; виховувати патріотичні почуття.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Повторення правил сидіння за партою під час письма.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1. Робота за малюнком зошита (с. 33)

– Що зображено на малюнку?

– Кому споруджено цей пам’ятник?

– Князі Кий, Хорив, Щек і їхня сестра

Либідь – засновники Києва. На честь старшого брата Кия назвали місцевість, де вони оселилися,- майбутнє місто Київ.

– До якого слова наведена схема? (Київ)

2. Графічний аналіз великої букви К

Зіставлення елементів рукописних букв І, Ї, Т, Н.

3. Письмо великої букви К

– Зіставте написання великої і малої рукописних букв Кк. Вони складаються з подібних елементів. (Показати.) Розгляньте велику букву К у зошиті в рамці.

– Велика буква К починається, як і велика буква І, і продовжується вліво. Третій елемент починається трохи нижче від міжрядкової, біля неї заокруглюється вліво і

ведеться похило вниз, та, не доходячи до верхньої рядкової лінії, повертає вліво до 1-го елемента. Звідти починається 4-й елемент, який пишеться по третьому до того місця, де третій піднімається вгору, а четвертий продовжується вниз “стільчиком” до нижньої рядкової, де й заокруглюється вправо.

Учитель, коментуючи, показує кілька разів на дошці, як писати велику букву К.

– “Напишіть” у повітрі разом третій і четвертий елементи.

Учні пишуть самостійно три букви, учитель перевіряє, вказує на помилки. Пропонує закінчити рядок і писати в наступному, звертаючись постійно до зразка.

4. Письмо буквосполучень і слів

– Прочитайте буквосполучення в рядках.

– Поміркуйте, які слова можна з ними скласти. Добирайте такі, що означають імена, назви предметів чи назви міст, сіл. Наприклад, які імена можна придумати зі складами Ки, Ко? (Килинка, Кирило, Костя, Микола)

5. Письмо речень

– Ковель – це місто в Україні. Буква К з літерою о тут поєднуються відривно.

Звертайте увагу на однаковий нахил основних елементів букв.

– Як ви розумієте слово заснував? (Побудував) У буквосполученні ув слід зберегти пряму лінію в буквах.

Учні наводять речення по пунктирах під диктування вчителя. Таким чином виробляється темп письма. Рукописне речення учні списують по слову.

Фізкультхвилинка

6. Закріплення навичок письма вивчених великих літер (с. 34)

7. Читання назв міст України

– Які з цих назв міст для вас нові? Які перші букви слід писати у назвах міст?

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

– Яку букву навчилися писати на уроці?

– Який звук вона позначає?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


ПОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ВЕЛИКОЇ БУКВИ К. ПОРІВНЯННЯ З ВЕЛИКОЮ РУКОПИСНОЮ БУКВОЮ Н. ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ К, СКЛАДІВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З НЕЮ. ЗАКРІПЛЕННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ВИВЧЕНИХ ВЕЛИКИХ ЛІТЕР - Плани-конспекти уроків по українській мові


ПОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ВЕЛИКОЇ БУКВИ К. ПОРІВНЯННЯ З ВЕЛИКОЮ РУКОПИСНОЮ БУКВОЮ Н. ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ К, СКЛАДІВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З НЕЮ. ЗАКРІПЛЕННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ВИВЧЕНИХ ВЕЛИКИХ ЛІТЕР