ПОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ж. ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ж З ВЕЛИКОЮ БУКВОЮ Х. ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ж. ПИСЬМО СКЛАДІВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З ВЕЛИКОЮ БУКВОЮ Ж

Мета: вчити учнів писати велику букву Ж; закріплювати навички письма малої букви ж; розвивати вміння аналізувати, співставляти, порівнювати; виховувати працездатність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Повторення правил сидіння за партою під час письма.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1. Робота за малюнком зошита (с. 22)

– До якої казки ця ілюстрація?

– Назвіть героїв казки.

– Який епізод казки проілюстровано?

– Якою зображена Лисичка? Яким зображений Журавель?

Складіть речення за поданою схемою.

– Складіть розповідь за малюнком.

2. Графічний аналіз великої букви Ж

Жу-жу-жу, жу-жу-жу,

Своїх діток стережу,-

Каже жук.

І стереже.

Він і сам, як буква “Ж”.

Співставлення структурних елементів з великими буквами С, И, Х.

– Чим подібні й відмінні велика й мала писані букви Жж?

3. Письмо великої букви Ж

Учитель пише велику букву Ж на дошці, пояснює написання.

– Велика буква Ж пишеться так само, як рядкова, лише більшого розміру, і починається трохи нижче від верхньої міжрядкової лінії.

Діти наводять елементи букви

(за напрямком, указаним стрілочками, звернувши увагу на місце початку і закінчення другого елемента), пишуть букву в рядках.

4. Письмо буквосполучень і слова

– Буквосполучення Жу, Же, Жв, жи, уж поєднуються безвідривно.

– У слові дружба елементи, які виходять за межі рядка, містять пряму лінію.

Фізкультхвилинка

5. Письмо речення

Учні читають речення, аналізують його. Учитель нагадує, як ставити лапки в назві казки. Учні намагаються списати слово з першого прочитування.

6. Виконання завдання діда Буквоїда

Упізнати букву і поряд написати рукописну.

7. Виконання завдання зі знаком питання (с. 23)

1) Порівняння великих букв X, Ж.

2) Добирання кольорів до предметів і запис словосполучень у рядки.

3) Списування речень з рукописного і друкованого шрифту.

8. Розфарбовування малюнка

Діти можуть добирати кольори, дивлячись на малюнок у Букварі.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

– Яку букву навчилися писати на уроці?

– Який звук вона позначає?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ж. ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ж З ВЕЛИКОЮ БУКВОЮ Х. ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ж. ПИСЬМО СКЛАДІВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З ВЕЛИКОЮ БУКВОЮ Ж - Плани-конспекти уроків по українській мові


ПОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ж. ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ж З ВЕЛИКОЮ БУКВОЮ Х. ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ж. ПИСЬМО СКЛАДІВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З ВЕЛИКОЮ БУКВОЮ Ж